Universitat Rovira i Virgili

Tècniques cromatogràfiques aplicades

ALTRES MÀSTERS

El Màster universitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades és un ensenyament oficial que imparteixen de forma conjunta la Universitat Jaume I, la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat de Girona. Ofereix formació en les diferents tècniques cromatogràfiques i de tractament de mostres, i fa especial èmfasi en l'aprenentatge pràctic i en la resolució de problemes analítics.

  • Una tècnica imprescindible

  • El Màster té com a objectiu principal formar els estudiants en una de les tècniques més utilitzades tant en indústries com en laboratoris d'anàlisi de diferents camps d'aplicació. Així, aprofundeix en els coneixements de les tècniques cromatogràfiques, i especialment en el seu acoblament a l'espectrometria de masses, tècnica que està sent ja imprescindible en la majoria de laboratoris.

Objectius