Universitat Rovira i Virgili

Docència + Recerca, un binomi guanyador

Programa de Seminaris Multidisciplinaris (Doctorat en Ciència i Tecnologia Química)

Consulta aquí les activitats de divulgació de la recerca

Els programes formatius de les titulacions de la Facultat de Química s'enfoquen, des del seu disseny, a l'adquisició de coneixements i competències en recerca per part dels estudiants. Aquesta orientació cap a la recerca està directament relacionada amb la rellevància de l'activitat investigadora desenvolupada pels professors i professores que imparteixen docència a la Facultat de Química, També, amb la importància que dona el centre a introduir i formar els estudiants en els darrers avenços de la ciència i la tecnologia, tant perquè es puguin incorporar posteriorment al món industrial, com per aquells estudiants que voldran, després d'un màster, realitzar una tesi doctoral.

La URV està entre les 501-600 universitats del món segons "Times Higher Education World University Rankings 2020", i la 78a entre les universitats de menys de 50 anys segons el "Young University Rankings 2019"En el camp de la Química, la URV és la primera Universitat de l'Estat i la única situada en el top 100 segons el Shanghai Ranking's Global Ranking of Academic Subjects 2019 i 2020, i la 251-300 del món segons el QS World University Rankings by Subject 2019 i 2020 i el Times Higher Education The World university rankings by subject 2020. En l'àmbit de les Biociències la URV està entre les 251-300 del món segons el Times Higher Education The World university rankings by subject 2020.

El Grau de Química, el Grau de Bioquímica i Biologia Molecular, el Màster de Síntesi, Catàlisi  i Disseny Molecular i el Màster de Nutrició i Metabolisme han estat reconeguts per AQU (Agencia de Qualitat del Sistema Universitari Català) amb l'acreditació "amb qualitat" de la dimensió addicional interacció docència-recerca, el que vol dir que la institució promou activament que els programes de formació incorporin la recerca que el professorat desenvolupa en aquella disciplina per millorar l'aprenentatge i els resultats dels estudiants. Són, de fet, els únics títols en aquests àmbits que tenen aquest reconeixement a Catalunya.