Universitat Rovira i Virgili

Borsa de treball de la Facultat de Química

  • > Procediment per sol·licitar una oferta

    Envia el teu CV actualitzat (identifica el nom del fitxer amb el teu nom i cognoms), abans de la data límit, a l'adreça borsatreball.fq(ELIMINAR)@urv.cat (si no se n'especifica una altra a l'oferta), indicant la referència de l'oferta que t'interessa. Les ofertes fan referència a diferents tipologies:

  • (1) Pràctiques en empreses: podran optar-hi els alumnes que estiguin matriculats en algun ensenyament de la Facultat de Química en el curs de vigència de l'oferta de pràctiques i que hagin superat el 50% dels ECTS de la carrera. Aquest requeriment s'entén superat per aquells alumnes que cursen un màster. 

  • (2) Contracte de treball: podran optar-hi només els titulats i titulades.  

  • (3) Altres

>LLISTA D'EMPRESES I INSTITUCIONS COL·LABORADORES

OFERTES ACTIVES

Data d'actualització: 25/02/2020


Tipus: Pràctiques en empreses (1)

Referència: 2020/02/04

Empresa: AFEPASA (Constantí, Tarragona)

Nom de l'oferta: es cerca 1 estudiant de Química/Bioquímica/Màster com a analista de laboratori I+D. Tasques: desenvolupament de projectes I+D, formulació de prototips, assajos de qualitat, anàlisi de mostres. Integració en reunió I+D. Noves tecnologies de granulació i recobriment. Horari i període: 9:00 a 14:00 (Flexible). Febrer-agost. Flexible. Remuneració/ajut a l'estudi: 350 €/mes. Requisits: persona puntual, ordenada, proactiva, resilient, treballadora i amb motles ganes d’aprendre.

Termini d'inscripció: fins a cobrir la vacant


Tipus: Pràctiques en empreses (1)

Referència: 2020/02/03

Empresa: PMG Constantí (Constantí, Tarragona)

Nom de l'oferta: es cerca 1 estudiant de Química/màster en Eines per al Desenvolupament Professional a la Indústria per realitzar pràctiques. Tasques: relacionades a donar suport en un projecte d'estudi i desenvolupament de nous materials de PTFE per aplicacions en la indústria de l'automòbil. Horari i període: jornada de 6h o 8h diàries amb flexibilitat. De març a juny, amb la possibilitat de tenir continuïtat durant l'estiu. Remuneració/ajut a l'estudi: 500 €/mes bruts. Requisits: coneixement mitjà d’ anglès (B1).

Termini d'inscripció: fins a cobrir la vacant


Tipus: Pràctiques en empreses (1)

Referència: 2020/01/01

Empresa: Acondicionamiento Tarrasense (Terrassa, Barcelona)

Nom de l'oferta: es cerca 1 estudiant de Química/Bioquímica/doble grau per realitzar pràctiques de Bioelectroquímica. Tasques: desenvolupament de bioprocessos: funcionament del reactor, caracterització i optimizació del rendiment del reactor a escala laboratori i prototip d’electrometanogènesi. Caracterització electroquímica dels reactors BES: rendiment electroquímic, anàlisi de gasos i aigües, etc. Horari: 7h/dia en horari flexible de 8 a 18 h. Conveni de mínim 6 mesos de pràctiques. Remuneració/ajut a l'estudi: 6 €/hora. Observacions: capacitat de treball en equip i de forma autònoma, persona polivalent, capacitat de síntesis oral i escrita.

Termini d'inscripció: fins al 28/02/2020


Tipus: Pràctiques en empreses (1)

Referència: 2019/07/13 (oferta tornada a activar)

Empresa: UTE Edar Torredembarra (Torredembarra)

Nom de l'oferta: es cerca 1 estudiant de Química/Bioquímica per realitzar pràctiques com a analista de laboratori en una depuradora. Tasques: anàlisi d'aigües amb valoració de resultats. Tasques generals de laboratori: conductivitat, pH, preparació de reactius, verificació/calibració dels instruments del laboratori. Horari: 4h/dia, horari flexible. Remuneració/ajut a l'estudi: 255,10 €/mes. Observacions: les pràctiques poden ser curriculars o extracurriculars amb la possibilitat de realització durant tot el curs o alguns mesos.

Termini d'inscripció: fins a cobrir la vacant

*Els interessats poden enviar el seu CV actualitzat a esther.bailon(ELIMINAR)@soriguesavdam.cat


Tipus: Pràctiques en empreses (1)

Referència: 2019/10/24 (oferta tornada a activar)

Empresa: Entidad Integral de Control, S.L. (Tarragona)

Nom de l'oferta: es cerca 1 estudiant de Química per a fer pràctiques extracurriculars com a tècnic del departament tècnic de censos d'activitats, del departament comercial i del departament d'acústica ambiental. Tasques: ajudar al desenvolupament d'inspeccions en activitats, participar en actuacions vectorials de sorolls i elaborar i participar en la realització del cens d'activitats. Horari: 30 hores setmanals a convenir. Remuneració/ajut a l'estudi: 330€/mes. Requisits: coneixements avançats de Microsoft office, en especial Excel. Aptituds comercials. Observacions: amb possibilitat d'incorporació a l'empresa.

Termini d'inscripció: fins a cobrir la vacant


Tipus: Pràctiques en empreses (1)

Referència: 2019/09/22 (oferta tornada a activar)

Empresa: Alimentación y Farmacia S.A. (Alifarma). (Reus)

Nom de l'oferta: es cerquen 1 o 2 estudiants de Química/Bioquímica de darrer curs per realitzar pràctiques en un laboratori. Tasques: gestió de l'estoc de mostres, ajuda en el manteniment del laboratori (neteja i calibració dels equips i ordre de les mostres), suport en el desenvolupament de les proves, redacció dels informes tècnics i els fulls d'aplicació un cop finalitzades les proves, desenvolupament del seu projecte de final de grau (si fos necessari). Horari: segons disponibilitat, a convenir amb l'alumne. Remuneració/ajut a l'estudi: 300 €. Requisits: inquietud per la cuina i el coneixement dels processos industrials. Observacions: Residència a la província de Tarragona, preferiblement Reus, Tarragona i rodalies. Transport: arriben autobusos a l'empresa però no tenen gaire freqüència de pas. El més còmode és arribar-hi amb cotxe

Termini d'inscripció: fins a cobrir la vacant