Universitat Rovira i Virgili

Marc normatiu i tramitació

Per completar la formació acadèmica a la Facultat de Química hi ha la possibilitat de fer pràctiques en diferents empreses del sector o en institucions. Aquesta experiència ha de ser bàsica perquè l'alumne seleccioni el sector on vol incidir laboralment en un futur i a la vegada donar-se a conèixer en el sector industrial o en d'altres.

Objectius

Marc normatiu

Característiques

Tramitació del conveni

Pòlisses d'assegurances

Accedeix mitjançant la Intranet.