Universitat Rovira i Virgili

Informes de seguiment/acreditació

>Curs 2019-2020

Informe de seguiment de les titulacions: GBBM, GQUI, MGFQF, MNIM i MSCMD

Informe de seguiment del Màster universitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades

>Curs 2018-2019

Informe de seguiment de les titulacions: GBBM, GQUI, MGFQF, MNIM i MSCMD

Informe de seguiment del Màster universitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades

>Curs 2017-2018

Informe de seguiment de les titulacions: GBBM, GQUI, MGFQF, MNIM i MSCMD

Informe de seguiment del Màster universitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades

>Curs 2016-2017

Informe de seguiment de les titulacions: GBBM, GQUI, MNIM i MSCMD

Informe de seguiment del Màster universitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades

>Curs 2015-2016

Informe de seguiment de les titulacions: GBBM, GQUI, MNIM i MSCMD

Informe de seguiment del Màster universitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades

Informe d'acreditació de la interacció recerca-docència en el Grau de Bioquímica i Biologia Molecular
Informe d'acreditació de la interacció recerca-docència en el Grau de Química
Informe d'acreditació de la interacció recerca-docència en el Màster en Nutrició i Metabolisme
Informe d'acreditació de la interacció recerca-docència en el Màster en Síntesi, Catàlisi i disseny Molecular

>Curs 2014-2015

Informe d'acreditació de les titulacions: GBBM, GQUI, MNIM i MSCMD

Informe de seguiment del Màster universitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades

>Curs 2013-2014

Informe de seguiment de les titulacions: GBBM, GQUI, MNIM i MSCMD

Autoinforme d'acreditació del Màster universitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades

>Curs 2012-2013

Informe de centre
Grau de Bioquímica i Biologia Molecular
Grau de Química
Màster universitari en Nutrició i Metabolisme
Màster universitari en Química Teòrica i Computacional
Màster universitari en Synthesis and Catalysis
Màster universitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades

>Curs 2011-2012

Informe de centre
Grau de Bioquímica i Biologia Molecular
Grau de Química
Màster universitari en Nutrició i Metabolisme
Màster universitari en Química Teòrica i Computacional
Màster universitari en Synthesis and Catalysis
Màster universitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades

>Curs 2010-2011

Informe de centre
Grau de Química
Grau de Bioquímica i Biologia Molecular
Màster universitari en Nutrició i Metabolisme
Màster universitari en Química a la Indústria
Màster universitari en Química Teòrica i Computacional
Màster universitari en Synthesis and Catalysis
Màster universitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades

>Curs 2009-2010

Informe de centre
Grau de Química
Grau de Bioquímica i Biologia Molecular
Màster universitari en Nutrició i Metabolisme
Màster universitari en Química a la Indústria
Màster universitari en Química Teòrica i Computacional
Màster universitari en Synthesis and Catalysis
Màster universitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades

Pujar