Universitat Rovira i Virgili

Borsa de treball de la Facultat de Química

  • > Procediment per sol·licitar una oferta

    Envia el teu CV actualitzat (identifica el nom del fitxer amb el teu nom i cognoms), abans de la data límit, a l'adreça borsatreball.fq(ELIMINAR)@urv.cat (si no se n'especifica una altra a l'oferta), indicant la referència de l'oferta que t'interessa. Les ofertes fan referència a diferents tipologies:

  • (1) Pràctiques en empreses: podran optar-hi els alumnes que estiguin matriculats en algun ensenyament de la Facultat de Química en el curs de vigència de l'oferta de pràctiques i que hagin superat el 50% dels ECTS de la carrera. Aquest requeriment s'entén superat per aquells alumnes que cursen un màster. 

  • (2) Contracte de treball: podran optar-hi només els titulats i titulades.  

  • (3) Altres

>LLISTA D'EMPRESES I INSTITUCIONS COL·LABORADORES

OFERTES ACTIVES

Data d'actualització: 18/11/2019


Tipus: Pràctiques en empreses (1)

Referència: 2019/11/28

Empresa: Freshly Cosmetics (Reus, Tarragona)

Nom de l'oferta: es cerca 1 estudiant de Química per a Product Development Support Tasques: participar en el desenvolupament teòric de les formulacions de Freshly Cosmetics i totes les seves marques en línia amb l'estratègia de l'empresa. Gestionar i desenvolupar la documentació per a donar suport tècnic a les diferents àrees: Operacions, Supply Chain, Customer Love, etc. Crear i mantenir les bases de dades de formulacions, ingredients, etc. Gestionar la cerca contínua d'ingredients per al desenvolupament i
millora de formulacions. Elaborar el contingut del glossari d'ingredients. Comunicar i actualitzar totes les referències de Freshly Cosmeticsen el mercat europeu. Estar en constant observació per a detectar processos que es poden millorar dins de la àrea i implementar-los àgilment. Horari: jornada completa. Requisits: demostrar talent, compromís i passió pel teu treball. Ser una persona motivada i amb moltes ganes d'emprendre nous projectes i canviar les coses. Tenir ambició amb el projecte i el seu creixement.
Implicació i moltes ganes de treballar. Estar en situació de poder signar un conveni de pràctiques amb la teva facultat.

Termini d'inscripció: fins el 16/12/19


Tipus: Pràctiques en empreses (1)

Referència: 2019/09/19 (oferta tornada a activar)

Empresa: Goma-Camps, SAU (La Riba, Vilaverd o Valls Tarragona)

Nom de l'oferta: es cerca 1 estudiant de Química per a l'àrea de Qualitat i Màrqueting. Tasques: realitzar anàlisis de laboratori de paràmetres objecte d'estudi, com el projecte suavitat, entre d'altres. Elaborar estudis de mercat corresponents a l'anàlisi de producte de la competència i fer comparatiu amb el nostre producte. Realitzar auditories de producte acabat, segons pla de control establert. Anàlisis microbiològics de coles. Pesatge de components noves referències (mandril, làmina, caixa...), per mantenir actualitzat el pes dels components a declarar (a ECOEMBES o altres sistemes). Altres tasques assignades en matèria de Qualitat, MediAmbient i Seguretat Alimentària, en funció de les necessitats. Horari i període: curs acadèmic 2019-2020. Horari a determinar en funció de la disponibilitat de l'alumne. Remuneració/ajut a l'estudi: pràctiques curriculars (200€/mes). Pràctiques extracurriculars 4,4€/h. Requisits: persona amb moltes ganes d'aprendre i d'aportar, amb bona capacitat de comunicació i de treball en equip.

Termini d'inscripció: desembre 2019.


Tipus: Pràctiques en empreses (1)

Referència: 2019/09/20 (oferta tornada a activar)

Empresa: Goma-Camps, SAU (La Riba, Vilaverd o Valls Tarragona)

Nom de l'oferta: es cerca 1 estudiant de Química per a l’àrea de Qualitat, Medi ambient i Seguretat alimentària. Tasques: realitzar auditories de producte acabat en planta de producció. Anàlisi de potabilitat d'aigües.Verificacions de qualitat, mediambient i seguretat alimentària. Supervisar el control de qualitat i participar en accions de concienciació del compliment del procés. Col·laborar en la implantació, actualizació i seguiment de la documentació d'ISO 9001, 14001, 22000, PEFC, FSC, ECOLABEL i altres. Col·laborar en la gestió i seguiment de les no conformitats internes. Seguiment de proveeïdors (homologació). Participar en la detecció de necessitats formatives del personal de planta, etc... Horari i període: curs acadèmic 2019-2020. Horari a determinar en funció de la disponibilitat de l'alumne. Remuneració/ajut a l'estudi: pràctiques curriculars (200€/mes). Pràctiques extracurriculars 4,4€/h. Requisits: persona amb moltes ganes d'aprendre i d'aportar, amb bona capacitat de comunicació, treball en equip i amb capacitat per desenvolupar tasques amb autonomia. Observacions: es valorarà experiència en l'àrea de qualitat i processos de fabricació industrial.

Termini d'inscripció: desembre 2019.


Tipus: Beca pre-doctoral (3)

Referència: 2019/11/27

Empresa: Laboratori URAIS. Consordi d'Aigües de Tarragona (L'Ampolla, Tarragona)

Nom de l'oferta: es cerca 1 estudiant de Química/Bioquímica per fer el doctorat. Tasques: radioactivitat ambiental. Remuneració/ajut a l’estudi: beca predoctoral de projecte. Requisits: tenir un màster oficial

 * Els interessats han de contactar amb Francesc Borrull (francesc.borrull(ELIMINAR)@urv.cat)


Tipus: Pràctiques en empreses (1)

Referència: 2019/09/18 (oferta tornada a activar)

Empresa: Laboratori ISBO (Salou, Tarragona)

Nom de l'oferta: es cerca 1 estudiant de Química per fer pràctiques HPLC-FLD. Tasques: desenvolupar la mètodica per a un nou equip de HPLC-FLD. Dues metòdiques principals a desenvolupar: determinació d'hidrocarburs policíclics en aigua i determinació d'aflatoxines b1,b2,g1,g2 en matèries primes de pinsos. Horari: a partir de l'octubre de 2019. Horari de 9 a 13 h i de 15 a 19 h. L'horari es podria flexibilitzar si només fos de matí o de tarda. Requisits: persona proactiva.


Tipus: Beca pre-doctoral (3)

Referència: 2019/10/26

Empresa: IRTA (Sant Carles de la Ràpita, Tarragona)

Nom de l'oferta: IRTA is interested in hosting a PhD student for its Centre of Sant Carles de la Ràpita, under the Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - INIA-CCAA grant programme. Title of the project in which the pHD student will be involved "Cell-based biosensors coupled to electrochemical transducers for the detection of marine toxins". Candidate profile: Biochemistry, Chemistry or related (Master level).Tasques: the general objectives of the project are the development of electrochemical biosensors based on the effect of marine toxins on cells or tissues as well as their application to the analysis of natural samples. The biosensors will provide information about the presence of ciguatoxins, tetrodotoxins and cyclic imines in fish, shellfish and seawater. PhD student will be mainly involved in the immobilisation of cells and tissues on electrodes and arrays, the search for electrochemical transduction strategies for the development of biosensors, the study of cytotoxicity effects of marine toxins on cells and tissues, the extraction and purification of toxins, and the analysis of natural samples. Horari: the duration of the PhD student contract will be four (4) years. Remuneració/ajut a l’estudi: the financial remuneration will be of € 1,185.47/gross per month (€ 20,582.04/gross per annum) for the first and second year. For the third year the remuneration will be of € 1,270.15/gross per month (€ 21,901.44/gross per annum). For the fourth year the remuneration will be €1.587,69/gross per month (€ 22.227,66/gross per annuum). IRTA will also pay the fees of the doctoral school (four years) when receiving the enrolment. Some stays to foreign labs will also be covered by the grant. Requisits: good academic expedient. Good English level.

Termini d'inscripció: official deadline for the application: 7th November 2019 at 14:00 (Spanish time).

  * Persons interested, please, contact by email Dr. Jorge Diogène (jorge.diogene(ELIMINAR)@irta.cat) or Dr. Mònica Campàs (monica.campas(ELIMINAR)@irta.cat) sending the CV together with a letter of presentation and academic records

  1. Official documentation at MCIU-INIA where you will find all requirements
  2. Practical information on how to proceed for the application:

Tipus: Pràctiques en empreses (1)

Referència: 2019/10/25

Empresa: Indústrias Químicas del Óxido de Etileno (IQOXE) (La Canonja, Tarragona)

Nom de l'oferta: es cerquen 2 estudiants de Química com a Ajudant de laboratori. Tasques: síntesi polímers en emulsió, cromatografia, DSC, TMPF, mesurament de viscositat, pH determinació de sòlids, DQO. Horari: 6 hores al dia. Incorporació inmediata. Observacions: oferta de pràctiques curriculars, amb possibilitat de formalitzar a extracurriculars posteriorment.

Termini d'inscripció: incorporació inmediata


Tipus: Pràctiques en empreses (1)

Referència: 2019/10/24

Empresa: Entidad Integral de Control, S.L. (Tarragona)

Nom de l'oferta: es cerca 1 estudiant de Química per a fer pràctiques extracurriculars com a tècnic del departament tècnic de censos d'activitats, del departament comercial i del departament d'acústica ambiental. Tasques: ajudar al desenvolupament d'inspeccions en activitats, participar en actuacions vectorials de sorolls i elaborar i participar en la realització del cens d'activitats. Horari: 30 hores setmanals a convenir. Remuneració/ajut a l'estudi: 330€/mes. Requisits: coneixements avançats de Microsoft office, en especial Excel. Aptituds comercials. Observacions: amb possibilitat d'incorporació a l'empresa.

Termini d'inscripció: fins a cobrir la vacant


Tipus: Pràctiques en empreses (1)

Referència: 2019/09/22

Empresa: Alimentación y Farmacia S.A. (Alifarma). (Reus)

Nom de l'oferta: es cerquen 1 o 2 estudiants de Química/Bioquímica de darrer curs per realitzar pràctiques en un laboratori. Tasques: gestió de l'estoc de mostres, ajuda en el manteniment del laboratori (neteja i calibració dels equips i ordre de les mostres), suport en el desenvolupament de les proves, redacció dels informes tècnics i els fulls d'aplicació un cop finalitzades les proves, desenvolupament del seu projecte de final de grau (si fos necessari). Horari: segons disponibilitat, a convenir amb l'alumne. Remuneració/ajut a l'estudi: 300 €. Requisits: inquietud per la cuina i el coneixement dels processos industrials. Observacions: Residència a la província de Tarragona, preferiblement Reus, Tarragona i rodalies. Transport: arriben autobusos a l'empresa però no tenen gaire freqüència de pas. El més còmode és arribar-hi amb cotxe

Termini d'inscripció: fins a cobrir la vacant


Tipus: Pràctiques en empreses (1)

Referència: 2019/09/15

Empresa: NT Sensors (El Catllar, Tarragona)

Nom de l'oferta: es cerca 1 estudiant de Química/Bioquímica. Tasques: validació equips de mesura, dins del servei tècnic de l´empresa donar suport al tècnics comercial/ control de qualitat etc. Elaboració de procediments de treball i documentació comercial/. Horari: 4 hores a convenir. Remuneració/ajut a l'estudi: 450 €/mes (4h). Requisits: capacitat de comunicació, organtizació, anglès, análisi químic.

Termini d'inscripció: fins a cobrir la vacant


Tipus: Pràctiques en empreses (1)

Referència: 2019/07/13 (oferta permanent)

Empresa: UTE Edar Torredembarra (Torredembarra)

Nom de l'oferta: es cerca 1 estudiant de Química/Bioquímica per realitzar pràctiques com a analista de laboratori en una depuradora. Tasques: anàlisi d'aigües amb valoració de resultats. Tasques generals de laboratori: conductivitat, pH, preparació de reactius, verificació/calibració dels instruments del laboratori. Horari: 4h/dia, horari flexible. Remuneració/ajut a l'estudi: 255,10 €/mes. Observacions: les pràctiques poden ser curriculars o extracurriculars amb la possibilitat de realització durant tot el curs o alguns mesos.

Termini d'inscripció: fins a cobrir la vacant (oferta permanent)

*Els interessats poden enviar el seu CV actualitzat a esther.bailon(ELIMINAR)@soriguesavdam.cat