Universitat Rovira i Virgili

Borsa de treball de la Facultat de Química

  • > Procediment per sol·licitar una oferta

    Envia el teu CV actualitzat (identifica el nom del fitxer amb el teu nom i cognoms), abans de la data límit, a l'adreça borsatreball.fq(ELIMINAR)@urv.cat (si no se n'especifica una altra a l'oferta), indicant la referència de l'oferta que t'interessa. Les ofertes fan referència a diferents tipologies:

  • (1) Pràctiques en empreses: podran optar-hi els alumnes que estiguin matriculats en algun ensenyament de la Facultat de Química en el curs de vigència de l'oferta de pràctiques i que hagin superat el 50% dels ECTS de la carrera. Aquest requeriment s'entén superat per aquells alumnes que cursen un màster. 

  • (2) Contracte laboral: podran optar-hi només els titulats i titulades.  

  • (3) Altres

>LLISTA D'EMPRESES I INSTITUCIONS COL·LABORADORES

OFERTES ACTIVES

Data d'actualització: 20/09/2023


Tipus: pràctiques en empreses (1)

Referencia: 2023/09/32

Empresa: Ahead Therapeutics (L’Arboç, Tarragona)

Nom de l'oferta: es cerca un estudiant de darrer curs de Química o Bioquímica i Biologia Molecular o dels màsters en Síntesi, Catàlisi i Disseny Molecular o en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades per fer les pràctiques curriculars en una start-up biotecnològica dedicada al desenvolupament de fàrmacs per fer front malalties autoimmunitàries. Tasques: aprenentatge de formulació i producció dels productes desenvolupats a l'empresa. Treballar en entorn GMP-like i ambient asèptic. Recerca bibliogràfica. Realització del control de qualitat tant de mostres de control de procés com producte final. Mantenir les instal·lacions i material net per la seva correcta utilització. Involucrar-se en nous projectes de I+D de producte. Remuneració o ajut a l'estudi: sense remuneració. Durada i horari: flexibilitat horària entre 8:30 - 17:30 h. Requisits: persona amb interès en l'àmbit de la producció i control de qualitat de productes biotecnològics i del sector farmacèutic. Capacitat de treballar en equip. Bona capacitat per organitzar-se i mantenir una bona neteja del laboratori. Dots de bona comunicació. Interès per un continu aprenentatge.

Termini d'inscripció: fins a cobrir la vacant.

* Per a més informació contacteu amb miriam.salvado(ELIMINAR)@aheadtherapeutics.com


Tipus: contracte de treball (2)

Referencia: 2023/09/31

Empresa: LABORATORI ROISER, S.L. (Cervera, Lleida)

Nom de l'oferta: es cerca un titulat del Grau de Química o del Màster en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades, per treballar com a químic. Tasques: Realitzar anàlisis químics qualitatius i quantitatius utilitzant una varietat de tècniques i equips; ICP-MS, GC-MS, ESPECTOMETRIES, TOC, ANAR… . Preparar mostres i solucions per a anàlisis, seguint els protocols establerts. Operar i mantenir equips de laboratori, assegurant-ne el calibratge i el funcionament adequat. Registrar i documentar de manera precisa els resultats dels anàlisis i observacions rellevants. Treballar a la norma ISO-17025, es valorarà positivament l’experiència en aquesta normativa. Mantenir un ambient de treball segur i complir amb les regulacions de seguretat i salut al laboratori. Remuneració: a convenir amb els candidats. Durada i horari: període de prova i després indefinit. De 9 a 13 h i de 15 a 19h. Requisits: Experiència demostrable en la realització d’anàlisis químics en un entorn de laboratori. Coneixement sòlid de tècniques analítiques i equips, com ara cromatografia, espectroscòpia, titulació, etc. Capacitat per a treballar de manera independent i en equip. Habilitat per resoldre problemes, analitzar dades i presentar resultats de manera efectiva. Consciència de les normes de seguretat i qualitat al laboratori. Excel·lents habilitats de comunicació oral i escrita. Es valorarà molt positivament que es resideixi a prop del lloc de treball, Cervera. 

Termini d'inscripció: fins el 15/10/2023.

* Per a més informació contacteu amb admlaboratoris(ELIMINAR)@gmail.com


Tipus: pràctiques en empreses (1)

Referencia: 2023/09/30

Empresa: VERALLIA SPAIN, S.A. (Montblanc, Tarragona)

Nom de l'oferta: es cerca un estudiant del grau de Química de darrer curs o recent titulat, per una beca (#) de pràctiques o per a pràctiques extracurriculars. Tasques: control de preparació de mostres i identificació de defectes per als clients. Auditories del sistema (ISO 9001 i APPCC) i de producte. Gestió del pla de verificacions i dels canvis de fabricació. Remuneració o ajut a l'estudi: 900€ bruts mensuals. Durada i horari: 12 mesos i 7 hores/dia, en el cas de la beca o fins al 31-08-23 i 8 hores/dia en el cas de les pràctiques extracurriculars. Requisits: Es valorarà positivament el domini de l'anglès (nivell B2). 

(#) La beca inclou matricula en Programa CITIUS de “Iniciación profesional en la empresa” (Universidad Autónoma de Madrid).

Termini d'inscripció: fins el 30/09/2023.

* Per a més informació contacteu amb marta.martinez(ELIMINAR)@verallia.com


Tipus: pràctiques en empreses (1)

Referencia: 2023/09/29

Empresa: PMG CONSTANTI SAU (Constantí, Tarragona)

Nom de l'oferta: es cerca un estudiant del grau de Química de darrers cursos per realitzar pràctiques (curriculars o extracurriculars) com a tècnic/a de qualitat per a laboratori. Tasques: implementar nous processos productius en el seguiment de la matèria primera, des de la recepció fins a la validació mitjançant anàlisis físico-químiques. Realització de control de cicle de sinterització. Realitzar assajos mecànics. Remuneració o ajut a l'estudi: a convenir. Durada i horari: 8 mesos (de setembre de 2023 a maig de 2024). De 9 a 14 h. Requisits: persona proactiva, resolutiva i responsable. Es valorarà positivament el domini de l’anglès. 

Termini d'inscripció: fins el 30/09/2023.

* Per a més informació contacteu amb mireia.gomez(ELIMINAR)@pmgsinter.com i aleix.mosegui(ELIMINAR)@pmgsinter.com


Tipus: pràctiques en empreses (1)

Referencia: 2023/09/28

Empresa: Ravago Plásticos S.A. (Vilallonga del Camp, Tarragona)

Nom de l’oferta: es cerca un estudiant del grau de Química per realitzar pràctiques curriculars durant el curs 2023-24. Tasques: caracterització de materials plàstics mitjançant diferents tècniques analítiques i assaigs fisicoquímics i de propietats   reològiques. Report de resultats utilitzant eines de Microsoft Office. Preparació d'informes tècnics. Participació en reunions tècniques. Desenvolupament de noves formulacions i tècniques de caracterització. Remuneració o ajut a l’estudi: sense remuneració. Durada i horari: horari adaptable a les necessitats de l’estudiant. Requisits: nivell d'anglès alt (C1 o superior, tant escrit com parlat). Persona amb interès en la gestió documental, validació de dades i control de sistemes de qualitat. Amb bona capacitat per organitzar-se i mantenir un bon ordre al laboratori. Persona amb iniciativa i interès per l'aprenentatge continu. Amb bones dots de comunicació. Capaç de presentar informació tècnica a diferents tipus d´audiències. Amb bones aptituds per treballar en equip.
 

Termini d’inscripció: fins el 15/10/2023.

* Per a més informació contacteu amb laia.figuerola(ELIMINAR)@ravago.com


Tipo: Contrato laboral (2)

Referencia: 2023/06/27

Empresa: RUFNER DISTRIBUCIONES S.L (Màlaga)

Nombre de la oferta: se busca 1 graduado/da en Química para trabajar en el laboratorio de una empresa de Málaga dedicada a la fabricación y comercialización de productos cosméticos en el sector del  tatuaje, micro pigmentación y estética, en el desarrollo de producto y puesta en el cliente final. Tareas: desarrollo de nuevas formulaciones y optimización de los proyectos del laboratorio. Supervisión de los productos fabricados y de las materias primas. Gestionar y controlar los sistemas de calidad implantados por la empresa. Ejecutar pruebas de laboratorio y ensayos para la mejora continua de los productos y optimización del proceso productivo, y la creación de productos afines al sector. Ejecutar tareas de control de calidad de materias primas, productos intermedios y producto final. Ejecutar los procedimientos del sistema de gestión de calidad y seguridad establecidos en la empresa. Ejecutar tareas de mantenimiento específico del departamento. Ejecutar e identificar oportunidades de mejora. Remuneración: según convenio. Duración y horario: contrato de 40 horas semanales. Requisitos: el candidato/a debe demostrar experiencia en laboratorio químico de al menos de 5 años. Se valorará la experiencia en el sector de la industria cosmética y/o farmacéutica. Estudios universitarios y postgrado relacionado con la industria cosmética. Valoramos capacidad para trabajar en equipo. Buenos dotes de proactividad y dinamismo. Experiencia necesaria: mínimo de 2 años. Capacidad para asumir nuevas responsabilidades, con vocación y ganas de desarrollar su carrera dentro del laboratorio. 

Plazo de inscripción: hasta cubrir la vacante.

* Para más información contactad con jluis(ELIMINAR)@rufner.es o africa(ELIMINAR)@rufner.es