Universitat Rovira i Virgili

Borsa de treball de la Facultat de Química

  • > Procediment per sol·licitar una oferta

    Envia el teu CV actualitzat (identifica el nom del fitxer amb el teu nom i cognoms), abans de la data límit, a l'adreça borsatreball.fq(ELIMINAR)@urv.cat (si no se n'especifica una altra a l'oferta), indicant la referència de l'oferta que t'interessa. Les ofertes fan referència a diferents tipologies:

  • (1) Pràctiques en empreses: podran optar-hi els alumnes que estiguin matriculats en algun ensenyament de la Facultat de Química en el curs de vigència de l'oferta de pràctiques i que hagin superat el 50% dels ECTS de la carrera. Aquest requeriment s'entén superat per aquells alumnes que cursen un màster. 

  • (2) Contracte laboral: podran optar-hi només els titulats i titulades.  

  • (3) Altres

>LLISTA D'EMPRESES I INSTITUCIONS COL·LABORADORES

OFERTES ACTIVES

Data d'actualització: 28/04/2021


Tipus: Pràctiques en empresa (1)

Referència: 2021/04/13

Empresa: GOMA-CAMPS SAU (La Riba, Tarragona)

Nom de l'oferta: es cerca 1 estudiant de Química per al Laboratori. Àrea de Qualitat, Medi ambient i Seguretat alimentària. Tasques: executar el pla de control de qualitat de paper de laboratori. Participar en auditories de producte acabat, segons pla de control establert. Control de qualitat de paràmetre suavitat en paper i producte acabat. Realitzar anàlisis de laboratori de paràmetres objecte d’estudi: per ex. blanquejants òptics. Elaborar estudis de mercat corresponents a l’anàlisi de producte de la competència i fer comparativa amb el producte de GC, sol·licitat per Màrqueting (puntualment). Seguiment de paràmetres de control de la depuradora (aigües d’abocament). Elaboració, implantació, actualització i seguiment de la documentació de laboratori  relacionada amb el control de qualitat i medi ambient. Control i gestió de les calibracions/verificacions d’equipaments de mesura per al control de qualitat, en la freqüència establerta. Altres tasques assignades en matèria de Qualitat, Medi ambient i Seguretat alimentària, en funció de les necessitats. Horari i període: 35 hores setmanals de dilluns a divendres. Remuneració/ajut a l'estudi: si es tracta de pràctiques curriculars remunerem amb 200€/bruts mensuals, en cas que siguin pràctiques extracurriculars es remuneren a 4,4€ bruts/h. Requisits: persona responsable, resolutiva, organitzada i metòdica amb moltes ganes d'aprendre i capacitat de coordinar-se amb altres departaments. Observacions: es valorarà experiència en l'ús de instrumentació de laboratori: dinamòmetre, colorímetre, equip de dispersió, etc.

Termini d'inscripció: fins al 31/05/2021


Tipus: Pràctiques en empresa (1)

Referència: 2021/04/12

Empresa: SOLENIS HISPANIA SA (Tarragona)

Nom de l'oferta: es cerca 1 estudiant de Química per al Departament de Product Management i Marketing. Tasques: es realitzaràn tasques de suport al departament de Product Management i Marketing. Horari i període: fins a l'agost amb possibilitat de prorrogar 2 mesos. De dilluns a divendres de 8:00 a 13:00 h i de 14:00 a 17:00 h. Remuneració/ajut a l'estudi: 900€/mes. Requisits: estudiant dels últims cursos de Química amb nivell alt d'anglès. 

Termini d'inscripció: fins al 07/05/2021

*Els/les candidats/es han d'enviar el seu CV a l'adreça pboix(ELIMINAR)@solenis.com


Tipus: Pràctiques en empresa (1)

Referència: 2021/04/11

Empresa: PMG Constantí (Constantí, Tarragona)

Nom de l'oferta: es cerca 1 estudiant de Química de darrer curs per a un projecte de validació de nous proveïdors de pols de PTFE. Tasques: col·laborar en el projecte de validació de nous proveïdors de pols de PTFE. Horari i període: segons disponibilitat de l'estudiant. Incorporació immediata. Remuneració/ajut a l'estudi: no hi ha informació. Requisits: no hi ha informació.

Termini d'inscripció: fins a cobrir la vacant


Tipus: Pràctiques en empresa (1)

Referència: 2021/04/10

Empresa: Ecolab (Tarragona)

Nom de l'oferta: we are currently looking for an Intern in our Downstream group. If you are a student in the final years of your Chemical degree and are looking for an internship to expand your knowledge and acquire experience, this opportunity is of interest to you. Tasques: to help customers achieve clean water, safe food, abundant energy and healthy environments. Horari i període: a paid 6 months internship (part time). Requisits: be a student of chemistry. English and Spanish fluent. Proficient in Microsoft Office Suite. Flexibility, dynamism, team working skills.

Termini d'inscripció: fins a cobrir la vacant


Tipus: Oferta de treball (2)

Referència: 2021/03/08

Empresa: ubicada a Elx, Alacant.

Nom de l'oferta: es cerca 1 titulat/da en Química com a investigador/a químic/a. Tasques: cerca de sensors químics en bibliografia anterior, proves d'interacció entre sensors químics, ús de programes informàtics de simulació d'interaccions químiques, entre altres. Horari i jornada: contracte temporal. Jornada completa. Horari no definit. Remuneració/ajut a l'estudi: entre 21.001 € i 25.000 € bruts/anual. Requisits: experiència en síntesis i modificació química i experiència amb sensors químics (valorable la química computacional). Capacitat de treballar en equip i cooperació / Productivitat i compromís / Resolució de conflictes. Experiència de més de 2 anys. 

Termini d'inscripció: fins a cobrir la vacant.

*Els/les candidats/es han d’enviar la seva candidatura a l’enllaç que hi ha al final d’aquesta pàgina indicant el Codi 2021/98- INVESTIGADOR/A QUÍMIC/A


Tipus: Oferta de treball (2)

Referència: 2021/03/06

Empresa: Revlon (El Pla de Santa Maria, Tarragona).

Nom de l'oferta: Technician, LaB F-Q per a l’àrea d’Operacions. Tasques: realització i posada a punt de nous mètodes analítics. Recerca i validació de noves tècniques d'anàlisi instrumental. Potenciometria, N.I.R., C.G, tant per a ús en anàlisi de matèries primeres com bulks. Caracterització específica de matèries primeres que intervenen majoritàriament en la fabricació dels productes cosmètics. Seguiment de les noves homologacions de matèries primeres. Nova creació, nova procedència, Estudi, proposta i seguiment d'ajustos especials de matèries primeres en la fabricació de productes cosmètics. Estudi causes no compliment especificacions bulk i seguiment de OOS. Preparació de metòdiques analítiques en bulks, per al control de matèries primeres subjectes a regulació. Quantitats màximes admissibles, absència-presència, revisió especificacions tècniques de matèries primeres i bulks. Elaboració informes i registres a l'respecte de les investigacions realitzades. Proposta de millores en els fluxos de treball de les àrees de laboratori F-Q. Elaboració i posada en marxa de nous procediments. Adequar i complir en la seva àrea de responsabilitat els requeriments pel que fa a GMP / GLP, seguretat i medi ambient. Horari: no hi ha informació. Remuneració/ajut a l'estudi: no hi ha informació. Requisits: formació requerida: tècnic/llicenciat en Química. Estudis recents sobre Gestió de Qualitat, normes ISO 9001. Experiència mínima de 3 anys en un lloc similar. Observacions: coneixement escrit i parlat de llengua anglesa (min. First Certificate). Coneixement en informàtica (Microsoft Office nivell avançat, SAP). Coneixement en tècniques analítiques; potenciometria, I. acidesa, ... Coneixement en anàlisi instrumental; IR, NIR, CG, HPLC, UV-Vis, ... Estadística bàsica laboratori. Validació de mètodes d'assaig. Desitjable experiència en certificacions de qualitat en entorn industrial, preferiblement cosmètic (ISO 22716, FDA, etc.). El/la candidat/a ha de tenir iniciativa, ser proactiu, participatiu, responsable, metòdic, ordenat i tenir una orientació vers els objectius.

Termini d'inscripció: fins a cobrir la vacant.

*Els/les candidats/es han d'enviar el seu CV a l'adreça montserrat.cugat(ELIMINAR)@revlon.com


Tipus: Oferta de treball (2)

Referència: 2021/03/05

Empresa: Revlon (El Pla de Santa Maria, Tarragona)

Nom de l'oferta: Junior Technician Quality Assurance for the Department of Quality Assurance. Tasques: provide support the FDA-Health Canada Action Plan certification activities at El Pla de Santa Maria plant. Prepare all documents required for the FDA-Health Canada action plan for the certification activities, upon supervision of the Quality Assurance team. Horari: no information available. Remuneració/ajut a l'estudi: no information available. Requisits: Education: University degree in technical discipline (Chemical / Biological / Pharmaceutical). Proficient in English and Spanish. Experience:2-3 years of working experience in FDA environment. Observacions: Experience in GMP & FDA. SAP QM knowledge will be highly valuated. Microsoft Office Proficiency. Team work. Excellent verbal and written communication skills.

Termini d'inscripció: fins a cobrir la vacant.

*Els/les candidats/es han d’enviar el seu CV a l’adreça montserrat.cugat(ELIMINAR)@revlon.com


Tipus: Pràctiques en empresa (1)

Referència: 2021/02/03

Empresa: Synkotech Biocompatible Materials (Tarragona).

Nom de l'oferta: es cerquen 2 estudiants de Química/Màster en Síntesi, Catàlisi i Disseny Molecular per fer pràctiques en laboratori I+D d’adhesius mèdics. Tasques: participació en diferents projectes orgànics sintètics d’I+D+i de l'empresa, vinculat amb el desenvolupament de productes derivats d’adhesius per ús mèdic. Horari: horari mati o de tardes segons disponibilitat de les dues parts. Remuneració/ajut a l'estudi: les pràctiques curriculars i TFG no són remunerats, les pràctiques extracurriculars són remunerades a 225€/mes per estudiant de grau, 450€/mes estudiant de màster. Requisits: busquem estudiant de carrera que vulgui iniciar-se en el món laboral. Busquem candidats que estiguin a 3r i que vulgin fer pràctiques aquest any i tinguin la voluntat de continuar fent practiques de 4t i el TFG amb nosaltres. D’igual manera ens interesen estudiants que estiguin fent 4t, vulgin fer les pràctiques i que l'any que ve fessin el TFG. Observacions: l’empresa rep estudiants tot l'any però busquen activament estudiants de cara a l’estiu de 2021 i per al curs 2021/2022. Synkotech Biocompatible Materials és una empresa jove i dinàmica dedicada a la síntesis d’adhesius per ús mèdic. La majoria de treballadors de l'empresa són ex-alumnes de la URV i alguns d'ells han estat contractats després de realitzar les pràctiques amb nosaltres ja que estem en creixement constant. 

Termini d'inscripció: fins a cobrir la vacant.


Tipus: Pràctiques en empresa (1)

Referència: 2020/12/12

Empresa: UTE Edar Torredembarra (Torredembarra, Tarragona).

Nom de l'oferta: es cerca 1 estudiant de Química/Bioquímica com a analista de laboratori d’aigües residuals. Tasques: anàlisi d'aigües residuals i fangs amb valoració de resultats. Determinació de ph, conductivitat, MES, DBO5, determinació de diferents paràmetres amb fotòmetre, verificació dels instruments de laboratori. Horari: 4h/dia, horari flexible durant tot l'any. Remuneració/ajut a l’estudi: 255.10€/mes. Requisits: el/la candidat/a ha de tenir medi de transport propi. Observacions: les pràctiques poden ser curriculats o extracurriculars.

Termini d'inscripció: fins a cobrir la vacant (oferta permanent cada curs acadèmic)

*Els/les candidats/es han d'enviar el seu CV a l'adreça esther.bailon(ELIMINAR)@soriguesavdam.cat