Universitat Rovira i Virgili

Docència + Recerca, un binomi guanyador

Programa de Seminaris Multidisciplinaris (Doctorat en Ciència i Tecnologia Química)

Consulta aquí les activitats de divulgació de la recerca

Els programes formatius de les titulacions de la Facultat de Química s'enfoquen, des del seu disseny, a l'adquisició de coneixements i competències en recerca per part dels estudiants. Aquesta orientació cap a la recerca està directament relacionada amb la rellevància de l'activitat investigadora desenvolupada pels professors i professores que imparteixen docència a la Facultat de Química, També, amb la importància que dona el centre a introduir i formar els estudiants en els darrers avenços de la ciència i la tecnologia, tant perquè es puguin incorporar posteriorment al món industrial, com per aquells estudiants que voldran, després d'un màster, realitzar una tesi doctoral.

La URV està entre les 601-800 universitats del món segons "Times Higher Education World University Rankings 2023", i la 164a entre les universitats de menys de 50 anys segons el "Young University Rankings 2022"En el camp de la Química, la URV és la segona Universitat de l'Estat en el top 150 segons el Shanghai Ranking's Global Ranking of Academic Subjects 2022, la 251-300 del món segons el QS World University Rankings by Subject 2022 i la 401-500 segons el Times Higher Education The World university rankings by subject 2023. En l'àmbit de les Biociències la URV està entre les 301-400 del món segons el Times Higher Education The World university rankings by subject 2023.

El Grau de Química, el Grau de Bioquímica i Biologia Molecular, el Màster de Síntesi, Catàlisi  i Disseny Molecular i el Màster de Nutrició i Metabolisme han estat reconeguts per AQU (Agencia de Qualitat del Sistema Universitari Català) amb l'acreditació "amb qualitat" de la dimensió addicional interacció docència-recerca, el que vol dir que la institució promou activament que els programes de formació incorporin la recerca que el professorat desenvolupa en aquella disciplina per millorar l'aprenentatge i els resultats dels estudiants. Són, de fet, els únics títols en aquests àmbits que tenen aquest reconeixement a Catalunya.