Universitat Rovira i Virgili

Docència + Recerca, un binomi guanyador

  > Consulta aquí                les activitats de              divulgació de la              recerca


Els programes formatius de les titulacions de la Facultat de Química s'enfoquen, des del seu disseny, a l'adquisició de coneixements i competències en recerca per part dels estudiants. Aquesta orientació cap a la recerca està directament relacionada amb la rellevància de l'activitat investigadora desenvolupada pels professors i professores que imparteixen docència a la Facultat de Química, També, amb la importància que dona el centre a introduir i formar els estudiants en els darrers avenços de la ciència i la tecnologia, tant perquè es puguin incorporar posteriorment al món industrial, com per aquells estudiants que voldran, després d'un màster, realitzar una tesi doctoral.

La URV està entre les 401-500 universitats del món segons "Times Higher Education World University Rankings 2018", i la 76ena entre les universitats de menys de 50 anys segons el "Young University Rankings 2017". En el camp de la Química, la URV està entre les 201-300 universitats del món segons el "Shangai Ranking 2017", i la 314ena en l'àmbit de les ciències biomèdiques i de la salut segons el "CWTS Leiden Ranking 2016".

El Grau de Química, el Grau de Bioquímica i Biologia Molecular, el Màster de Síntesi, Catàlisi  i Disseny Molecular i el Màster de Nutrició i Metabolisme han estat reconeguts per AQU (Agencia de Qualitat del Sistema Universitari Català) amb l'acreditació "amb qualitat" de la dimensió addicional interacció docència-recerca, el que vol dir que la institució promou activament que els programes de formació incorporin la recerca que el professorat desenvolupa en aquella disciplina per millorar l'aprenentatge i els resultats dels estudiants. Són, de fet, els únics títols en aquests àmbits que tenen aquest reconeixement a Catalunya.