Universitat Rovira i Virgili

Menció dual del Grau de Química

ALTRES GRAUS 

Una menció és una especialització dins del grau que s'aconsegueix superant un conjunt d'assignatures del pla d'estudis.

Objectiu
La menció Dual del Grau de Química de la URV permet desenvolupar les competències pròpies del grau en un entorn professional mitjançant  la realització de pràctiques en empreses del sector químic  durant tot el curs acadèmic a més de rebre formació específica en aspectes empresarials i industrials, com la consciència de negoci, logística, legislació industrial, seguretat , sostenibilitat, etc. per part de professionals del sector industrial. La iniciativa pretén que els alumnes assoleixin una millor preparació en molts dels aspectes necessaris per a incorporar-se al sector de la indústria química un cop graduats. El programa rep el suport de l'Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT)

Característiques
La menció Dual  (54 ECTS) proporciona una major immersió de l'estudiant en el món industrial al darrer curs del grau, amb l'estada de més de 1100 hores en una empresa del sector químic. L'empresa contracta a alumne/a, que rep una retribució econòmica (equivalent al SMI) al llarg de tota l'estada. Cada alumne/a té assignada una tutorització específica, de setembre a juny, per part d'un professional de l'empresa i d'un professor de la Facultat de Química, que fan un seguiment i avaluació de l'estudiant.
S'ofereixen 5-10 places cada curs a alumnes del Grau de Química (en el global de les línies en català i anglès).
La docència específica de la formació dual s'organitza de la manera següent: 

Passos per a seguir l'itinerari Dual
Per a cursar l'itinerari Dual, és altament recomanable haver superat totes les assignatures de 1r, 2n i 3r curs del grau en el moment d'inici del mateix. Els passos de què consta el procés de sol·licitud i ingrés en aquest itinerari són:

Empreses participants
El curs 2021-22, les empreses de l'entorn de Tarragona que han participat en l'itinerari dual acollint alumnes del Grau de Química, són:

Altres empreses químiques han manifestat el seu interès per formar part de l'itinerari dual en els propers anys. 

 
Contacte
Per a consultes sobre aquest itinerari i qualsevol de les seves característiques, contacta amb:

Testimonis d’estudiants de la Menció Dual


Carla Gámez (menció dual a Maystar)

Fent la Menció Dual he pogut experimentar com és el dia a dia en una indústria química. És un món molt ample on cada dia s'aprenen coses noves i t'has d'adaptar a noves circumstàncies, a més de posar a prova tots els coneixements prèviament adquirits i els nous. Sense cap dubte és una experiència molt enriquidora tant en l'àmbit professional com personal, que t'ajuda molt a saber quin camí vols seguir.


Irene Sabaté (menció dual a Clariant)

El dual m'ha permès conèixer el funcionament d'una empresa química des de fora i des de dins, podent també aplicar i enriquir els coneixements universitaris gràcies a les diferents tasques realitzades i l'ajuda i experiència dels companys.


Sergio Lorenzo (menció dual a Clariant)

En aquests mesos he après molt sobre l'àmbit laboral, la indústria química i la química que s'hi aplica a aquesta. M'ha semblat una molt bona experiència i una oportunitat única, des del meu punt de vista aquesta nova formació és un encert.