Universitat Rovira i Virgili

Màster Erasmus Mundus en Catàlisi Sostenible

ALTRES MÀSTERS

El màster en Catàlisi Sostenible -SuCat- es basa en la catàlisi i la química sostenible. L'objectiu principal és proporcionar experiència i coneixement sobre totes les variants de la catàlisi (homogènia, heterogènia i enzimàtica) i la química sostenible.

El lideratge europeu en catàlisi s'ha anat erosionant progressivament per diferents motius. Un d'ells és la disminució de fons per a la investigació fonamental en molts països europeus, la manca de sinergies i cohesió entre grups de recerca sobre catàlisi. En formació universitària hi ha molts màsters dedicats a una especialitat de la catàlisi. Aquest màster ofereix un primer curs acadèmic en el que s'adquireixen els fonaments de catàlisi homogènia, heterogènia i enzimàtica a més de realitzar una estada en alguna de les universitats/empreses participants i un segon curs acadèmic en què l'estudiant realitza l'especialització en una de les tres variants de la catàlisi tan a nivell teòric com pràctic.


BREU PRESENTACIÓ