Universitat Rovira i Virgili

Activitats acadèmiques reconegudes

 

La Facultat de Química ofereix cada curs als seus estudiants de Grau la possibilitat de realitzar un seguit d'activitats acadèmiques que completen la seva formació i que poden ser reconegudes a través de les assignatures de "Ciutadania" del Grau de Química i de "Seminaris Interdisciplinaris" del Grau de Bioquímica i Biologia Molecular, i del doble títol Biotecnologia/Bioquímica i Biologia Molecular. Veure l’oferta d'activitats acadèmiques reconegudes per al curs 2020-2021

Procediment de matrícula

> Estudiants del Grau de Bioquímica i Biologia Molecular i del doble títol Grau de Biotecnologia/Grau de Bioquímica i Biologia Molecular. NOVETAT A PARTIR DEL CURS 2020-2021

> Estudiants del Grau de Química

  

Oferta d'activitats acadèmiques reconegudes per al curs 2020-2021

- Activitats d'acció tutorial dirigides als alumnes de nou ingrés dels ensenyaments de Grau de la Facultat de Química (1 ECTS)

L'objectiu d'aquesta activitat és que alumnes de 3r i 4t curs del Grau de Química i de Bioquímica i Biologia Molecular, i de 4t i 5è curs del doble grau BTiBQBM, tutoritzin un grup d'alumnes de primer curs de nou ingrés d'aquests Graus per tal d'orientar-los en l'estudi i facilitar-los la seva integració mitjançant la realització de reunions individuals o en grup durant el curs. No us podreu inscriure a aquesta activitat aquells de vosaltres que l'hagueu superada en cursos anteriors. Activitat no recomanada per a estudiants que tinguin previst fer una estada a l'estranger dins el programa Erasmus. En qualsevol cas, la inscripció d'aquests estudiants s'analitzarà cas per cas.

DATES D’INSCRIPCIÓ: del 15 al 23 d’octubre de 2020.

Els estudiants del grau de Bioquímica i Biologia Molecular i els del Doble grau de Biotecnologia i Bioquímica i Biologia Molecular us heu d’inscriure enviant un correu a deganat.fq(ELIMINAR)@urv.cat amb el formulari d’inscripció completat i signat.

DATES DE REALITZACIÓ DE L'ACTIVITAT: del 26 d'octubre al 9 de maig de 2021.

- Activitats de promoció de la Facultat de Química (1 ECTS)

L'objectiu d'aquesta activitat és que els alumnes (principalment dels últims cursos) del Grau de Química, del de Bioquímica i Biologia Molecular i del doble grau de BTiBQBM, participin en les activitats de difusió (saló de l'ensenyament, fires, tallers, etc.) que es duen a terme durant el curs acadèmic per tal d'apropar la Facultat de Química a la societat, donar visibilitat als estudis i promoure i atraure el talent de la gent jove (estudiants de primària, secundària i batxillerat). No us podreu inscriure a aquesta activitat aquells de vosaltres que l'hagueu superada en cursos anteriors. Activitat no recomanada per a estudiants que tinguin previst fer una estada a l'estranger dins el programa Erasmus. En qualsevol cas, la inscripció d'aquests estudiants s'analitzarà cas per cas.

DATES D’INSCRIPCIÓ: del 15 al 23 d'octubre de 2020.

Els estudiants del grau de Bioquímica i Biologia Molecular i els del Doble grau de Biotecnologia i Bioquímica i Biologia Molecular us heu d'inscriure enviant un correu a deganat.fq(ELIMINAR)@urv.cat amb el formulari d'inscripció completat i signat.

DATES DE REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT: del 26 d’octubre al 9 de maig de 2021.

- IV Curs d'innovació (1 ECTS)

L'objectiu d'aquest curs és per una banda millorar el perfil innovador dels nostres alumnes, entrenantlos en tècniques d'innovació i de treball creatiu i col·laboratiu. Es pretén que l'alumne aprengui a utilitzar les eines necessàries per desenvolupar idees que puguin aportar noves oportunitats de negoci, solucions a problemes complexes i trobar propostes innovadores. Data programada: primer quadrimestre del curs 2020-21 (Octubre-Desembre). Aquest curs s'ofereix amb caràcter biennal, alternant-se el curs "Coaching i PNL: eines pel desenvolupament professional ".

- XIV Jornades sobre Química Verda (1 ECTS)

Aquestes jornades pretenen fomentar una pràctica de la Química basada en els 12 principis de la Química Verda. La inscripció estarà restringida a estudiants de 2n, 3r i 4t curs del GQUI, més un nombre reduït de places per als del GBQBM i del doble grau BTiBQBM. Dates: 15, 16 i 18 de febrer de 2021.

DATES D'INSCRIPCIÓ (només per als estudiants del grau de Bioquímica i Biologia Molecular / Doble grau que ja hagueu realitzat alguna activitat acadèmica reconeguda): del 8 al 12 de febrer de 2021 

Us heu d'inscriure enviant un correu a deganat.fq(ELIMINAR)@urv.cat amb el formulari d'inscripció completat i signat.

DATES D’INSCRIPCIÓ PER ALS ESTUDIANTS DEL GRAU DE QUÍMICA: consulteu les dues vies d’inscripció que teniu al tríptic de l’activitat

Tríptic de l'activitat

Brochure of the activity

Informació sobre l’avaluació de l’activitat

Information about the activity evaluation

- Ciència i tecnologia des d'una perspectiva de gènere (1 ECTS)

L'objectiu d'aquest curs és que els alumnes prenguin consciència d'aquells aspectes que cal tenir en compte quan es dissenyen experiments i activitats relacionades amb la Ciència i la Tecnologia en relació amb la perspectiva de gènere. Es pretén que els alumnes treballin les competències relacionades amb la perspectiva i la igualtat de gènere. Data programada: segon quadrimestre del curs 2020-2021, de forma virtual.