Universitat Rovira i Virgili

Grau de Química en anglès

ALTRES GRAUS 

MÀSTERS RELACIONATS

DOCTORAT EN CIÈNCIA I TECNOLOGIA

Cada cop és més gran la demanda de professionals de la Química amb un alt nivell d'anglès, tant per a la seva incorporació a empreses químiques, moltes de les quals són multinacionals, com per al desenvolupament d'una carrera investigadora on l'anglès és l'idioma de referència. La Química és una ciència fonamental que estudia l'estructura i el comportament de la matèria a nivell molecular, així com els seus canvis.

El Grau de Química en anglès té com a objectiu preparar professionals competents, qualificats i capacitats per dur a terme la seva activitat tant a la indústria com en centres de formació o de recerca, amb un programa formatiu que és igual al que s'imparteix en català i castellà però íntegrament en anglès (teoria, problemes i pràctiques de laboratori). A més, adquiriràs la capacitat per desenvolupar i controlar compostos i processos químics en molts sectors productius fonamentals per a la societat com el control dels aliments, la salut de les persones, el medi ambient o els nous materials. No hi ha cap altra Universitat a nivell de Catalunya o Espanya que ofereixi la possibilitat de cursar tot el Grau de Química en anglès. El preu del Grau de Química en anglès és igual al preu del Grau de Química en català. Per tal de cursar-lo es requereix com a mínim un nivell d'anglès B1 essent altament recomanable tenir un nivell B2 per assegurar un bon seguiment de les classes. 

  • > Chemistry: a science for understanding and improve our world

NOVETAT A PARTIR DEL CURS 2020-2021:

Programa Study Abroad amb la Universitat d'Arizona

►Informació curs 2021-2022

Per què amb nosaltres?