Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > La Facultat > Ensenyaments oficials MTCA

Facultat de QuímicaLa Facultat

Màster universitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades

El Màster en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades va iniciar la seva impartició el curs 2006/2007 com a màster propi. A partir del curs següent (2007/2008) va passar a ser una titulació oficial amb caràcter interuniversitari organitzada per tres universitats, Universitat Rovira i Virgili, Universitat de Girona i la Universitat Jaume I. El Pla d'Estudis del màster es va aprovar d'acord al RD 1393/2007 i va ser verificat per ANECA i aprovat pel Consell d'Universitats (01/06/2009). Durant 2012 l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP) va emetre un informe positiu de seguiment del compliment del projecte contingut en el pla d'estudis verificat pel Consell d'Universitats d'acord amb el RD1393/2007, modificat pel RD861/2012.

Amb data 01/06/2015, el màster ha renovat l’acreditació de títol oficial.


 


Informació