Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de Tarragona



Portada > Notícies i Activitats

Facultat de Química



Llistat de notícies

AVÍS IMPORTANT SOBRE PRÀCTIQUES EXTERNES

04/11/11 - Institució

NOVETAT IMPORTANT: arran de l'aprovació del RD 1493/2011, de 24 d'octubre, a partir del dia 1 de novembre de 2011 les pràctiques externes que siguin REMUNERADES hauran de cotitzar al Règim General de la Seguretat Social amb les mateixes normes de cotització que els contractes de formació.

Aquesta responsabilitat correspon a les empreses o institucions que financien el programa de pràctiques i serà obligatori donar d'alta i baixa a la Seguretat Social als estudiants.

Per a més informació, consulteu el següent enllaç: http://www.urv.net/serveis_universitaris/borsa_de_treball/informacio-practiques.html


Informació