Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Estudis > Professors implicats en el Grau en Química

Facultat de QuímicaEstudis

Professors implicats en el Grau en Química

POBLET ICART, MARIA MONTSERRAT


POBLET RIUS, JOSEP MARIA


POCURULL AIXALA, EVA


PORQUER SEGUÍ, LLORENÇ


PUJOL BAIGES, MARIA CINTA


REGUERO DE LA POZA, MARIA DEL MAR


REINA LOZANO, JOSÉ ANTONIO


RIBAS LATRE, ALEIX


RIU RUSELL, JORDI


ROCA DOMENECH, GEMMA


RODENAS SEGUI, AIRAN


RODRÍGUEZ FORTEA, ANTONIO


ROMEU FIGUEROLA, ANTONIO RAMÓN

RONDA BARGALLÓ, JUAN CARLOS


RUISANCHEZ CAPELASTEGUI, MARÍA ICIAR


RUIZ MANRIQUE, MARIA AURORA


RUIZ MARTÍ, JOSÉ JAVIER


RUIZ MORILLAS, NÚRIA


RUÍZ VILLÁN, LORENA


SAINZ PÉREZ, FLORENCIA


SALAGRE CARNERO, MARÍA PILAR


SANCHEZ BERGARA, SHEILA


SAUREU ARTESONA, SERGI


SERRA ALBET, MARIA ANGELS


SERRANO LÓPEZ, JOAN JOSEP


SERRES SERRES, JOSEP MARIA

Pàgines: 1 - 2 - 3 - 4 - 5

POBLET ICART, MARIA MONTSERRAT

Categoria Professorat Agregat
S/N Doctor
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea U(BQBT)
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent  
Docència actual en el grau

13204005-Biologia

Pujar

POBLET RIUS, JOSEP MARIA

Categoria Catedràtic d'Universitat
S/N Doctor
Departament Química Física i Inorgànica
Àrea Química Física
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 1980, en els ensenyaments de Llicenciatura en Química i del Grau en Química. Ha coordinat docència en el màster interuniversitari en Química Teòrica i Computacional i ha participat en diversos programes de doctorat. Té 6 quinquennis de docència.
Docència actual en el grau

13204004-Complements de Química

13204105-Termodinàmica i Fenòmens de Transport

13204301-Treball de Fi de Grau

Pujar

POCURULL AIXALA, EVA

Categoria Titular d'Universitat
S/N Doctor
Departament Química Analítica i Química Orgànica
Àrea Química Analítica
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 1992, en els ensenyaments de Llicenciatura i Grau en Química, Enginyeria Química, Programa de Doctorat en Química, Màster de Química a la Indústria, Màster de Tècniques Cromatogràfiques Aplicades i Màster en Dret Ambiental . Té 4 quinquennis de docència.
Docència actual en el grau

13204104-Laboratori de Química Analítica

13204401-Pràctiques Externes

13204103-Tècniques Analítiques Avançades

Pujar

PORQUER SEGUÍ, LLORENÇ

Categoria Professor Associat
S/N Doctor No
Departament Química Física i Inorgànica
Àrea U(QFI)
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 2013,  en els ensenyaments de Química, Bioquímica, Doble Grau Enginyeria Informàtica i Biotecnologia, Biotecnologia, i Enologia.
Docència actual en el grau

13204002-Física

Experiència professional Professor IES de Cambrils

Pujar

PUJOL BAIGES, MARIA CINTA

Categoria Professorat Agregat
S/N Doctor
Departament Química Física i Inorgànica
Àrea U(QFI)
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des del 2004, en els ensenyaments de Grau de Química, Grau d’Arquitectura, el Màster de Nanociència, Materials i Processos: Tecnologia Química de Frontera i el Màster de Formació del Professorat d’Educació Secundària i Batxillerat, Formació Professional i ensenyaments d’idiomes. Té 2 quinquennis de docència.
Docència actual en el grau

13204117-Cristal·lografia

13204002-Física

13204224-Nous Materials i Nanociència

13204211-Nucleació i Creixement de Cristalls

13204301-Treball de Fi de Grau

Pujar

REGUERO DE LA POZA, MARIA DEL MAR

Categoria Titular d'Universitat
S/N Doctor
Departament Química Física i Inorgànica
Àrea Química Física
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de Març 1993, en els ensenyaments de Llicenciatura en Ciències Químiques, llicenciatura en Química, Grau en Química, Doctorat en Química en Processos y Productes Industrials, Màster en Catàlisi, Màster en Síntesi y Catàlisi, Máster interuniversitario en Química Teórica y Computacional. Té 4 quinquennis de docència.
Docència actual en el grau

13204003-Química General

13204108-Laboratori de Química Física

13204105-Termodinàmica i Fenòmens de Transport

13204301-Treball de Fi de Grau

Pujar

REINA LOZANO, JOSÉ ANTONIO

Categoria Titular d'Universitat
S/N Doctor
Departament Química Analítica i Química Orgànica
Àrea Química Orgànica
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des d'octubre del 1990, en els ensenyaments de Química (grau i llicenciatura), Bioquímica (grau i llicenciatura), Biotecnologia (grau i llicenciatura), Grau d'Enologia, Enginyeria Química, Enginyeria Tècnica Industrial (especialitat Química Industrial), Màster en Síntesi, Catàlisi i Disseny Molecular, Màster en Nanociència, Materials i Processos, Màster en Química a la Indústria, i Màster en Polímers i Biopolímers. Té 4 quinquennis de docència.
Docència actual en el grau

13204401-Pràctiques Externes

13204003-Química General

13204114-Química Orgànica II

13204301-Treball de Fi de Grau

Pujar

RIBAS LATRE, ALEIX

Categoria Professor Associat
S/N Doctor
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea U(BQBT)
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent  
Docència actual en el grau

13204006-Bioquímica

Experiència professional Autònom. Empresa a nom seu

Pujar

RIU RUSELL, JORDI

Categoria Titular d'Universitat
S/N Doctor
Departament Química Analítica i Química Orgànica
Àrea Química Analítica
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 2003,  en els ensenyaments de Grau en Química, Grau en Enginyeria Química, Màster en Nanociència, Materials i Processos: Tecnologia Química de Frontera, i Màster en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana. Té 3 quinquennis de docència i 3 quinquennis addicionals.
Docència actual en el grau

13204102-Anàlisi Instrumental

13204301-Treball de Fi de Grau

Pujar

ROCA DOMENECH, GEMMA

Categoria Investigador Predoctoral en formació
S/N Doctor No
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea U(BQBT)
Dades de recerca Enllaç URV
Docència actual en el grau

13204005-Biologia

Pujar

RODENAS SEGUI, AIRAN

Categoria Investigador Postdoctoral
S/N Doctor
Departament Química Física i Inorgànica
Àrea U(QFI)
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 2012, en els ensenyaments de Màster Nanociència, Materials i Processos: Tecnologia Quimica de Frontera i Grau de Química. Té 1 trienni de docència. Co-dirigeix 3 tesis doctorals.
Docència actual en el grau

13204002-Física

13204301-Treball de Fi de Grau

Pujar

RODRÍGUEZ FORTEA, ANTONIO

Categoria Professorat Agregat
S/N Doctor
Departament Química Física i Inorgànica
Àrea U(QFI)
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 2004, en els ensenyaments de Llicenciatura de Química, Llicenciatura de Biotecnologia, Grau de Química, Grau de Bioquímica i Biologia Molecular, Grau de Biotecnologia, Grau d'Enologia, Màster en Síntesi, Catàlisi i Modelització Molecular. Té 3 quinquennis de docència.
Docència actual en el grau

13204106-Estructura Molecular

13204008-Informàtica i Documentació

13204003-Química General

13204301-Treball de Fi de Grau

Pujar

ROMEU FIGUEROLA, ANTONIO RAMÓN

Categoria Catedràtic d'Universitat
S/N Doctor
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea Bioquímica i Biologia Molecular
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 1983, en els ensenyaments de Química, Bioquímica, Enologia, Biotecnologia. Té 6 quinquennis de docència.
Docència actual en el grau

13204005-Biologia

Pujar

RONDA BARGALLÓ, JUAN CARLOS

Categoria Catedràtic d'Universitat
S/N Doctor
Departament Química Analítica i Química Orgànica
Àrea Química Orgànica
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 1986, en els ensenyaments de Llicenciatura de Química, Grau de Química, Llicenciatura d’Enginyeria Química, Grau d’Enginyeria Química, Grau de Bioquímica i Biologia Molecular, Grau de Biotecnologia, Màster de Química a la Industria, Màster de Catàlisis, Màster de Ciència i Enginyeria de Materials, Màster de Polímers i Biopolímers (interuniversitari). Té 5 quinquennis de docència.
Docència actual en el grau

13204116-Laboratori de Química Orgànica

13204214-Química Orgànica Industrial

13204301-Treball de Fi de Grau

Pujar

RUISANCHEZ CAPELASTEGUI, MARÍA ICIAR

Categoria Titular d'Universitat
S/N Doctor
Departament Química Analítica i Química Orgànica
Àrea Química Analítica
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 1991, en els ensenyaments de Llicenciatura/ Grau en Química, Llicenciatura/Grau en Enginyeria Química, Grau en Enginyeria Agroalimentària, Programa de doctorat Ciència i Tecnología Química. Té 4 quinquennis de docència i 3 sexennis d’investigació.
Docència actual en el grau

13204104-Laboratori de Química Analítica

13204103-Tècniques Analítiques Avançades

13204301-Treball de Fi de Grau

Pujar

RUIZ MANRIQUE, MARIA AURORA

Categoria Catedràtic d'Universitat
S/N Doctor
Departament Química Física i Inorgànica
Àrea Química Inorgànica
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 1977, en els ensenyaments de Llicenciatura en Ciències Químiques, Llicenciatura en Química, Cursos de Doctorat en Química, Programa de Doctorat en Química en Processos i Productes Industrials, Màster en Catàlisis, Grau en Química, Grau en Bioquímica i Biologia Molecular i Grau en Biotecnologia. Té  6 quinquennis de docència.
Docència actual en el grau

13204401-Pràctiques Externes

13204003-Química General

13204110-Química Inorgànica II

13204206-Temes Actuals en Química Inorgànica

Pujar

RUIZ MARTÍ, JOSÉ JAVIER

Categoria Catedràtic d'Escola Universitària
S/N Doctor
Departament Química Física i Inorgànica
Àrea Física Aplicada
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 1986, en els ensenyaments de Química, Bioquímica, Enologia i Biotecnologia. Té 5 quinquennis de docència.
Docència actual en el grau

13204002-Física

13204008-Informàtica i Documentació

13204301-Treball de Fi de Grau

Pujar

RUIZ MORILLAS, NÚRIA

Categoria Titular d'Universitat
S/N Doctor
Departament Química Física i Inorgànica
Àrea Química Inorgànica
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 1991, en els ensenyaments de Grau en Química, Grau en Bioquímica i Biologia Molecular, Grau en Biotecnologia, Grau en Enologia, Màster en Dret Ambiental, Màster en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i ensenyament d’Idiomes. Té 5 quinquennis de docència.
Docència actual en el grau

13204003-Química General

Pujar

RUÍZ VILLÁN, LORENA

Categoria Investigador Predoctoral en formació
S/N Doctor No
Departament Química Analítica i Química Orgànica
Àrea U(QAQO)
Dades de recerca Enllaç URV
Docència actual en el grau

13204116-Laboratori de Química Orgànica

Pujar

SAINZ PÉREZ, FLORENCIA

Categoria Investigador Predoctoral en formació
S/N Doctor No
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea U(BQBT)
Dades de recerca Enllaç URV
Docència actual en el grau

13204005-Biologia

Pujar

SALAGRE CARNERO, MARÍA PILAR

Categoria Titular d'Universitat
S/N Doctor
Departament Química Física i Inorgànica
Àrea Química Inorgànica
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 1977, en els ensenyaments de Llicenciatura i Grau de Química, Processos i Materials Catalítics d’interès Industrial, Química a la Indústria, Catàlisi, Synthesis and Catalysis, Synthesis, Catalysis and Molecular Design, Nanoscience, Materials and Processes: Chemical Technology at the Frontier. Té 6 quinquennis de docència.
Docència actual en el grau

13204221-Catàlisi

13204119-Ciència de Materials

13204112-Laboratori de Química Inorgànica

13204110-Química Inorgànica II

13204301-Treball de Fi de Grau

Pujar

SANCHEZ BERGARA, SHEILA

Categoria Investigador Predoctoral en formació
S/N Doctor No
Departament Gestió d'Empreses
Àrea U(GE)
Dades de recerca Enllaç URV
Docència actual en el grau

13204218-Economia i Gestió d'Empreses

Pujar

SAUREU ARTESONA, SERGI

Categoria Investigador Predoctoral en formació
S/N Doctor No
Departament Química Física i Inorgànica
Àrea U(QFI)
Dades de recerca Enllaç URV
Docència actual en el grau

13204108-Laboratori de Química Física

Pujar

SERRA ALBET, MARIA ANGELS

Categoria Catedràtic d'Universitat
S/N Doctor
Departament Química Analítica i Química Orgànica
Àrea Química Orgànica
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 1979, en els ensenyaments de Llicenciatura en Química, Grau en Química, Màster de Síntesi i Catàlisi i en el de Ciència i Nanotecnologia, Enginyeria Química, Màster de Polímers i Biopolímers i en el Màster de Ciència i Enginyeria de Materials i el Màster de Química a la Indústria. Té 7 quinquenis de docència.
Docència actual en el grau

13204115-Determinació Estructural i Síntesi Orgànica

13204116-Laboratori de Química Orgànica

13204401-Pràctiques Externes

Pujar

SERRANO LÓPEZ, JOAN JOSEP

Categoria Investigador Predoctoral en formació
S/N Doctor No
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea U(BQBT)
Dades de recerca Enllaç URV
Docència actual en el grau

13204006-Bioquímica

Pujar

SERRES SERRES, JOSEP MARIA

Categoria Investigador Predoctoral en formació
S/N Doctor No
Departament Química Física i Inorgànica
Àrea U(QFI)
Dades de recerca Enllaç URV
Docència actual en el grau

13204002-Física

Pujar


Informació