Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Estudis > Professors implicats en el Grau en Bioquímica i Bologia Molecular

Facultat de QuímicaEstudis

Professors implicats en el Grau en Bioquímica i Biologia Molecular

TERRA BARBADORA, XIMENA


TOMAS HERNÁNDEZ, SARA


TORIJA MARTÍNEZ, MARÍA JESÚS

TOUS MÁRQUEZ, MÒNICA


VAZQUEZ GONZALEZ, JENIFER


VILLADELPRAT YAGÜE, JORDI

Pàgines: 1 - 2 - 3 - 4 - 5

TERRA BARBADORA, XIMENA

Categoria Professorat Visitant amb contracte
S/N Doctor
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea U(BQBT)
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 2013, en els ensenyaments de Grau de Biotecnologia, Grau de Química i Grau de Bioquímica.
Docència actual en el grau

13214105-Biologia Molecular de Sistemes

13214210-Bioquímica Clínica Aplicada

13214111-Metodologia i Experimentació en Biologia Molecular

13214114-Metodologia i Experimentació en Bioquímica

Pujar

TOMAS HERNÁNDEZ, SARA

Categoria Investigador predoctoral en formació
S/N Doctor No
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea U(BQBT)
Dades de recerca Enllaç URV
Docència actual en el grau

13214005-Biologia

13214002-Tècniques de Bioquímica i Biologia Molecular

Pujar

TORIJA MARTÍNEZ, MARÍA JESÚS

Categoria Professorat Agregat
S/N Doctor
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea U(BQBT)
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de l'any 2006, en els ensenyaments de Grau de Bioquímica i Biologia Molecular, Química, Biotecnologia, Enologia i Màster en Begudes Fermentades de la FE. Té 2 quinquennis de docència.
Docència actual en el grau

13214007-genètica

13214110-Metabolisme de Microorganismes

Pujar

TOUS MÁRQUEZ, MÒNICA

Categoria Professor Associat
S/N Doctor
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea U(BQBT)
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent  
Docència actual en el grau

13214208-Dietes i Nutrició

Experiència professional  

Pujar

VAZQUEZ GONZALEZ, JENIFER

Categoria Investigador predoctoral en formació
S/N Doctor
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea U(BQBT)
Dades de recerca Enllaç URV
Docència actual en el grau

13214005-Biologia

13214110-Metabolisme de Microorganismes

Pujar

VILLADELPRAT YAGÜE, JORDI

Categoria Titular d'Universitat
S/N Doctor
Departament Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
Àrea Matemàtica aplicada
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 2002,  en els ensenyaments de Enginyeria Tècnica Industrial en Mecànica, Enginyeria Tècnica Industrial en Electricitat, Enginyeria Tècnica Industrial en Informàtica, Enginyeria Tècnica Industrial en Telemàtica, Llicenciatura de Química, Enginyeria Tècnica Industrial en Enginyeria Química, Grau en Química, Grau en Biologia, Grau en Bioquímica i Biologia Molecular, Grau en Enologia, Master en Enginyeria Computacional i Matemàtiques. Té 3 quinquennis de docència i 3 sexenis d'investigacio.
Docència actual en el grau

13214001-Matemàtiques

Pujar


Informació