Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > La Facultat > Presentació

Facultat de QuímicaLa Facultat

Presentació

La Facultat de Química té com objectiu principal donar a la societat bons llicenciats en Química i Bioquímica. La Facultat, que està plenament relacionada amb l'entorn, dóna resposta a una necessitat social evident, atès que es troba en el centre del que serà el nucli petroquímic i industrial més gran del sud d'Europa.

És per aquest motiu que va ser un dels centres pioners, juntament amb la Facultat de Filosofia i Lletres, de la Universitat Rovira i Virgili, amb presència a les comarques tarragonines des de 1971.

Al llarg d'aquest període, i no sense esforç, s'ha anat consolidant com un centre reconegut no tan sols en l'àmbit universitari i científic, sinó també en el professional de l'entorn, per la seva qualitat acadèmica i nivell assolit pels seus llicenciats. 

La constant evolució de la demanda social fa que el nostre centre s'adapti a les exigències futures i ofereixi un pla d'estudis que dona als seus futurs llicenciats capacitat d'iniciativa, responsabilitat, capacitat de treball, esperit d'equip, capacitat de relació i de comunicació, capacitat d'adaptació a entorns canviants, capacitat d'aprenentatge, una formació sòlida, dots de comandament, lideratge i motivació pel treball.

La Facultat de Química imparteix els ensenyaments de grau en Química i de grau en Bioquímica i Biologia Molecular, que han anat substituint progressivament a les llicenciatures de Química i de Bioquímica. El curs 2013-14 es va implantar el 4t curs d'ambdues titulacions. A més, des del curs 2014-2015 la Facultat ofereix també la doble titulació de grau en Biotecnologia i Bioquímica i Biologia Molecular. El grau de Química ofereix 80 places de nou ingrés, el de Bioquímica i Biologia Molecular 40 places i la doble titulació 10 ofereix 10 places. Des del curs 2003-2004 la Facultat expedeix també el títol propi de Diploma en Fonaments de Química. 

A la Facultat de Química s'imparteixen també estudis de postgrau (Màster i Doctorat). Els màsters oficials ofertats són: Synthesis, Catalysis and Molecular Design (30 places), Nutrició i Metabolisme (60 places) i Tècniques Cromatogràfiques Aplicades (25 places).


Informació