Universitat Rovira i Virgili

Empreses i institucions col·laboradores en l'àmbit de la química

COL·LABORADORS DE L'ÀMBIT QUÍMIC

CURSOS DE FORMACIÓ CONSTINUADA

La Facultat de Química de la URV manté, des de fa molts anys, col·laboracions amb moltes empreses i institucions de diferents sectors en l'àmbit de la Química. Gràcies a aquests acords, els estudiants poden realitzar en centres de primer nivell pràctiques externes -tan curriculars com extracurriculars-, així com el treball de fi d'estudis (de grau o de màster).

COL·LABORADORS DE L'ÀMBIT QUÍMIC

Pujar

COL·LABORADORS DE L'ÀMBIT BIOQUÍMIC

BORSA DE TREBALL