Universitat Rovira i Virgili

Càtedres URV

Les càtedres són fòrums de difusió de les activitats de recerca i formació especialitzades de la Universitat en col·laboració amb entitats públiques i privades, que permeten construir una sòlida relació amb els agents del territori, evidencien la capacitat de generar interaccions eficients i creen confiança de la societat envers la universitat per propiciar la reflexió creativa i l'imprescindible debat.
La flexibilitat en les relacions i la interdisciplinarietat en les actuacions poden permetre catalitzar la generació i socialització de coneixements, així com potenciar la difusió i divulgació dels temes importants per al nostre entorn.


Càtedres per al foment de la transferència de coneixement i la innovació en què participa la Facultat de Química:


Càtedra Uriach de Nutracèutica  

La Càtedra Uriach de Nutracèutica (CUdN) és el resultat d'un conveni de col·laboració, signat l'any 2020, entre la Fundació Uriach i la Universitat Rovira i Virgili. 
La càtedra està adscrita al Departament de Bioquímica i Biotecnologia que coordina el  Màster oficial en Nutrició i Metabolisme, ensenyament de la Facultat de Química de la URV, impartit  en col·laboració amb la Universitat de Barcelona. La seva directora és la Dra. Begoña Muguerza professora agregada del departament de Bioquímica i Biotecnologia de la Universitat Rovira i Virgili i investigadora al grup de recerca en Nutrigenòmica. La finalitat de la CUdN és impulsar el coneixement de la  Nutracèutica en l'àmbit educatiu, professional i social a través de la promoció d'activitats de divulgació, docència i recerca que permetin el progrés i desenvolupament d'aquesta disciplina en el nostre país.  

Càtedra URV-DOW de Desenvolupament Sostenible 

La Càtedra DOW/URV de Desenvolupament Sostenible, creada l'any 2005, entre l'empresa Dow Chemical Ibèrica i la Universitat Rovira i Virgili, té com a missió generalitzar i socialitzar el coneixement en l'àmbit de la sostenibilitat, la qual es fonamenta en el medi ambient, els sistemes econòmics i socials, i la tecnologia. Les seves activitats s'articulen al voltant de quatre àmbits principals: formació, recerca, transferència i divulgació.

La Facultat de Química col·labora en el concurs de fotografia que té com a objectiu estimular la comunitat universitària a reflexionar sobre la sostenibilitat del nostre entorn, les nostres activitats, hàbits, etc. a partir de la fotografia.