Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Estudis > Professors implicats en el Grau en Química

Facultat de QuímicaEstudis

Professors implicats en el Grau en Química

COLLADO FERNÁNDEZ, DAVID


CONILL RIPOLLES, FERRAN


CUESTA ANDREA, JORGE ANTONIO


DE GRAAF ., CORNELIS


DÍAZ GIMÉNEZ, MARÍA YOLANDA


DÍAZ GONZÁLEZ, FRANCISCO MANUEL


DIÉGUEZ FERNÁNDEZ, MONTSERRAT


FABREGAT LLANGOSTERA, AZAEL


FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, MARIA ELENA


FERNÁNDEZ LARREA, JUAN BAUTISTA


FERRÉ BALDRICH, JOAN


FONTANALS TORROJA, NÚRIA


FORT MARSAL, MARIA FRANCESCA

FRANQUÈS MONTSERRAT, JUDIT


GALÁN MARTÍN, ÁNGEL


GALIÀ CLUA, MARINA TERESA


GALLART MILLAN, LUIS MELCHOR


GARIJO REAL, ANTONIO


GAVALDÀ MARTÍNEZ, JOSEFA


GAVILÀ TERRADES, LLORENÇ


GIBERT RAMOS, ALBERT


GIL CARDOSO, KATHERINE


GIMÉNEZ PÉREZ, ALBERTO


GIMENO VIVES, ALEIX


GIRALT ESTEVE, MIREIA


GIRALT MARCÉ, JAUME

Pàgines: 1 - 2 - 3 - 4 - 5

COLLADO FERNÁNDEZ, DAVID

Categoria Investigador Predoctoral en formació
S/N Doctor No
Departament Química Analítica i Química Orgànica
Àrea U(QAQO)
Dades de recerca Enllaç URV
Docència actual en el grau

13204003-Química General

Pujar

CONILL RIPOLLES, FERRAN

Categoria Professor Associat
S/N Doctor
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea U(BQBT)
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent  
Docència actual en el grau

13204005-Biologia

Experiència professional Professor Institut d' Ensenyament de secundària Jaume I de Salou

Pujar

CUESTA ANDREA, JORGE ANTONIO

Categoria Professor Associat
S/N Doctor
Departament Enginyeria Química
Àrea U(EQ)
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent  
Docència actual en el grau

13204007-Estadística Aplicada

Experiència professional  Professor a l'Institut Baix Camp de Reus

Pujar

DE GRAAF ., CORNELIS

Categoria Investigador ICREA
S/N Doctor Si
Departament Química Física i Inorgànica
Àrea U(QFI)
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des del 2000, en els ensenyaments de Llicenciatura en Química, Grau en Química, Màster interuniversitari en Química Teòrica i Computacional, Master in Synthesis, Catalysis and Molecular Modelling.
Docència actual en el grau

13204301-Treball de Fi de Grau

Pujar

DÍAZ GIMÉNEZ, MARÍA YOLANDA

Categoria Titular d'Universitat
S/N Doctor
Departament Química Analítica i Química Orgànica
Àrea Química Orgànica
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 1992, en els ensenyaments de Química, Biotecnologia, Enginyeria Química. Té 4 quinquennis de docència.
Docència actual en el grau

13204220-Disseny de Síntesi

13204008-Informàtica i Documentació

13204116-Laboratori de Química Orgànica

13204301-Treball de Fi de Grau

Pujar

DÍAZ GONZÁLEZ, FRANCISCO MANUEL

Categoria Catedràtic d'Universitat
S/N Doctor
Departament Química Física i Inorgànica
Àrea Física Aplicada
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Catedràtic de Física Aplicada, ha desenvolupat el programa i impartit la docència de les assignatures de Física relacionades amb els graus i masters de la Facultat de Química al llarg dels últims 35 anys. Ha publicat quatre llibres relacionats amb la docència universitària de la Física.El Professor Díaz ha rebut les distincions d’Excel·lència Docent i de “Professor Distingit” de la URV i també les Vicens Vives i ICREA Academia de la Generalitat de Catalunya.
Docència actual en el grau

13204002-Física

13204119-Ciència de Materials

13204224-Nous Materials i Nanociència

13204301-Treball de Fi de Grau

Pujar

DIÉGUEZ FERNÁNDEZ, MONTSERRAT

Categoria Catedràtic d'Universitat
S/N Doctor
Departament Química Física i Inorgànica
Àrea Química Inorgànica
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 1993, en els ensenyaments de Llicenciatura en Química, Grau en Química, Graus en Biotecnologia, Enologia i Bioquímica i Biologia Molecular, Doctorat (Química en Procesos i Productes Industrials) i els Màsters Synthesis and catalisis i Synthesis, Catalysis and Molecular Desing. Té 4 quinquennis de docència.
Docència actual en el grau

13204221-Catàlisi

13204112-Laboratori de Química Inorgànica

13204401-Pràctiques Externes

13204003-Química General

13204109-Química Inorgànica I

Pujar

FABREGAT LLANGOSTERA, AZAEL

Categoria Catedràtic d'Universitat
S/N Doctor
Departament Enginyeria Química
Àrea Enginyeria Química
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 1976, en els ensenyaments de Llicenciatura en Química, Llicenciatura en Enginyeria Química, Grau en Química, Grau en Enginyeria Química, Grau en Bioquímica i Master en Enginyeria Química i de Processos. Té 6 quinquennis de docència.
Docència actual en el grau

13204118-Enginyeria Química

Pujar

FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, MARIA ELENA

Categoria Titular d'Universitat
S/N Doctor
Departament Química Física i Inorgànica
Àrea Química Inorgànica
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 1993, en els ensenyaments de Química i Master de Síntesi, Catàlisi i Diseny Molecular. Té 4 quinquennis de docència.
Docència actual en el grau

13204111-Compostos Inorgànics Avançats

13204213-Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat

13204401-Pràctiques Externes

13204110-Química Inorgànica II

13204301-Treball de Fi de Grau

Pujar

FERNÁNDEZ LARREA, JUAN BAUTISTA

Categoria Professorat Agregat
S/N Doctor
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea U(BQBT)
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Ha impartit docència a la URV des de 2005, en els ensenyaments: Enginyeria Agrícola, Llicenciatura de Química -especialitat Bioquímica, Màster de Nutrició i Metabolisme, Grau de Bioquímica i Biologia Molecular, Grau de Biotecnologia. Té 2 quinquennis de docència.
Docència actual en el grau

13214006-Bioquímica

Pujar

FERRÉ BALDRICH, JOAN

Categoria Titular d'Universitat
S/N Doctor
Departament Química Analítica i Química Orgànica
Àrea Química Analítica
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 1999, en els ensenyaments de Química, Enginyeria Tècnica Industrial:Química Industrial,Biotecnologia i Màster de Química a la Indústria. Té 3 quinquennis de docència.
Docència actual en el grau

13204102-Anàlisi Instrumental

13204204-Avaluació i Control de la Qualitat

13204008-Informàtica i Documentació

13204101-Química Analítica

Pujar

FONTANALS TORROJA, NÚRIA

Categoria Investigador Postdoctoral
S/N Doctor
Departament Química Analítica i Química Orgànica
Àrea U(QAQO)
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 2007,  en els ensenyaments de Grau de Química i Màster en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades. Té 0 quinquennis de docència, ja que la seva figura contractual no li permet sol·licitar-los.
Docència actual en el grau

13204223-Termes Especials de Química Analítica

Pujar

FORT MARSAL, MARIA FRANCESCA

Categoria Titular d'Universitat
S/N Doctor
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea Botànica
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 1995, en els ensenyaments d'Enginyeria Tècnica Agrícola: Especialitat Indústries Agràries i Alimentàries, Licenciatura en Enologia, Títol Propi: Graduat Superior en Tecnologies del Medi Ambient, Grau d'Enginyeria Agroalimentària, Grau en Enologia, Grau en Biotecnologia, Grau en Bioquímica i Biologia Molecular, Grau de Química, Doble tit. de Grau de Biotecnologia i de Bioquímica i Biologia Molecular, Doble titulació de Grau d'Enginyeria Informàtica i de Biotecnologia, Màster d'Enologia i Màster en Begudes Fermentades. Té 4 quinquennis de docència i 2 sexennis de recerca.
Docència actual en el grau

13204005-Biologia

Pujar

FRANQUÈS MONTSERRAT, JUDIT

Categoria Investigador Predoctoral en formació
S/N Doctor No
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea U(BQBT)
Dades de recerca Enllaç URV
Docència actual en el grau

13204005-Biologia

Pujar

GALÁN MARTÍN, ÁNGEL

Categoria Investigador Predoctoral en formació
S/N Doctor No
Departament Enginyeria Química
Àrea U(EQ)
Dades de recerca Enllaç URV
Docència actual en el grau

13204007-Estadística Aplicada

Pujar

GALIÀ CLUA, MARINA TERESA

Categoria Catedràtic d'Universitat
S/N Doctor
Departament Química Analítica i Química Orgànica
Àrea Química Orgànica
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV, en els ensenyaments de Llicenciatura en Quimica i en Bioquimica; Graus de Química, Bioquímica, Biotecnologia, Enginyeria Química, Enginyeria Agroalimentaria; Màster de Polímers i Biopolímers, Síntesi, catàlisi i Disseny Molecular. Té 5 quinquennis de docència i 4 sexennis.
Docència actual en el grau

13204208-Química de Polímers

13204003-Química General

13204113-Química Orgànica I

13204301-Treball de Fi de Grau

Pujar

GALLART MILLAN, LUIS MELCHOR

Categoria Professor Associat
S/N Doctor No
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea U(BQBT)
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de setembre de 2005, en els ensenyaments de Grau de Química, Grau de Bioquímica i Biologia Molecular i Grau de Biotecnologia.
Docència actual en el grau

13204005-Biologia

13204006-Bioquímica

Experiència professional Coordinador de Biobanc. IISPV

Pujar

GARIJO REAL, ANTONIO

Categoria Titular d'Universitat
S/N Doctor
Departament Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
Àrea Matemàtica Aplicada
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de setembre 1992, en els ensenyaments de Enginyeria Informàtica, Enginyeria Electrònica, Enginyeria Elèctrica, Enginyeria Química, Grau de Química, Grau de Biotecnologia, Grau de Bioquímica i Biologia Molecular, Grau d'Enologia i Màster d'Enginyeria Computacional i Matemàtiques. Té 4 quinquennis de docència.
Docència actual en el grau

13214001-Matemàtiques

Pujar

GAVALDÀ MARTÍNEZ, JOSEFA

Categoria Catedràtic d'Escola Universitària
S/N Doctor
Departament Química Física i Inorgànica
Àrea Física Aplicada
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 1983, en els ensenyaments de Química, Bioquímica, Biotecnologia, Enginyeria Eléctrica, Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, Enginyeria Telemàtica, Enginyeria Informàtica. Màster :Arqueologia del quaternari i evolució humana. Té 6 quinquennis de docència i 4 sexenis d’investigació.
Docència actual en el grau

13204002-Física

13204301-Treball de Fi de Grau

Pujar

GAVILÀ TERRADES, LLORENÇ

Categoria Investigador Predoctoral en formació
S/N Doctor No
Departament Enginyeria Química
Àrea U(EQ)
Dades de recerca Enllaç URV
Docència actual en el grau

13204007-Estadiística Aplicada

Pujar

GIBERT RAMOS, ALBERT

Categoria Investigador Predoctoral en formació
S/N Doctor No
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea U(BQBT)
Dades de recerca Enllaç URV
Docència actual en el grau

13204006-Bioquímica

Pujar

GIL CARDOSO, KATHERINE

Categoria Investigador Predoctoral en formació
S/N Doctor No
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea U(BQBT)
Dades de recerca Enllaç URV
Docència actual en el grau

13214109-Bioquímica

Pujar

GIMÉNEZ PÉREZ, ALBERTO

Categoria Investigador Predoctoral en formació
S/N Doctor No
Departament Enginyeria Química
Àrea U(EQ)
Dades de recerca Enllaç URV
Docència actual en el grau

13204118-Enginyeria Química

Pujar

GIMENO VIVES, ALEIX

Categoria Investigador Predoctoral en formació
S/N Doctor No
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea U(BQBT)
Dades de recerca Enllaç URV
Docència actual en el grau

13204006-Bioquímica

Pujar

GIRALT ESTEVE, MIREIA

Categoria Titular d'Universitat
S/N Doctor
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea Botànica
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 2001, en els ensenyaments de grau Enologia, Bioquímica, Biotecnologia, Química i Enginyeria Agroalimentària. Té 4 quinquennis (caduca 2016) de docència i 4 sexennis de recerca (caduca 2016).
Docència actual en el grau

13204005-Biologia

Pujar

GIRALT MARCÉ, JAUME

Categoria Catedràtic d'Universitat
S/N Doctor
Departament Enginyeria Química
Àrea U(EQ)
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 1978, en els ensenyaments de Llicenciatura en Ciències Químiques, llicenciatura en Enginyeria Química, ETIQI, Grau en Enginyeria Química, Grau en Química, Màster en Enginyeria Química, Màster en Química a la Indústria, Màster en Enginyeria Industrial. Té 7 quinquennis de docència.
Docència actual en el grau

13204118-Enginyeria Química

Pujar


Informació