Universitat Rovira i Virgili

Procecediment de matrícula de les Activitats acadèmiques reconegudes

 

Procediment de matrícula

> Estudiants del Grau de Bioquímica i Biologia Molecular i del doble títol Grau de Biotecnologia/Grau de Bioquímica i Biologia Molecular.

L'assignatura optativa "Seminaris Interdisciplinaris" de 3 ECTS se superarà a través de la realització de 3 activitats, cadascuna d'1 ECTS, proposades per la Facultat de Química que hagin estat superades.

a) Matricular l'assignatura en la matrícula normal del curs. Es tindran en compte les activitats acadèmiques ja realitzades. En finalitzar el curs 2020-2021 caldrà acabar de completar les 3 activitats. La inscripció a les activitats es realitza via Moodle de l'assignatura de Seminaris Interdisciplinaris.

Cost: No té cost addicional al pagament de la matrícula de l'assignatura.

Els estudiants que la vulguin cursar hauran de matricular l'assignatura de Seminaris Interdisciplinaris en la matrícula normal de 4t curs. Poden inscriure's i realitzar l'activitat "Jornades sobre Química Verda" a partir de 2n curs. Se'ls guardarà aquesta activitat per a la posterior qualificació de l'assignatura un cop matriculada. La inscripció a l'activitat es realitza via Moodle de l'assignatura de Seminaris Interdisciplinaris.

Cost: No té cost addicional al pagament de la matrícula de l'assignatura.

> Estudiants del Grau de Química

L'assignatura obligatòria "Ciutadania" de 3 ECTS es superarà a través de la realització de 3 activitats, cadascuna d’1 ECTS, proposades per la Facultat de Química que hagin estat superades.

a) Matricular l'assignatura de Ciutadania en la matrícula normal del curs. Es tindran en compte les activitats acadèmiques ja realitzades. En finalitzar el curs en què es matriculi Ciutadania caldrà que acabar de completar les 3 activitats. Aquesta via és altament recomanable si es vol sol·licitar a 4t una beca de col·laboració amb algun departament. La inscripció a les activitats es realitza via Moodle de l'assignatura de Ciutadania.

Cost: No té cost addicional al pagament de la matrícula de l'assignatura.

Aquests estudiants han de matricular obligatòriament l'assignatura de Ciutadania en la matrícula normal de tercer curs. Poden inscriure's i realitzar les Jornades sobre Química Verda durant el 2n curs. Se'ls guardarà aquesta activitat per a la posterior qualificació de Ciutadania un cop matriculada a tercer. La inscripció a les activitats es realitza via Moodle de l'assignatura de Ciutadania. 

Cost: No té cost addicional al pagament de la matrícula de l'assignatura.