Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Notícies i Activitats

Facultat de QuímicaLlistat de notícies

Curs "Activitats d'acció tutorial dirigides als alumnes de nou ingrés dels graus de la Facultat de Química". Matrícula del 20 al 30 de setembre

19/09/2013 - Alumnes

Enguany la Facultat de Química organitza el curs "Activitats d'acció tutorial dirigides als alumnes de nou ingrés dels graus", activitat amb la que es pretén que alumnes, preferentment de 4t curs del Grau de Química i del Grau de Bioquímica i Biologia Molecular, tutoritzin un grup d'alumnes de primer curs de nou ingrés de la Facultat de Química (al voltant de 5) per tal d'orientar-los en l'estudi i facilitar-los la seva integració mitjançant la realització de reunions individuals o en grup durant el curs. Aquesta és una de les activitats reconegudes amb 1 ECTS de l'assignatura Ciutadania del Grau en Química i 1 ECTS de l'assignatura Seminaris Interdisciplinaris del Grau de Bioquímica i Biologia Molecular. Per aquest curs s'oferten un màxim de 20 places per a Química i 10 per a Bioquímica i Biologia Molecular i tindran prioritat els alumnes de 4t curs.

L'avaluació de l'activitat consistirà en el lliurament periòdic al responsable de PAT (Pla d'Acció Tutorial) de la Facultat de Química (Dra. Yolanda Cesteros) d'un resum de cadascuna de les reunions realitzades amb els alumnes de primer.

Per a matricular-vos via web (del 20 al 30 de setembre inclosos), cal que feu el següent:

1) Accedir a l'aplicatiu de matrícula https://wis.si.urv.es/activitats_AUR/ConCreLliure/Pre-Inscripcio.asp

2) Completar les dades que us demani (el codi del curs és el 413005 per al Grau en Química i el 313007 per al Grau en Bioquímica i Biologia Molecular)

3) Imprimir el resguard i realitzar el pagament bancari (el preu del reconeixement és de 26€)

4) Portar el resguard de matrícula i el justificant de pagament a l'Oficina de Suport al Deganat en un termini no superior a 3 dies des del pagament.

Per a més informació adreceu-vos a l'Oficina de Suport al Deganat, per telèfon (977 55 97 99) o per correu electrònic a l'a/e mailto:deganat.fq@urv.cat


Informació