Universitat Rovira i Virgili

Borsa de treball de la Facultat de Química

  • > Procediment per sol·licitar una oferta

    Envia el teu CV actualitzat (identifica el nom del fitxer amb el teu nom i cognoms), abans de la data límit, a l'adreça borsatreball.fq(ELIMINAR)@urv.cat (si no se n'especifica una altra a l'oferta), indicant la referència de l'oferta que t'interessa. Les ofertes fan referència a diferents tipologies:

  • (1) Pràctiques en empreses: podran optar-hi els alumnes que estiguin matriculats en algun ensenyament de la Facultat de Química en el curs de vigència de l'oferta de pràctiques i que hagin superat el 50% dels ECTS de la carrera. Aquest requeriment s'entén superat per aquells alumnes que cursen un màster. 

  • (2) Contracte de treball: podran optar-hi només els titulats i titulades.  

  • (3) Altres

>LLISTA D'EMPRESES I INSTITUCIONS COL·LABORADORES

OFERTES ACTIVES

Data d'actualització: 10/09/2019


Tipus: Pràctiques en empreses (1)

Referència: 2019/09/16

Empresa: Borges Agricultural & Industrial Nuts (Reus, Tarragona)

Nom de l'oferta: es cerca 1 estudiant de Química/Bioquímica com a Tècnic/a analista de laboratori. Tasques: anàlisis microbiològics de productes segons pla de control establert, analitzar materies primes, productes intermitjos i productes acabats segons plans de control establerts (organolèptic, macro analítics, físico-quimics). Preparar reactius i mostres, realitzar controls de producció segons programacions. Cumplimentar registres, obrir no conformitats i incidències, etc.. Horari: 4 hores diàries de setembre a juny. Remuneració/ajut a l'estudi: 350 €. Requisits: formació de CFGM o CFGS en la branca de laboratori, cursant Grau de Quimica o similar.

Termini d'inscripció: fins el 04/10/2019


Tipus: Pràctiques en empreses (1)

Referència: 2019/09/15

Empresa: NT Sensors (El Catllar, Tarragona)

Nom de l'oferta: es cerca 1 estudiant de Química/Bioquímica. Tasques: validació equips de mesura, dins del servei tècnic de l´empresa donar suport al tècnics comercial/ control de qualitat etc. Elaboració de procediments de treball i documentació comercial/. Horari: 4 hores a convenir. Remuneració/ajut a l'estudi: 450 €/mes (4h). Requisits: capacitat de comunicació, organtizació, anglès, análisi químic.

Termini d'inscripció: fins a cobrir la vacant


Tipus: Pràctiques en empreses (1)

Referència: 2019/09/14

Empresa: Alimentación y Farmacia S.A. (Alifarma). Reus

Nom de l'oferta: es cerquen 1 o 2 estudiants de darrers cursos de Química, Bioquímica o del màster en Nutrició i Metabolisme per realitzar pràctiques en un laboratori. Tasques: gestió de l'estoc de mostres, ajuda en el manteniment del laboratori (neteja i calibració dels equips i ordre de les mostres), suport en el desenvolupament de les proves, redacció dels informes tècnics i els fulls d'aplicació un cop finalitzades les proves, desenvolupament del seu projecte de final de grau (si fos necessari). Horari: segons disponibilitat, a convenir amb l'alumne. Remuneració/ajut a l'estudi: 300 €. Requisits: inquietud per la cuina i el coneixement dels processos industrials. Observacions: residència a la província de Tarragona, preferiblement Reus, Tarragona i rodalies. Transport: arriben autobusos a l’empresa però no tenen gaire freqüència de pas. El més còmode és arribar-hi amb cotxe

Termini d'inscripció: fins el 13/09/19

*Els interessats poden enviar el seu CV actualitzat a Sandra Balart (sbalart(ELIMINAR)@alifarma.com)


Tipus: Pràctiques en empreses (1)

Referència: 2019/07/13

Empresa: UTE Edar Torredembarra (Torredembarra)

Nom de l'oferta: es cerca 1 estudiant de Química/Bioquímica per realitzar pràctiques com a analista de laboratori en una depuradora. Tasques: anàlisi d'aigües amb valoració de resultats. Tasques generals de laboratori: conductivitat, pH, preparació de reactius, verificació/calibració dels instruments del laboratori. Horari: 4h/dia, horari flexible. Remuneració/ajut a l'estudi: 255,10 €/mes. Observacions: les pràctiques poden ser curriculars o extracurriculars amb la possibilitat de realització durant tot el curs o alguns mesos.

Termini d'inscripció: fins a cobrir la vacant (oferta permanent)

*Els interessats poden enviar el seu CV actualitzat a esther.bailon(ELIMINAR)@soriguesavdam.cat