Universitat Rovira i Virgili

Genètica, Física i Química Forense

ALTRES MÀSTERS

El Màster universitari en Genètica, Física i Química Forense proporciona formació científica útil i avançada per al desenvolupament de la pràctica forense, i contribueix al coneixement dels fonaments químics, físics i biològics que determinen la recollida, l'anàlisi i la interpretació de proves pericials en l'escena d'un crim. Institucions i professionals col·laboren amb el programa formatiu.

  • Professorat expert

  • L'equip docent compta amb la participació de professionals de la Divisió de Policia Científica, de la Divisió de Trànsit del Cos de Mossos d'Esquadra, de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya i de l'Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses que aporten el seu coneixement realitzant seminaris i sessions monogràfiques en el marc d'algunes de les assignatures.

Objectius

Aquest Màster proposa un enfocament multidisciplinar que és únic en l'àmbit dels ensenyaments de postgrau a Catalunya.