Universitat Rovira i Virgili

Borsa de treball de la Facultat de Química

  • > Procediment per sol·licitar una oferta

    Envia el teu CV actualitzat (identifica el nom del fitxer amb el teu nom i cognoms), abans de la data límit, a l'adreça borsatreball.fq(ELIMINAR)@urv.cat (si no se n'especifica una altra a l'oferta), indicant la referència de l'oferta que t'interessa. Les ofertes fan referència a diferents tipologies:

  • (1) Pràctiques en empreses: podran optar-hi els alumnes que estiguin matriculats en algun ensenyament de la Facultat de Química en el curs de vigència de l'oferta de pràctiques i que hagin superat el 50% dels ECTS de la carrera. Aquest requeriment s'entén superat per aquells alumnes que cursen un màster. 

  • (2) Contracte laboral: podran optar-hi només els titulats i titulades.  

  • (3) Altres

>LLISTA D'EMPRESES I INSTITUCIONS COL·LABORADORES

OFERTES ACTIVES

Data d'actualització: 08/09/2021


Tipus: Oferta de treball (2)

Referència: 2021/09/21

Empresa: FUNDACIÓ PARC TECNOLÒGIC DEL VI - VITEC (Falset, Tarragona)

Nom de l'oferta: es cerca 1 estudiant del grau de Química com a tècnic/a de suport a laboratori enològic. Tasques: suport a la realització d'anàlisis de control de qualitat de most i vi. Calibració i manteniment dels equipaments del Laboratori Enològic. Horari: de dilluns a dijous de 9 a 18 h, divendres de 08 a 15 h. Període: 6 mesos, incorporació al setembre. Remuneració/ajut a l'estudi: segons experiència. Requisits: menor de 30 anys. Beneficiari del Sistema de Garantia Juvenil.

Termini d'inscripció: fins al 17/09/2021. 

*Els interessats/des han d’enviar els seu CV a l'adreça anna.capdevila(ELIMINAR)@vitec.wine


Tipus: Pràctiques en empresa (1)

Referència: 2021/09/20

Empresa: Fundación Iniciativas para el Desarrollo de la Educación y la Acción Solidaria (I.D.E.A.S.) (les pràctiques es realitzen en línia).

Nom de l'oferta: es cerquen 2 estudiants de darrer curs de Química perquè realitzin tasques pedagògiques online. Tasques: recolçament escolar i reforç pedagògic online a menors en situació de vulnerabilitat social i/o econòmica. Horari: de setembre a gener de 2022. De dilluns a divendres, de 16:00 a 20:00 h - Flexible. Remuneració/ajut a l'estudi: no n’hi ha. Requisits: ús d’eines tecnològiques bàsiques en plataformes de videoconferències.

Termini d'inscripció: fins a l’01/07/2022


Tipus: Pràctiques en empresa (1)

Referència: 2021/09/19

Empresa: CROMOGENIA UNITS, S.A. (Barcelona)

Nom de l'oferta: es cerca 1 estudiant de Química com a gestor d’una base de dades de fitxes de seguretat. És un lloc tècnic-administratiu que no comporta treballar en el laboratori. Està inclòs en el departament de Seguretat de Producte, normativa REACH i certificats a tercers. Tasques: gestió de la base de dades de fitxes de seguretat de productes químics. Alta de productes, revisió de  productes ja introduïts, baixes de productes. Consulta de bases de dades oficials en quant a normatives en vigor i la seva aplicació. Horari: de 8 a 5 h de setembre a agost de 2022 (segons disponibilitat de l’estudiant) Existeix l’opció des de les 7.30 a les 17.00 h, amb 1 hora per dinar. Si l’estudiant té disponibilitat per fer 8 hores al dia enlloc de 7 hores al dia també és possible. Remuneració/ajut a l'estudi: 600 € mes complet i pagament del menjador de l’empresa (si s’opta pel torn partit). Requisits: persona metòdica en l’execució de tasques tècnico-administratives.

Termini d'inscripció: fins a cobrir la vacant.


Tipus: Pràctiques en empresa (1)

Referència: 2021/07/18

Empresa: The Sampling Solutions (Barcelona). Plana web:  https://thesamplingsolutions.com/

Nom de l'oferta: es cerca 1 estudiant de Química com a Personal de presa de mostres -Sampler. Tasques: preparació dels equips i material per a la presa de mostres. Eliminació de residus. Verificació d'equips de mesura i assaig. Realització de l'manteniment dels equips. Realització de la presa de mostres, identificació de les mostres i registre de les mateixes. Neteja i ordre de l'material i equips assignats. Transport i conservació de mostres. Realització d'assaigs in-situ. Presa de dades a través de l'APP interna. Cadena de custòdia. Signatura i enviament de la informació de la recollida de mostres a client. Horari: sense informació. Remuneració/ajut a l'estudi: sense informació.

*Els/les candidats/es han d'enviar el seu CV a l'adreça jarguimbau(ELIMINAR)@thesamplingsolutions.com


Tipus: Pràctiques en empresa (1)

Referència: 2020/12/12

Empresa: UTE Edar Torredembarra (Torredembarra, Tarragona).

Nom de l'oferta: es cerca 1 estudiant de Química/Bioquímica com a analista de laboratori d’aigües residuals. Tasques: anàlisi d'aigües residuals i fangs amb valoració de resultats. Determinació de ph, conductivitat, MES, DBO5, determinació de diferents paràmetres amb fotòmetre, verificació dels instruments de laboratori. Horari: 4h/dia, horari flexible durant tot l'any. Remuneració/ajut a l’estudi: 255.10€/mes. Requisits: el/la candidat/a ha de tenir medi de transport propi. Observacions: les pràctiques poden ser curriculats o extracurriculars.

Termini d'inscripció: fins a cobrir la vacant (oferta permanent cada curs acadèmic)

*Els/les candidats/es han d'enviar el seu CV a l'adreça esther.bailon(ELIMINAR)@soriguesavdam.cat