Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > La Facultat > Ensenyaments oficials MSCMD

Facultat de QuímicaLa Facultat

Màster universitari en Synthesis, Catalysis and Molecular Design

El Màster es desenvolupa entre la Facultat de Química de la URV i l’Institut Català d’Investigació Química, i està adscrit a la branca de coneixement de Ciències.
El màster es va implantar a partir del curs 2013/14, desprès de rebre avaluació favorable d’AQU Catalunya i resolució de verificació positiva per part del Consell d'Universitats, en sessió celebrada el dia 23 de juliol de 2013. Està basat en el Màster universitari en Synthesis and Catalysis i en el de “Química Teòrica i Computacional”, ambdós extingits, al suposar una evolució dels mateixos i incorporar eines teòriques de disseny molecular. El curs 2015/16 s’han redistribuit les competències entre matèries, per tal de garantir que l’estudiant assoleix el perfil competencial, i s’ha actualitzat la denominació i continguts d’una assignatura optativa (“Catalitzadors de tercera generació”, que passa a denominar-se “Química sostenible: una aproximació catalítica”).
 


Informació