Universitat Rovira i Virgili

Borsa de treball de la Facultat de Química

  • > Procediment per sol·licitar una oferta

    Envia el teu CV actualitzat (identifica el nom del fitxer amb el teu nom i cognoms), abans de la data límit, a l'adreça borsatreball.fq(ELIMINAR)@urv.cat (si no se n'especifica una altra a l'oferta), indicant la referència de l'oferta que t'interessa. Les ofertes fan referència a diferents tipologies:

  • (1) Pràctiques en empreses: podran optar-hi els alumnes que estiguin matriculats en algun ensenyament de la Facultat de Química en el curs de vigència de l'oferta de pràctiques i que hagin superat el 50% dels ECTS de la carrera. Aquest requeriment s'entén superat per aquells alumnes que cursen un màster. 

  • (2) Contracte laboral: podran optar-hi només els titulats i titulades.  

  • (3) Altres

>LLISTA D'EMPRESES I INSTITUCIONS COL·LABORADORES

OFERTES ACTIVES

Data d'actualització: 21/02/2024


Tipus: contracte laboral (2)

Referencia: 2024/02/06

Empresa: Grup Escolar Roca S.L. (Barcelona)

Nom de l'oferta: es cerca 1 titulat en Química com a professor/a de química i matemàtiques de Batxillerat. Tasques: impartir classes de química i matemàtiques a 1r i 2n de Batxillerat. Remuneració o ajut a l'estudi: no especificada. Durada i horari: contracte indefinit de 22,5 hores setmanals. Requisits: CAP o Màster de Formació del Professorat, nivell C1 de català i experiència docent en Batxillerat.

Termini d'inscripció: fins a cobrir la vacant.

* Per a més informació contacteu amb secretaria(ELIMINAR)@ceroca.cat


Tipus: pràctiques en empresa (1)

Referencia: 2024/02/05

Empresa: Ravago Plásticos S.A (Vilallonga del Camp, Tarragona)

Nom de l'oferta: es cerca 1 estudiant de darrer curs del grau de Química per fer pràctiques curriculars com a químic/a. Tasques: caracterització de materials plàstics mitjançant diferents tècniques analítiques i assaigs fisicoquímics i de propietats reològiques. Report de resultats utilitzant eines de Microsoft Office. Preparació d'informes tècnics. Participació en reunions tècniques. Desenvolupament de noves formulacions i tècniques de caracterització.Remuneració o ajut a l'estudi: sense remuneració Durada i horari: segons disponibilitat de l’estudiant. Requisits: nivell d'anglès alt (C1 o superior, tant escrit com parlat). Persona amb interès en la gestió documental, validació de dades i control de sistemes de qualitat. Bona capacitat per organitzar-se i mantenir un bon ordre al laboratori. Amb iniciativa i interès per l'aprenentatge continu. Amb bones dots de comunicació. Capaç de presentar informació tècnica a diferents tipus d'audiències. Amb bones aptituds per treballar en equip.

Termini d'inscripció: fins a 22/04/2024.

* Per a més informació contacteu amb laia.figuerola(ELIMINAR)@ravago.com


Tipus: pràctiques en empresa (1)

Referencia: 2024/01/01

Empresa: EOXSENSE (Tarragona)

Nom de l'oferta: es cerquen 3 estudiants de Química / Bioquímica / Doble grau de darrers cursos per fer pràctiques extracurriculars en l’àmbit de Sensors bioquímics per monitorar la salut i benestar. Tasques: desenvolupament de dispositius de detecció per monitorar paràmetres de salut e indicadors de benestar. Construcció de sensors i validació de mesura analítica, prova en situació real, preparació de protocol de mesura, integració de mesura amb aplicació mòbil etc.... Remuneració o ajut a l'estudi: sense especificar. Durada i horari: de 9 a 18 h. Requisits: coneixement d’electroquímica preferible però no necessari. Motivació, creativitat, iniciativa i actitud proactiva. Aptituds per treballar en equip, capacitat de treballar de forma autònoma, d'organització, dinamisme, polivalència, rigor, responsabilitat i confidencialitat. Observacions: capacitat d'aprenentatge continuat, flexibilitat i adaptabilitat

Termini d'inscripció: fins al 10/05/2024