Universitat Rovira i Virgili

Activitats acadèmiques reconegudes

 

La Facultat de Química ofereix cada curs als seus estudiants de Grau la possibilitat de realitzar un seguit d'activitats acadèmiques que completen la seva formació i que poden ser reconegudes a través de les assignatures de "Ciutadania" del Grau de Química i de "Seminaris Interdisciplinaris" del Grau de Bioquímica i Biologia Molecular, i del doble títol Biotecnologia/Bioquímica i Biologia Molecular.

Procediment de matrícula

> Estudiants del Grau de Bioquímica i Biologia Molecular i del doble títol Grau de Biotecnologia/Grau de Bioquímica i Biologia Molecular

> Estudiants del Grau de Química

  

Oferta d'activitats acadèmiques reconegudes (pot variar en cada curs acadèmic)

- Activitats d'acció tutorial dirigides als alumnes de nou ingrés dels ensenyaments de Grau de la Facultat de Química (1 ECTS)

L'objectiu d'aquesta activitat és que alumnes de 3r i 4t curs del Grau de Química i de Bioquímica i Biologia Molecular, i de 4t i 5è curs del doble grau BTiBQBM, tutoritzin un grup d'alumnes de primer curs de nou ingrés d'aquests Graus per tal d'orientar-los en l'estudi i facilitar-los la seva integració mitjançant la realització de reunions individuals o en grup durant el curs. No us podreu inscriure a aquesta activitat aquells de vosaltres que l'hagueu superada en cursos anteriors. Activitat no recomanada per a estudiants que tinguin previst fer una estada a l'estranger dins el programa Erasmus. En qualsevol cas, la inscripció d'aquests estudiants s'analitzarà cas per cas.

- Activitats de promoció de la Facultat de Química (1 ECTS)

L'objectiu d'aquesta activitat és que els alumnes (principalment dels últims cursos) del Grau de Química, del de Bioquímica i Biologia Molecular i del doble grau de BTiBQBM, participin en les activitats de difusió (saló de l'ensenyament, fires, tallers, etc.) que es duen a terme durant el curs acadèmic per tal d'apropar la Facultat de Química a la societat, donar visibilitat als estudis i promoure i atraure el talent de la gent jove (estudiants de primària, secundària i batxillerat). No us podreu inscriure a aquesta activitat aquells de vosaltres que l'hagueu superada en cursos anteriors. Activitat no recomanada per a estudiants que tinguin previst fer una estada a l'estranger dins el programa Erasmus. En qualsevol cas, la inscripció d'aquests estudiants s'analitzarà cas per cas.

- Curs d'innovació (1 ECTS) o Coaching i PNL: eines pel desenvolupament professional (1 ECTS)

L'objectiu d'aquest curs és per una banda millorar el perfil innovador dels nostres alumnes, entrenantlos en tècniques d'innovació i de treball creatiu i col·laboratiu. Es pretén que l'alumne aprengui a utilitzar les eines necessàries per desenvolupar idees que puguin aportar noves oportunitats de negoci, solucions a problemes complexes i trobar propostes innovadores. Aquest curs s'ofereix amb caràcter biennal, alternant-se el curs "Coaching i PNL: eines pel desenvolupament professional". No us podreu inscriure a aquesta activitat aquells de vosaltres que l'hagueu superada en cursos anteriors

- Jornades sobre Química Verda (1 ECTS)

Aquestes jornades pretenen fomentar una pràctica de la Química basada en els 12 principis de la Química Verda. La inscripció estarà restringida a estudiants de 2n, 3r i 4t curs del GQUI, més un nombre reduït de places per als del GBQBM i del doble grau BTiBQBM.

 

- Ciència i tecnologia des d'una perspectiva de gènere (1 ECTS)

L'objectiu d'aquest curs és que els alumnes prenguin consciència d'aquells aspectes que cal tenir en compte quan es dissenyen experiments i activitats relacionades amb la Ciència i la Tecnologia en relació amb la perspectiva de gènere. Es pretén que els alumnes treballin les competències relacionades amb la perspectiva i la igualtat de gènere. No us podreu inscriure a aquesta activitat aquells de vosaltres que l'hagueu superada en cursos anteriors