Universitat Rovira i Virgili

Olimpíades

Olimpíada de Química

L'Olimpíada Química és un programa del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en col·laboració amb l'Associació Nacional de Químics d'Espanya i la Reial Societat Espanyola de Química, iniciat l'any 1995, que es proposa estimular la creativitat i l'interès per la química dels estudiants de darrer any de secundària. Primer hi ha una fase local a nivell de les diferents autonomies de l'estat espanyol, i els guanyadors passen a l'Olimpíada Nacional. Posteriorment hi ha l'Olimpíada Internacional i l'Olimpíada Iberoamericana. Cada any s'organitza a la Facultat de Química als voltants del mes de març.

Olimpíada de Biologia

L'Olimpíada de Biologia de Catalunya té com a objectiu principal estimular i implicar als estudiants de Batxillerat en el desenvolupament d'aquesta ciència, atès que resulta impossible comprendre la vida, analitzar els seus problemes i plantejar solucions sense un coneixement adequat de les principals qüestions biològiques, per exemple en aspectes com la contaminació ambiental i el canvi climàtic, la biotecnologia, la conservació de la biodiversitat, i el diagnòstic i tractaments de malalties, entre molts altres. Cada any la Facultat de Química actua com a seu de les proves que es realitzen a la comarques de Tarragona a principis del mes de febrer. Els millors classificats poden participar posteriorment, en representació de Catalunya, en la fase espanyola i després també en les Olimpíades Internacional i Iberoamericana.

Olimpíada de Física

La fase catalana de l'Olimpíada Internacional de Física es celebra cada any a començaments de febrer. Les proves que es celebren a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona permeten escollir els estudiants de batxillerat que formaran la delegació catalana que participarà en la fase espanyola, d'on sortiran els participants en les Olimpíades Internacional i Iberoamericana. L'objectiu d'aquestes Olimpíades és estimular el desenvolupament de contactes nacionals i internacionals en el camp de l'ensenyament de la Física a nivell preuniversitari, en reconeixement de la importància creixent de la Física en tots els aspectes de la Ciència i la Tecnologia i en la formació integral dels joves.

ALTRES ACTIVITATS