Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Estudis > Professors implicats en el Grau en Química

Facultat de QuímicaEstudis

Professors implicats en el Grau en Química

GODARD ., CYRIL


HAPONSKA ., MONIKA


IGUAL RIPOLLÈS, JUAN


ISAN BERGA, MARC


LARRECHI GARCÍA, MARIA SOLEDAD


LLAURADÓ REVERCHON, JOSÉ MARÍA


LLIGADAS PUIG, GERARD


LÓPEZ BESORA, JOSEP MARIA


LÓPEZ FERNÁNDEZ, JAVIER


MARCÉ RECASENS, ROSA MARIA


MARGALEF CATALÀ, MARIA DEL MAR


MARTÍ RAGA, MARIA


MASDEU BULTÓ, ANNA MARIA

MASSONS BOSCH, JAUME


MATEO SANZ, JOSEP MARIA


MATEOS FERRÉ, XAVIER


MATHEU MALPARTIDA, MARÍA ISABEL


MENA GÓMEZ, JOSUÉ


MONTERO SIMÓ, MIGUEL ANGEL


OJEDA MONTES, Mª JOSÉ


OLLÉ MASIP, JOSEP MARIA


PAMIES OLLÉ, OSCAR


PASCUAL BORRÀS, MAGDALENA


PASCUAL GONZALEZ, JANIRE


PINENT ARMENGOL, MONTSERRAT


PLANA PALLEJÀ, JORDI

Pàgines: 1 - 2 - 3 - 4 - 5

GODARD ., CYRIL

Categoria Investigador Postdoctoral
S/N Doctor
Departament Química Física i Inorgànica
Àrea U(QFI)
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 2005, en els ensenyaments de Grau en Química i Màster en Síntesi, Catàlisi i Disseny Molecular.
Docència actual en el grau

13204109-Química Inorgànica I

13204110-Química Inorgànica II

Pujar

HAPONSKA ., MONIKA

Categoria Investigador Predoctoral en formació
S/N Doctor No
Departament Enginyeria Química
Àrea U(EQ)
Dades de recerca Enllaç URV
Docència actual en el grau

13204007-Estadística Aplicada

Pujar

IGUAL RIPOLLÈS, JUAN

Categoria Titular d'Universitat
S/N Doctor
Departament Química Física i Inorgànica
Àrea Química Física
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 1977, en els ensenyaments de Grau de Química i Màster de Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i ensenyament d'idiomes. Té 6 quinquennis de docència.
Docència actual en el grau

13204216-Electroquímica Aplicada

13204105-Termodinàmica i Fenòmens de Transport

13204301-Treball de Fi de Grau

Pujar

ISAN BERGA, MARC

Categoria Professor Associat
S/N Doctor No
Departament Química Física i Inorgànica
Àrea U(QFI)
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent  
Docència actual en el grau

13204002-Física

Experiència professional Músic

Pujar

LARRECHI GARCÍA, MARIA SOLEDAD

Categoria Catedràtic d'Universitat
S/N Doctor
Departament Química Analítica i Química Orgànica
Àrea Química Analítica
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 1979, en els ensenyaments de llicenciatura en Química i en Enginyeria Química, en els grau de Química, d’ Enginyeria Química i de Bioquímica i Biologia Molecular i en el màster de Química a la Indústria i d’Enginyeria Termodinàmica de Fluids . Té 6 quinquennis de docència.
Docència actual en el grau

13204003-Química General

13204102-Anàlisi Instrumental

13204223-Temes Especials de Química Analítica

13204301-Treball de Fi de Grau

Pujar

LLAURADÓ REVERCHON, JOSÉ MARÍA

Categoria Professor Associat
S/N Doctor No
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea U(BQBT)
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent  
Docència actual en el grau

13204005-Biologia

Experiència professional Autònom. Empresa a nom seu

Pujar

LLIGADAS PUIG, GERARD

Categoria Professorat Agregat
S/N Doctor
Departament Química Analítica i Química Orgànica
Àrea U(QAQO)
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 2008, en els ensenyaments de Llicenciatura en Química, Grau de Química, Grau de Bioquímica i Biología Molecular, Grau de Biotecnología, Grau d’Enginyeria Química, Grau d’Enginyeria Agroalimentària, Grau d’Enología, Grau d’Enginyeria Informàtica i de Biotecnología, i Doctorat en Química en Processos i Productes Industrials. Té 1 tram de docència reconegut per AQU.
Docència actual en el grau

13204003-Química General

13204004-Complements de Química

13204113-Química Orgànica I

13204301-Treball de Fi de Grau

Pujar

LÓPEZ BESORA, JOSEP MARIA

Categoria Titular d'Escola Universitària
S/N Doctor No
Departament Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
Àrea Matemàtica Aplicada
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent  
Docència actual en el grau

13204001-Matemàtiques

Pujar

LÓPEZ FERNÁNDEZ, JAVIER

Categoria Professorat Agregat
S/N Doctor
Departament Química Física i Inorgànica
Àrea U(QFI)
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 1999, en els ensenyaments de Llicenciatura i de Grau en Química i en el Master de formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes.
Docència actual en el grau

13204216-Electroquímica Aplicada

13204107-Espectroscòpia i Cinètica Química

13204108-Laboratori de Química Física

13204401-Pràctiques Externes

13204222-Química Computacional

13204301-Treball de Fi de Grau

Pujar

MARCÉ RECASENS, ROSA MARIA

Categoria Catedràtic d'Universitat
S/N Doctor
Departament Química Analítica i Química Orgànica
Àrea Química Analítica
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 1988, en els ensenyaments de Química, Enginyeria Química, Enologia, Màster en Tècniques cromatogràfiques Aplicades, Màster en Química a la Indústria, Màster en dret ambiental (fins 2013-14, presencial, des de 2014-2015, virtual). Té quinquenis de docència 5.
Docència actual en el grau

13204104-Laboratori de Química Analítica

13204101-Química Analítica

13204301-Treball de Fi de Grau

Pujar

MARGALEF CATALÀ, MARIA DEL MAR

Categoria Investigador Predoctoral en formació
S/N Doctor No
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea U(BQBT)
Dades de recerca Enllaç URV
Docència actual en el grau

13204005-Biologia

Pujar

MARTÍ RAGA, MARIA

Categoria Investigador Predoctoral en formació
S/N Doctor No
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea U(BQBT)
Dades de recerca Enllaç URV
Docència actual en el grau

13204005-Biologia

Pujar

MASDEU BULTÓ, ANNA MARIA

Categoria Titular d'Universitat
S/N Doctor
Departament Química Física i Inorgànica
Àrea Química Inorgànica
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 1990, en els ensenyaments de Llicenciatura de Química, Grau de Química, Màster Ensenyament secundari, Màster Synthesis and Catalysis. Té 4 quinquennis de docència.
Docència actual en el grau

13204008-Informàtica i Documentació

13204111-Compostos Inorgànics Avançats

13204112-Laboratori de Química Inorgànica

13204301-Treball de Fi de Grau

Pujar

MASSONS BOSCH, JAUME

Categoria Titular d'Universitat
S/N Doctor
Departament Química Física i Inorgànica
Àrea Física Aplicada
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 1987, en l'ensenyament de Química (llicenciatura i grau), Bioquímica i d'Enginyeria (llicenciatura i grau). Té 6 quinquenis de docència i 4 de recerca.
Docència actual en el grau

13204002-Física

13204301-Treball de Fi de Grau

Pujar

MATEO SANZ, JOSEP MARIA

Categoria Titular d'Universitat
S/N Doctor
Departament Enginyeria Química
Àrea Estadística i Investigació Operativa
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 1992, en els ensenyaments de Bioquímica i Biologia Molecular, Biotecnologia, Química i Enologia. Té 4 quinquennis de docència.
Docència actual en el grau

13204007-Estadística Aplicada

Pujar

MATEOS FERRÉ, XAVIER

Categoria Professorat Agregat
S/N Doctor
Departament Química Física i Inorgànica
Àrea U(QFI)
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 2002, en els ensenyaments de graus: Química, Arquitectura i Enologia i Màster en Nanociència, materials i processos: tecnologia química de frontera. Té 2 quinquennis de docència.
Docència actual en el grau 13204301-Treball de Fi de Grau

Pujar

MATHEU MALPARTIDA, MARÍA ISABEL

Categoria Catedràtic d'Universitat
S/N Doctor
Departament Química Analítica i Química Orgànica
Àrea Química Orgànica
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 1989, en els ensenyaments de grau de Química, Bioquímica, Enologia, Enginyeria en Industries Agroalimentàries, així com en les anteriors llicenciatures. Programes de doctorat de “Química” i “Química en processos i productes Industrials”. Masters de “Catàlisi”,  “Formació del professorat d’Educació Secundaria Obligatoria i Batxillerat, Formació professional i Ensenyament d’idiomes”, “Synthesis and Catalysis” i “Synthesis, Catalysis and Molecular Design”. Té 5 quinquennis de docència.
Docència actual en el grau

13204116-Laboratori de Química Orgànica

13204114-Química Orgànica II

Pujar

MENA GÓMEZ, JOSUÉ

Categoria Investigador Predoctoral en formació
S/N Doctor No
Departament Química Física i Inorgànica
Àrea U(QFI)
Dades de recerca Enllaç URV
Docència actual en el grau

13204002-Física

Pujar

MONTERO SIMÓ, MIGUEL ANGEL

Categoria Professor Associat
S/N Doctor
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea U(BQBT)
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 15 de setembre de 2004, en els ensenyaments de: Llicenciatura de Química, Llicenciatura de Bioquímica, Diplomatura de Nutrició Humana i Dietètica, Grau de Química, Grau de Bioquímica i Biología Molecular, Grau de Biotecnología, Grau d'Enologia, Grau de Nutrició Humana i Dietètica, Doble Grau de Biotecnología i Biología Molecular, Doble Grau d'Enginyeria Informática i Biotecnologia.
Docència actual en el grau

13204005-Biologia

Experiència professional Cos de Tècnics especialistes Departament de Justícia - Generalitat de Catalunya

Pujar

OJEDA MONTES, Mª JOSÉ

Categoria Investigador Predoctoral en formació
S/N Doctor No
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea U(BQBT)
Dades de recerca Enllaç URV
Docència actual en el grau

13204005-Biologia

Pujar

OLLÉ MASIP, JOSEP MARIA

Categoria Professor Associat
S/N Doctor No
Departament Química Física i Inorgànica
Àrea U(QFI)
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent  
Docència actual en el grau

13204002-Física

Experiència professional Delegació d'Educació de Tarragona

Pujar

PAMIES OLLÉ, OSCAR

Categoria Professorat Agregat
S/N Doctor
Departament Química Física i Inorgànica
Àrea U(QFI)
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 2003, en els ensenyaments de Llicenciatura en Química, Graus de Química, de Bioquímica i Biologia Molecular i de Biotecnologia  i màsters Synthesis and Catalysis i Synthesis, Catalysis and Molecular Design. Té 3 quinquennis de docència.
Docència actual en el grau

13204003-Química general

13204109-Química Inorgànica I

13204206-Laboratori de Química Física

Pujar

PASCUAL BORRÀS, MAGDALENA

Categoria Investigador Predoctoral en formació
S/N Doctor No
Departament Química Física i Inorgànica
Àrea U(QFI)
Dades de recerca Enllaç URV
Docència actual en el grau

13204108-Laboratori de Química Física

Pujar

PASCUAL GONZALEZ, JANIRE

Categoria Investigador Predoctoral en formació
S/N Doctor No
Departament Enginyeria Química
Àrea U(EQ)
Dades de recerca Enllaç URV
Docència actual en el grau

13204007-Estadística Aplicada

Pujar

PINENT ARMENGOL, MONTSERRAT

Categoria Professorat Agregat
S/N Doctor
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea U(BQBT)
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 2007, en els ensenyaments de, Grau de Bioquímica i Biologia Molecular, Grau de Biotecnologia, Grau de Química, Grau d’Enologia, Doble Grau de Biotecnologia i Bioquímica i Biologia Molecular, Doble Grau de Biotecnologia i Informàtica, i Màster de Nutrició i Metabolisme. Té 2 quinquennis de docència.
Docència actual en el grau

13204006-Bioquímica

Pujar

PLANA PALLEJÀ, JORDI

Categoria Investigador Predoctoral en formació
S/N Doctor No
Departament Enginyeria Química
Àrea U(EQ)
Dades de recerca Enllaç URV
Docència actual en el grau

13204118-Enginyeria Química

Pujar


Informació