Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Estudis > Professors implicats en el Grau en Química

Facultat de QuímicaEstudis

Professors implicats en el Grau en Química

ABELLA GUZMAN, LAURA


ACEBO GOROSTIZA, CRISTINA


AGUILAR ANGUERA, MARIA DEL CARMEN


AGUILÓ DÍAZ, MAGDALENA


ALCOVER FORTUNY, GERARD


ANDRADE ., FRANCISCO JAVIER


ARDÈVOL GRAU, ANA MARIA


ARTIME GUZMAN, RAMON


BELTRÁN DEBÓN, RAÚL ALEJANDRO


BOQUÉ MARTÍ, RICARD


BORRELL MICOLA, FERRAN


BORRULL BALLARÍN, FRANCESC


CABALLOL LORENZO, ROSA

CÁDIZ DELEITO, MARIA VIRGINIA


CALLAO LASMARIAS, MARÍA PILAR


CALULL BLANCH, MARTA


CARBÓ MARTIN, JORGE JUAN


CARDONA BENAGES, ADRIAN


CARVAJAL MARTÍ, JOAN JOSEP


CASANOVA MARTÍ, ANGELA


CASELLAS SOLER, JOSEP


CASTILLÓN MIRANDA, SERGIO


CASTRO PELÁEZ, PEDRO JAVIER


CERETO MASSAGUÉ, ADRIÁN JOSÉ


CESTEROS FERNÁNDEZ, YOLANDA


CLOTET ROMEU, ANNA MARIA

Pàgines: 1 - 2 - 3 - 4 - 5

ABELLA GUZMAN, LAURA

Categoria Investigador Predoctoral en formació
S/N Doctor No
Departament Química Física i Inorgànica
Àrea U(QFI)
Dades de recerca Enllaç URV
Docència actual en el grau

13204004-Complements de Química

Pujar

ACEBO GOROSTIZA, CRISTINA

Categoria Investigador Predoctoral en formació
S/N Doctor No
Departament Química Analítica i Química Orgànica
Àrea U(QAQO)
Dades de recerca Enllaç URV
Docència actual en el grau

13204003-Química General

Pujar

AGUILAR ANGUERA, MARIA DEL CARMEN

Categoria Professor Agregat
S/N Doctor
Departament Química Analítica i Química Orgànica
Àrea U(QAQO)
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 2002,  en els ensenyaments de Grau de Química i Grau d’Enginyeria Química i Màster de Química a la Indústria i Màster de Tècniques Cromatogràfiques aplicades. Té 2 quinquennis de docència i participa activament en activitats de divulgació de la química en centres d’ensenyament secundari.
Docència actual en el grau

13204102-Anàlisi Instrumental

13204101-Química Analítica

Pujar

AGUILÓ DÍAZ, MAGDALENA

Categoria Catedràtic d'Universitat
S/N Doctor
Departament Química Física i Inorgànica
Àrea Cristal·lografia i minerologia
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 1981,  en els ensenyaments de Llicenciatura en Química, Grau de Química, Màster en Ciència i Enginyeria de Materials i Master Erasmus Mundus en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana. Té 6 quinquennis de docència i 6 sexennis de recerca.
Docència actual en el grau

13204119-Ciència de Materials

13204117-Cristal·lografia

13204211-Nucleació i Creixement de Cristalls

13204301-Treball de Fi de Grau

Pujar

ALCOVER FORTUNY, GERARD

Categoria Investigador Predoctoral en formació
S/N Doctor No
Departament Química Física i Inorgànica
Àrea U(QFI)
Dades de recerca Enllaç URV
Docència actual en el grau

13204106-Estructura Molecular

Pujar

ANDRADE ., FRANCISCO JAVIER

Categoria Investigador Postdoctoral
S/N Doctor
Departament Química Analítica i Química Orgànica
Àrea U(QAQO)
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des del 2010, en els ensenyaments del Grau en Química i el Màster en Nanociència i Nanotecnologia. Ha estat professor de la Universidad de Buenos Aires (Argentina) como ajudant (1992-2002) i Cap de Treballs Pràctics (2002-2003). També ha estat professor a la Universitat d’Indiana (USA) en el període 2005-2007.
Docència actual en el grau

13204301-Treball de Fi de Grau

Pujar

ARDÈVOL GRAU, ANA MARIA

Categoria Titular d'Universitat
S/N Doctor
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea Bioquímica i Biologia Molecular
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 1997,  en els ensenyaments de Grau de Química, Bioquímica, Biotecnologia, Enologia, Nutrició i Dietètica i Master de Nutrició i Metabolisme. Té 4 quinquennis de docència i 3 quinquennis de recerca.
Docència actual en el grau

13204006-Bioquímica

Pujar

ARTIME GUZMAN, RAMON

Categoria Professor Associat
S/N Doctor No
Departament Enginyeria Mecànica
Àrea U(EM)
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent  
Docència actual en el grau

13204219-Projectes en Química

Experiència professional  

Pujar

BELTRÁN DEBÓN, RAÚL ALEJANDRO

Categoria Professor Associat
S/N Doctor
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea U(BQBT)
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de novembre de 2012,  en els Graus de Química, Bioquímica, Biotecnologia, Enologia i Enginyeria Agroalimentària; i al Màster de Nutrició i Metabolisme.
Docència actual en el grau

13204006-Bioquímica

Experiència professional Investigador postdoctoral - Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili

Pujar

BOQUÉ MARTÍ, RICARD

Categoria Titular d'Universitat
S/N Doctor
Departament Química Analítica i Química Orgànica
Àrea Química Analítica
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 1992, en els ensenyaments de Llicenciatura Química, Llicenciatura Enologia, Enginyeria Química, Grau en Química, Grau en Enología, Grau en Bioquímica i Biologia Molecular, Grau en Biotecnologia, Grau en Enginyeria Química, Grau en Enginyeria Agroalimentària. Màsters: Química a la Indústria, Enginyeria Ambiental i Producció Sostenible, Begudes Fermentades, Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana (Erasmus Mundus). Té 4 quinquennis de docència. També ha impartit docència en més de 20 cursos per a empreses i organismes oficials.
Docència actual en el grau

13204104-Laboratori de Química Analítica

13204401-Pràctiques Externes

13204101-Química Analítica

13204301-Treball de Fi de Grau

Pujar

BORRELL MICOLA, FERRAN

Categoria Professor Associat
S/N Doctor No
Departament Enginyeria Química
Àrea U(EQ)
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent  
Docència actual en el grau

13204007-Estadística Aplicada

Experiència professional Professor a l'Institut d'Ensenyament Secundari i FP IES Baix Camp

Pujar

BORRULL BALLARÍN, FRANCESC

Categoria Catedràtic d'Universitat
S/N Doctor
Departament Química Analítica i Química Orgànica
Àrea Química Analítica
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 1982, en els ensenyaments de Química i Màster en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades i Màster en Química a la Industria. També, més puntualment, en l’ensenyament d’Enginyeria Química. Té 6 quinquennis de docència.
Docència actual en el grau

13204102-Anàlisi Instrumental

13204401-Pràctiques Externes

13204103-Tècniques Analítiques Avançades

13204301-Treball de Fi de Grau

Pujar

CABALLOL LORENZO, ROSA

Categoria Catedràtic d'Universitat
S/N Doctor
Departament Química Física i Inorgànica
Àrea Química Física
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 1977 (llavors Delegació de la Facultat de Química de la UB a Tarragona). Ha participat en la docència teòrica i pràctica de Química General i de les assignatures de l’àrea de Química Física de la Llicenciatura en Química i del Grau en Química. Ha coordinat i impartit docència en el màster interuniversitari en Química Teòrica i Computacional (2007-2013) i ha participat en els successius programes de doctorat. Té 6 quinquennis de docència reconeguts.
Docència actual en el grau

13204003-Química General

13204301-Treball de Fi de Grau

Pujar

CÁDIZ DELEITO, MARIA VIRGINIA

Categoria Catedràtic d'Universitat
S/N Doctor
Departament Química Analítica i Química Orgànica
Àrea Química Orgànica
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 1975,  en els ensenyaments de Grau de Química, Grau de Bioquímica i Biologia Molecular i Doble tit. de Grau de Biotecnologia i de Bioquímica i Biologia Molecular. Té 8 quinquennis de docència.
Docència actual en el grau

13204119-Ciència de Materials

13204301-Treball de Fi de Grau

Pujar

CALLAO LASMARIAS, MARÍA PILAR

Categoria Catedràtic d'Universitat
S/N Doctor
Departament Química Analítica i Química Orgànica
Àrea Química Analítica
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 1978,  en els ensenyaments de Llicenciatures en Ciències Químiques, en Química, Enginyeria Química, Bioquímica i Biotecnologia;  Graus en Química, Enginyeria Química, Enginyeria Agroalimentària;  Màster Química en la Industria. Té 5 quinquennis de docència.
Docència actual en el grau

13204104-Laboratori de Química Analítica

13204003-Química General

13204301-Treball de Fi de Grau

Pujar

CALULL BLANCH, MARTA

Categoria Titular d'Universitat
S/N Doctor
Departament Química Analítica i Química Orgànica
Àrea Química Analítica
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 1988, en els ensenyaments de Grau en Química, Enginyeria Química, Biotecnologia, Bioquimica i Biologia Molecular, Màster en Tècniques Cromatogràfiques aplicades i Màster en Química a la Indústria. Té 5 quinquenis de docència.
Docència actual en el grau

13204217-Anàlisi i Control Ambiental

13204101-Química Analítica

13204003-Química General

13204301-Treball de Fi de Grau

Pujar

CARBÓ MARTIN, JORGE JUAN

Categoria Professorat Agregat
S/N Doctor
Departament Química Física i Inorgànica
Àrea U(QFI)
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 2004, en els ensenyaments de Química i Biotecnologia (graus) i en els Màsters de Síntesi Catàlisi i Modelització Molecular i Química Teòrica i Computacional (extingit). Té 2 quinquenis de docència.
Docència actual en el grau

13204106-Estructura Molecular

13204108-Laboratori de Química Física

13204205-Modelització Molecular

13204401-Pràctiques Externes

13204301-Treball de Fi de Grau

Pujar

CARDONA BENAGES, ADRIAN

Categoria Investigador Predoctoral en formació
S/N Doctor No
Departament Química Analítica i Química Orgànica
Àrea U(QAQO)
Dades de recerca Enllaç URV
Docència actual en el grau

13204003-Química General

Pujar

CARVAJAL MARTÍ, JOAN JOSEP

Categoria Professorat Agregat
S/N Doctor
Departament Química Física i Inorgànica
Àrea U(QFI)
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 2006,  en els ensenyaments de Llicenciatura en Química, Grau en Química, Grau en Bioquímica i Biologia Molecular, Grau en Biotecnologia, Grau en Enologia, Llicenciatura en Arquitectura, Diplomatura en Engineria Tècnica en Telecomunicacions, especialitat en Telemàtica, Grau en Enginyeria, Màster en Ciència i Enginyeria de Materials, Màster en Màster en Nanociència i Nanotecnologia, Màster en Nanociència, Materials i Processos: Tecnologia Química de Frontera, Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes.
Docència actual en el grau

13204117-Cristal·lografia

13204002-Física

13204224-Nous Materials i Nanociència

13204211-Nucleació i Creixement de Cristalls

13204301-Treball de Fi de Grau

Pujar

CASANOVA MARTÍ, ANGELA

Categoria Investigador Predoctoral en formació
S/N Doctor No
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea U(BQBT)
Dades de recerca Enllaç URV
Docència actual en el grau

13204005-Biologia

Pujar

CASELLAS SOLER, JOSEP

Categoria Investigador Predoctoral en formació
S/N Doctor No
Departament Química Física i Inorgànica
Àrea U(QFI)
Dades de recerca Enllaç URV
Docència actual en el grau

13204105-Termodinàmica i Fenòmens de Transport

Pujar

CASTILLÓN MIRANDA, SERGIO

Categoria Catedràtic d'Universitat
S/N Doctor
Departament Química Analítica i Química Orgànica
Àrea Química Analítica
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 1984, en els ensenyaments de Química, Biotecnología, Master Synthesis, Catalysis and Molecular Design. Té 6 quinquennis de docència.
Docència actual en el grau

13204115-Determinació Estructural i Síntesi Orgànica

13204301-Treball de Fi de Grau

Pujar

CASTRO PELÁEZ, PEDRO JAVIER

Categoria Investigador Predoctoral en formació
S/N Doctor No
Departament Química Física i Inorgànica
Àrea U(QFI)
Dades de recerca Enllaç URV
Docència actual en el grau

13204008-Informàtica i Documentació

Pujar

CERETO MASSAGUÉ, ADRIÁN JOSÉ

Categoria Investigador Predoctoral en formació
S/N Doctor No
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea U(BQBT)
Dades de recerca Enllaç URV
Docència actual en el grau

13204005-Biologia

Pujar

CESTEROS FERNÁNDEZ, YOLANDA

Categoria Catedràtic d'Universitat
S/N Doctor
Departament Química Física i Inorgànica
Àrea Química Inorgànica
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 1994. En l’actualitat en els ensenyaments de Grau en Química i de Màster en Synthesis, Catalysis and Molecular Design. Té 3 quinquennis de docència.
Docència actual en el grau

13204004-Complements de Química

13204111-Compostos Inorgànics Avançats

13204112-Laboratori de Química Inorgànica

13204215-Química Inorgànica Industrial

13204301-Treball de Fi de Grau

Pujar

CLOTET ROMEU, ANNA MARIA

Categoria Titular d'Universitat
S/N Doctor
Departament Química Física i Inorgànica
Àrea Química Física
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 1992, en els ensenyaments de Llicenciatura en Química, Grau de Química, Màster interuniversitari de Química Computacional i Màster Synthesis, Catalysis and Molecular Design. Té 5 quinquennis de docència.
Docència actual en el grau

13204107-Espectroscòpia i Cinètica Química

13204108-Laboratori de Química Física

13204105-Termodinàmica i Fenòmens de Transport

13204301-Treball de Fi de Grau

Pujar


Informació