Universitat Rovira i Virgili

|Alt imatge central|

La Comissió Acadèmica del Doctorat Ciència i Tecnologia Química, dintre del Pla de Millora del programa, ha decidit organitzar un cicle de conferències que anomenarem "seminaris muldisciplinars CiTQ", en primer lloc per ampliar l'oferta amb que compten els estudiants del programa, però obrint-lo també a l'ICIQ i al Campus.  Cada mes es convidarà un conferenciant a impartir una conferència/seminari.

Mentre duri la situació generada pel Covid-19, aquestes conferències es faran online.

Els seminaris seran en principi en dijous a les 12:00, però s'intentarà fer compatible l'acte amb l'oferta de l'ICIQ, del Campus, i també de la RSEQ, que també ofereix actualment un cicle amb importants conferenciants.


UPCOMING SEMINARS

Catalysis with Nanoparticles and Magnetic Fields
Dr. Bruno Chaudret Biography
Laboratoire de Physique et Chimie des Nano-Objets
Institut National des Sciences Appliquées, Université de Toulouse

Talk postponed to April 1, 2022

Palladium catalyzed coupling reactions of arenes with cooperating pyridone ligands
Prof. Ana C. Albéniz Biography
Instituto CINQUIMA
Universidad de Valladolid
Dijous, 27 de Gener 2022 a les 12:00

Portable infrared spectrometers: application, challenges, and perspectives
Prof. Barbara Giussani Biography
Smart analytical methods and applied chemometrics group
Università degli Studi dell'Insubriam,
Dijous, 24 de Febrer 2022 a les 12:00