Universitat Rovira i Virgili

Nutrició i Metabolisme

ALTRES MÀSTERS

El Màster interuniversitari en Nutrició i Metabolisme és un ensenyament oficial que imparteixen la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat de Barcelona amb col·laboració docent de la Universitat de les Illes Balears. Els seus pilars són l'excel·lència en formació i recerca, incloent els últims avenços en nutrició clínica, nutrigenòmica i aliments funcionals, així com un alt nivell de cooperació amb hospitals, grups d'investigació i indústria alimentaria.

  • Un enfocament innovador

  • El Màster és únic en la seva triple oferta d'especialització -recerca, nutrició clínica i aliments saludables- i és innovador, entre altres aspectes, en l'enfocament metabòlic: permet entendre les bases moleculars, metabòliques i fisiològiques de la nutrició, una àrea de coneixement molt útil però sobre la que en general no aprofundeixen els estudis de grau.

Miyoshi Shu (Xile)

El Màster m'ha donat eines fonamentals en nutrició clínica

Irene Espelta (Espanya)

A l'acabar em vaig incorporar on havia fet les pràctiques