Universitat Rovira i Virgili

Informació per a Personal Docent i Investigador (PDI)

DOCÈNCIA

 

RESERVA D'AULES DE LA FACULTAT DE QUÍMICA

A partir del dia 11 de juny de 2018 l'Oficina Logística de Campus (OLC) s'encarregarà de gestionar les peticions d'aules de la Facultat de Química. Les reserves que es facin a partir d'aquesta data no apareixeran en l'ocupació que actualment es pot consultar en aquesta mateixa pàgina.

Per sol·licitar una reserva heu enviar un correu a: olc.sescelades(ELIMINAR)@urv.cat

L'OLC s'encarregarà de fer la reserva i contestar-vos via correu electrònic.

PODEU CONSULTAR LA CAPACITAT DE LES AULES EN AQUESTA TAULA

*Les reserves de la Sala de Graus de la Facultat de Química es continuaran fent des de l'Oficina de Suport al Deganat (OSD) a través de l'adreça de correu deganat.fq(ELIMINAR)@urv.cat

RESERVES CURS 2019-20      

RECERCA

GESTIÓ

 SERVEIS URV

   CURSOS D'IDIOMES

   CENTRE DE RECURSOS PER       A L'APRENENTATGE I LA             INVESTIGACIÓ (CRAI)

   ACTIVITATS ESPORTIVES,           CULTURALS I SOLIDÀRIES

   CAFETERIA I COPISTERIA