Universitat Rovira i Virgili

Persones al servei del Coneixement

CONSELLS ASSESSORS

►Equip Deganal

Pujar

►Oficina de suport al deganat

Pujar

►Encàrrecs de centre

Pujar

►Coordinadors de màster 

Pujar

►Consergeria (compartida amb la Facultat d'Enologia)

Pujar

  • > Més de 200 professionals compromesos amb la societat

    El personal de la Facultat de Química el formen prop de 130 professors -integrats al col·lectiu anomenat Personal Docent i Investigador (PDI)- 35 membres del col·lectiu del personal d'Administració i Serveis (PAS) i vora uns 70 doctorands. En total, més de 200 professionals amb un objectiu prioritari: treballar en grup per fer avançar la Societat del Coneixement.  
  • El professorat permanent té la responsabilitat principal en l'activitat docent de la Universitat i plena capacitat investigadora. Per la seva part, el personal d'administració i serveis s'encarrega de les funcions de gestió i administració, i també les tasques de suport, assistència i assessorament respecte a la gestió administrativa i tècnica. A aquests dos col·lectius s'ha d'afegir el de becaris predoctorals, personal en formació que realitza la tesis doctoral.
  • La majoria del professors que imparteixen docència a les titulacions de la Facultat de Química són dels departaments de la URV següents:
  • Departament de Bioquímica i Biotecnologia
  • Departament de Química Analítica i Química Orgànica
  • Departament de Química Física i Inorgànica
  • També participen professors d'altres departaments de la URV: Departament de gestió d'empreses, Departament d'Enginyeria informàtica i Matemàtiques, Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques, Departament de Medicina i Cirurgia i Departament d'Enginyeria Química.
  • A nivell més especialitzat de màster, l'equip docent es complementa amb professorat expert d'altres universitats (UB, UdG, UJI), investigadors punters de centres de recerca relacionats amb els clústers d'excel·lència en Química i Bioquímica (ICIQ, CTNS), experts professionals de les indústries del nostre entorn (DOW, Clariant, Repsol, BASF, etc), i en l'àmbit forense, professionals de la de la Divisió de Policia Científica, de la Divisió de Trànsit del Cos de Mossos d'Esquadra, de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya i de l'Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.