Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Estudis > Professors implicats en el Grau en Química

Facultat de QuímicaEstudis

Professors implicats en el Grau en Química

SOLÉ CARTAÑÀ, ROSA MARIA


SPIVAK -, MARIANO ALEJO


SUÁREZ GARCÍA, SUSANA


SZALATA ., KAMILA MARIA

TERRA BARBADORA, XIMENA


TOMAS HERNÁNDEZ, SARA


VAZQUEZ GONZALEZ, JENIFER


VILLADELPRAT YAGÜE, JORDI

Pàgines: 1 - 2 - 3 - 4 - 5

SOLÉ CARTAÑÀ, ROSA MARIA

Categoria Titular d'Universitat
S/N Doctor
Departament Química Física i Inorgànica
Àrea Física Aplicada
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 1990, en els ensenyaments de llicenciatura en Química i Geografia, en l’Enginyeria Tècnica Agrària: Indústries Agràries i Alimentàries, en l’ensenyament d’Arquitectura, en els graus de Química, Bioquímica i Biologia Molecular, Enologia i Biotecnologia, en la doble titulació de grau de Biotecnologia i Bioquímica i Biologia Molecular i també la doble titulació de grau en Biotecnologia i Enginyeria Informàtica. Ha participat també en la docència del “Màster in Nanoscience, Materials and Processes: Chemical Technology at the Frontier”. Té 4 quinquennis de docència.
Docència actual en el grau

13204002-Física

13204301-Treball de Fi de Grau

Pujar

SPIVAK -, MARIANO ALEJO

Categoria Investigador Predoctoral en formació
S/N Doctor No
Departament Química Física i Inorgànica
Àrea U(QFI)
Dades de recerca Enllaç URV
Docència actual en el grau

13204105-Termodinàmica i Fenòmens de Transport

Pujar

SUÁREZ GARCÍA, SUSANA

Categoria Investigador Predoctoral en formació
S/N Doctor No
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea U(BQBT)
Dades de recerca Enllaç URV
Docència actual en el grau

13204005-Biologia

Pujar

SZALATA ., KAMILA MARIA

Categoria Investigador Predoctoral en formació
S/N Doctor No
Departament Enginyeria Química
Àrea U(EQ)
Dades de recerca Enllaç URV
Docència actual en el grau

13204007-Estadística Aplicada

Pujar

TERRA BARBADORA, XIMENA

Categoria Professorat Visitant amb Contracte
S/N Doctor
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea U(BQBT)
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 2013, en els ensenyaments de Grau de Biotecnologia, Grau de Química i Grau de Bioquímica.
Docència actual en el grau

13204209-Enzimologia Aplicada

Pujar

TOMAS HERNÁNDEZ, SARA

Categoria Investigador Predoctoral en formació
S/N Doctor No
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea U(BQBT)
Dades de recerca Enllaç URV
Docència actual en el grau

13204005-Biologia

Pujar

VAZQUEZ GONZALEZ, JENIFER

Categoria Investigador Predoctoral en formació
S/N Doctor No
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea U(BQBT)
Dades de recerca Enllaç URV
Docència actual en el grau

13204005-Biologia

Pujar

VILLADELPRAT YAGÜE, JORDI

Categoria Titular d'Universitat
S/N Doctor
Departament Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
Àrea Matemàtica Aplicada
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 2002,  en els ensenyaments de Enginyeria Tècnica Industrial en Mecànica, Enginyeria Tècnica Industrial en Electricitat, Enginyeria Tècnica Industrial en Informàtica, Enginyeria Tècnica Industrial en Telemàtica, Llicenciatura de Química, Enginyeria Tècnica Industrial en Enginyeria Química, Grau en Química, Grau en Biologia, Grau en Bioquímica i Biologia Molecular, Grau en Enologia, Master en Enginyeria Computacional i Matemàtiques. Té 3 quinquennis de docència i 3 sexenis d'investigacio.
Docència actual en el grau

13204001-Matemàtiques

Pujar


Informació