Universitat Rovira i Virgili

Síntesi, Catàlisi i Disseny Molecular

ALTRES MÀSTERS

El Màster universitari en Síntesi, Catàlisi i Disseny Molecular és un ensenyament conjunt entre la Universitat Rovira i Virgili i l'Institut Català d'Investigació Química (ICIQ). Ofereix formació científica que inclou nous mètodes de síntesi, desenvolupament de catalitzadors, disseny computacional i gestió de processos químics respectuosos amb el Medi Ambient. Aquest màster s'imparteix íntegrament en anglès.

  • Catalitzadors per un Món sostenible

  • Els catalitzadors estan cridats a jugar un paper cabdal per garantir la sostenibilitat del Món. El Màster permet enfocar el futur proporcionant amb una àmplia formació en el camp de la química sintètica mitjançant la integració de mètodes i el disseny de síntesi orgànica, mètodes moderns de catàlisi (homogènia, heterogènia, orgànica i biocatàlisis) i química quàntica. La combinació d'aquestes competències té una alta demanda professional. 

Objectius