Universitat Rovira i Virgili

Activitats per a estudiants d’ensenyament primari

Científiques: passat i present

Aquest projecte didàctic vol connectar la biografia, recerca i descobriments de cientifiques del passat amb la recerca que actualment estan liderant científiques de tot el món. Ha estat impulsat per la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i per l’Institut Català d’Investigació Química (ICIQ) amb el suport de l’Observatori de la Igualtat de la Universitat.

A través de diferents fitxes didàctiques donem visibilitat a científiques que han treballat i treballen en els camps de la radioactivitat, la catàlisi, la cristal·lografia, la programació, l'ADN, la llum i la geometria. Expliquem la seva recerca i l'impacte que han tingut els seus descobriments en les nostres vides. Igualment, a fi d'il·lustrar i complementar la part teòrica, proposem experiments/pràctiques per fer a classe sobre cadascun dels camps de recerca tractats.

Pàgina web del projecte

ALTRES ACTIVITATS