Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > La Facultat > Ensenyaments oficials GQ

Facultat de QuímicaLa Facultat

Grau en Química

Aquest Grau, adscrit a la branca de coneixement de Ciències, va iniciar la seva impartició el curs 2009/2010, d'acord al RD 1393/2007, de 29 d'octubre, i va ser verificat per ANECA i aprovat pel Consell d'Universitats (03/03/2009). A partir del curs 2013/14 ofereix dues mencions: en Química industrial i aplicada i en Química per a la recerca i el desenvolupament, d’acord amb el RD 1393/2007, modificat pel RD 861/2010. La darrera modificació s’ha fet el curs 2015/16, fruit de la implantació del “Model de Formació i Avaluació per competències en graus de la FQ”, per tal de garantir l’assoliment de totes les competències per part de l’estudiant al llarg de la titulació.


Informació