Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > La Facultat > Politica de qualitat

Facultat de QuímicaLa Facultat

Política de Qualitat a la Facultat de Química

Marc General de LA POLÍTICA DE QUALITAT A LA FACULTAT DE QUÍMICA:

La URV ha elaborat un Sistema Intern de Garantia de la Qualitat (SIGQ) genèric per a tots els centres de la Universitat, basat en el cicle de millora contínua (planificar, fer, avaluar, actuar en conseqüència i retre comptes). Tot i que aquest sistema és únic, cada centre el pot particularitzar.

La Facultat de Química:

  • Ha participat en l'elaboració del SIGQ genèric per als centres de la URV, amb l'actuació com a prova pilot i la participació en el grup de treball que ha elaborat el model.
  • Ha elaborat la seva pròpia "Política de Qualitat", com a mostra del seu compromís amb la qualitat dels serveis que ofereix als seus estudiants, al Personal Docent i Investigador i al Personal d'Administració i Serveix vinculat al Centre.

Veure el document amb PDF


Informació