Universitat Rovira i Virgili

Informació per a Personal Docent i Investigador (PDI)

DOCÈNCIA

 

RESERVA D'AULES DE LA FACULTAT DE QUÍMICA

Des del dia 11 de juny de 2018 l’Oficina Logística de Campus (OLC) s’encarrega de gestionar les peticions d’aules de tots els centres del Campus Sescelades, incloses les de la Facultat de Química. La Sala de Graus de la Facultat de Química es continua reservant des de l’Oficina de Suport al Deganat (veure informació al final de la pàgina). 

Les reserves d’aules es poden fer per correu electrònic (olc.sescelades(ELIMINAR)@urv.cat) o mitjançant el formulari habilitat a la seva pàgina web. L'OLC s'encarregarà de fer la reserva i respondre-us per correu electrònic.


Abans de sol·licitar la reserva d'una aula a l'Oficina Logística de Campus (OLC) podeu consultar-ne la seva ocupació per mesos. Per cada enllaç s'obrirà un document PDF amb vàries pàgines. 

UN COP HAGUEU CONSULTAT L'OCUPACIÓ D'UNA AULA CAL QUE EN DEMANEU LA RESERVA A L'OLC. Si ocupeu l'aula sense haver-la reservat prèviament es pot donar el cas que coincidiu amb un altre usuari que sí l'hagi reservada a l'OLC.

CONSULTA DE L’OCUPACIÓ DE LES AULES DE LA FACULTAT DE QUÍMICA (i d’altres centres del Campus Sescelades)

CARACTERÍSTIQUES DE LES AULES DE LA FACULTAT DE QUÍMICA

* Les reserves de la Sala de Graus de la Facultat de Química s’efectuen mitjançant l’Oficina de Suport al Deganat (OSD), cal enviar un correu a l’adreça deganat.fq(ELIMINAR)@urv.cat

OCUPACIÓ DE LA SALA DE GRAUS DE LA FACULTAT DE QUÍMICA 2023-2024

RECERCA

GESTIÓ

 SERVEIS URV

CURSOS D'IDIOMES

CENTRE DE RECURSOS PER A L'APRENENTATGE I LA INVESTIGACIÓ (CRAI)

ACTIVITATS: ESPORTIVES, CULTURALS I SOLIDÀRIES

CAFETERIA I COPISTERIA