Universitat Rovira i Virgili

Activitats dirigides a estudiants de secundària

La Facultat de Química obre portes als estudiants en les fases de formació secundària. L'objectiu és divulgar la ciència i despertar vocacions per la recerca.

Xerrades divulgatives

Les xerrades divulgatives desenvolupen temes d'interès científic relacionats amb la química.

El caràcter d'aquestes activitats és divulgatiu. Els continguts s'han adapten al nivell d'estudiants que cursen entre 3er i 4art d'ESO i Batxillerat.

Les xerrades es poden organitzar al mateix centre de secundària.

Difusió dels ensenyaments. Jornades de Portes Obertes

Xerrades per donar a conèixer el contingut dels ensenyaments que ofereix la Facultat de Química (llicenciatures en Química i en Bioquímica i graus en Química i en Bioquímica i Biologia Molecular).

Setmana de la ciència. Programa FEM RECERCA

Aquesta activitat està adreçada a despertar vocacions, a incentivar l'interès per la recerca i la seva aplicació, així com pels estudis universitaris que la fan possible i afavorir la visibilitat del seu valor entre els joves. L'objectiu és que aquests preguin consciència de la viabilitat i importància de la investigació científica, i de les múltiples aplicacions que el coneixement ofert per un títol genera en aquest àmbit.

Visita al centre i realització de pràctiques demostratives

Visites a la Facultat de Química de grups petits d'alumnes (uns 15-20 com a màxim) per conèixer la Facultat en un dia de treball normal.

Hi ha la possibilitat d'organitzar alguna pràctica demostrativa en els laboratoris de la Facultat (preparació d'un polímer, muntatge d'una pila, una valoració àcid-base...) per prendre contacte amb la recerca.

Col·laboració en el plantejament dels Treballs de Recerca

La Facultat ofereix col·laboració a l'hora de plantejar els Treballs de Recerca en química i bioquímica (bibliografia, resolució d'algun problema experimental puntual, assessorament en el plantejament d'objectius...)

Olimpíada de Química

L'Olimpíada Química és un programa del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en col·laboració amb l'Associació Nacional de Químics d'Espanya i la Reial Societat Espanyola de Química, iniciat l'any 1995, que es proposa estimular la creativitat i l'interès per la química dels estudiants de darrer any de secundària. Primer hi ha una fase local a nivell de les diferents autonomies de l'estat espanyol, i els guanyadors passen a l'Olimpíada Nacional. Posteriorment hi ha l'Olimpíada Internacional i l'Olimpíada Iberoamericana. Cada any s'organitza a la Facultat de Química als voltants del mes de març.

Olimpíada de Biologia

L'Olimpíada de Biologia de Catalunya té com a objectiu principal estimular i implicar als estudiants de Batxillerat en el desenvolupament d'aquesta ciència, atès que resulta impossible comprendre la vida, analitzar els seus problemes i plantejar solucions sense un coneixement adequat de les principals qüestions biològiques, per exemple en aspectes com la contaminació ambiental i el canvi climàtic, la biotecnologia, la conservació de la biodiversitat, i el diagnòstic i tractaments de malalties, entre molts altres. Cada any la Facultat de Química actua com a seu de les proves que es realitzen a la comarques de Tarragona a principis del mes de febrer. Els millors classificats poden participar posteriorment, en representació de Catalunya, en la fase espanyola i després també en les Olimpíades Internacional i Iberoamericana.

Olimpíada de Física

La fase catalana de l'Olimpíada Internacional de Física es celebra cada any a començaments de febrer. Les proves que es celebren a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona permeten escollir els estudiants de batxillerat que formaran la delegació catalana que participarà en la fase espanyola, d'on sortiran els participants en les Olimpíades Internacional i Iberoamericana. L'objectiu d'aquestes Olimpíades és estimular el desenvolupament de contactes nacionals i internacionals en el camp de l'ensenyament de la Física a nivell preuniversitari, en reconeixement de la importància creixent de la Física en tots els aspectes de la Ciència i la Tecnologia i en la formació integral dels joves.

Concurs de cristal·lització a l'escola

Es tracta d'una iniciativa de les universitats de Barcelona (UB), Autònoma de Barcelona (UAB) i Rovira i Virgili (URV), adreçat a professors i alumnes d'educació secundària per facilitar-los coneixements de cristal·lografia amb l'objectiu que els alumnes aprenguin a obtenir cristalls a les seves pròpies aules. Més informació

Premi de Recerca en Química

►El premi de Recerca en Química és atorgat per l'Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT) i la Facultat de Química de Tarragona. Va dirigit a alumnes de secundària que han realitzat algun treball d'investigació relacionat amb la química. 

Consulta aquí les bases

Formulari d'inscripció