Universitat Rovira i Virgili

Recull de premsa

  • Una mirada al futur

  • El curs té com a objectius conèixer els conceptes bàsics i les eines de l'excel·lència operacional, comprendre i aplicar en casos pràctics les eines LEAN tan de Manufacturing com de Logistics, adquirir conceptes bàscis d'indústria 4.0, i dissenyar projectes relacionats amb LEAN i la indústria 4.0 sota la tutorització d'experts professionals d'àmplia trajectòria industrial.

2022

2021

2020

2019

Coordinació acadèmica