Universitat Rovira i Virgili

  • > L'excel·lència es treballa cada dia

  • A la Facultat de Química tenim un compromís amb la Qualitat i treballem cada dia per ser competitius i esdevenir un centre de referència internacional,