Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Estudis > Professors implicats en el Grau en Bioquímica i Bologia Molecular

Facultat de QuímicaEstudis

Professors implicats en el Grau en Bioquímica i Biologia Molecular

PUJADAS ANGUIANO, GERARD


PUJOL BAIGES, MARIA CINTA


PUJOL PERPIÑA, GEMMA


REGUANT MIRANDA, CRISTINA


REGUERO DE LA POZA, MARIA DEL MAR


REINA LOZANO, JOSÉ ANTONIO


RIBAS LATRE, ALEIX


ROCA DOMENECH, GEMMA


RODENAS SEGUI, AIRAN


RODRÍGUEZ FORTEA, ANTONIO


RODRÍGUEZ MOREJON, KENDRA CATALINA


ROMEU FIGUEROLA, ANTONIO RAMÓN


RUIZ MANRIQUE, MARIA AURORA

RUIZ MARTÍ, JOSÉ JAVIER


RUIZ MORILLAS, NÚRIA


SAINZ PÉREZ, FLORENCIA


SALVADÓ ROVIRA, MARIA JOSEPA


SANDOVAL DENIS, MARCELO PATRICIO


SEGUÉS PIQUÉ, TERESA


SERRANO LÓPEZ, JOAN JOSEP


SERRES SERRES, JOSEP MARIA


SOLÉ CARTAÑÀ, ROSA MARIA


SUÁREZ GARCÍA, SUSANA


SUÁREZ RECIO, MANUEL


SUBIRATS BENET, SÍLVIA


SZALATA ., KAMILA MARIA

Pàgines: 1 - 2 - 3 - 4 - 5

PUJADAS ANGUIANO, GERARD

Categoria Titular d'Universitat
S/N Doctor
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea Bioquímica i Biologia molecular
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 1998, en els ensenyaments de Grau en Bioquímica i Biologia Molecular, Grau en Biotecnologia, Màster en Nutrició i Metabolisme i Màster en Nanociència i Nanotecnologia. Té 2 quinquennis de docència.
Docència actual en el grau

13214122-Bioètica i Societat

13214217-Enginyeria de Proteïnes

13214107-Estructura i Funció de Biomolècules

Pujar

PUJOL BAIGES, MARIA CINTA

Categoria Professorat Agregat
S/N Doctor
Departament Química Física i Inorgànica
Àrea U(QFI)
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des del 2004, en els ensenyaments de Grau de Química, Grau d’Arquitectura, el Màster de Nanociència, Materials i Processos: Tecnologia Química de Frontera i el Màster de Formació del Professorat d’Educació Secundària i Batxillerat, Formació Professional i ensenyaments d’idiomes. Té 2 quinquennis de docència.
Docència actual en el grau

13214002-Física

Pujar

PUJOL PERPIÑA, GEMMA

Categoria Professor Associat
S/N Doctor No
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea U(BQBT)
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent  
Docència actual en el grau

13214214-Bioquímica Clínica Analítica

13214204-Bioquímica dels Aliments

Experiència professional  

Pujar

REGUANT MIRANDA, CRISTINA

Categoria Professorat Agregat
S/N Doctor
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea U(BQBT)
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des del 2005, en els ensenyaments de Grau de Bioquímica i Biologia Molecular, Biotecnologia, Enologia, Enginyeria Agroalimentària i en el Màster en Begudes Fermentades. Té 2 quinquennis de docència.
Docència actual en el grau

13214110-Metabolisme de Microorganismes

Pujar

REGUERO DE LA POZA, MARIA DEL MAR

Categoria Titular d'Universitat
S/N Doctor
Departament Química Física i Inorgànica
Àrea Química Física
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de Març 1993, en els ensenyaments de Llicenciatura en Ciències Químiques, llicenciatura en Química, Grau en Química, Doctorat en Química en Processos y Productes Industrials, Màster en Catàlisi, Màster en Síntesi y Catàlisi, Máster interuniversitario en Química Teórica y Computacional. Té 4 quinquennis de docència.
Docència actual en el grau

13214003-Química General

Pujar

REINA LOZANO, JOSÉ ANTONIO

Categoria Titular d'Universitat
S/N Doctor
Departament Química Analítica i Química Orgànica
Àrea Química orgànica
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des d'octubre del 1990, en els ensenyaments de Química (grau i llicenciatura), Bioquímica (grau i llicenciatura), Biotecnologia (grau i llicenciatura), Grau d'Enologia, Enginyeria Química, Enginyeria Tècnica Industrial (especialitat Química Industrial), Màster en Síntesi, Catàlisi i Disseny Molecular, Màster en Nanociència, Materials i Processos, Màster en Química a la Indústria, i Màster en Polímers i Biopolímers. Té 4 quinquennis de docència.
Docència actual en el grau

13214003-Química General

Pujar

RIBAS LATRE, ALEIX

Categoria Professor Associat
S/N Doctor
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea U(BQBT)
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent  
Docència actual en el grau

13214008-Bioquímica

13214111-Metodologia i Experimentació en Biologia Molecular

Experiència professional Autònom. Empresa a nom seu

Pujar

ROCA DOMENECH, GEMMA

Categoria Investigador Predoctoral en formació
S/N Doctor No
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea U(BQBT)
Dades de recerca Enllaç URV
Docència actual en el grau

13214005-Biologia

Pujar

RODENAS SEGUI, AIRAN

Categoria Investigador Postdoctoral
S/N Doctor
Departament Química Física i Inorgànica
Àrea U(QFI)
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 2012, en els ensenyaments de Màster Nanociència, Materials i Processos: Tecnologia Quimica de Frontera i Grau de Química. Té 1 trienni de docència. Co-dirigeix 3 tesis doctorals.
Docència actual en el grau

13214002-Física

Pujar

RODRÍGUEZ FORTEA, ANTONIO

Categoria Professorat Agregat
S/N Doctor
Departament Química Física i Inorgànica
Àrea U(QFI)
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 2004, en els ensenyaments de Llicenciatura de Química, Llicenciatura de Biotecnologia, Grau de Química, Grau de Bioquímica i Biologia Molecular, Grau de Biotecnologia, Grau d'Enologia, Màster en Síntesi, Catàlisi i Modelització Molecular. Té 3 quinquennis de docència.
Docència actual en el grau

13214003-Química General

Pujar

RODRÍGUEZ MOREJON, KENDRA CATALINA

Categoria Professor Associat
S/N Doctor
Departament Ciències Mèdiques Bàsiques
Àrea U(CMB)
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent  
Docència actual en el grau

13214006-Biologia Cel·lular

Experiència professional  

Pujar

ROMEU FIGUEROLA, ANTONIO RAMÓN

Categoria Catedràtic d'Universitat
S/N Doctor
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea Bioquímica i Biologia molecular
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 1983, en els ensenyaments de Química, Bioquímica, Enologia, Biotecnologia. Té 6 quinquennis de docència.
Docència actual en el grau

13214113-Biofísica

13214005-Biologia

13214212-Bioquímica Forense

13214216-Epigenètica

13214302-Treball de Fi de Grau

Pujar

RUIZ MANRIQUE, MARIA AURORA

Categoria Catedràtic d'Universitat
S/N Doctor
Departament Química Física i Inorgànica
Àrea Química inorgànica
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 1977, en els ensenyaments de Llicenciatura en Ciències Químiques, Llicenciatura en Química, Cursos de Doctorat en Química, Programa de Doctorat en Química en Processos i Productes Industrials, Màster en Catàlisis, Grau en Química, Grau en Bioquímica i Biologia Molecular i Grau en Biotecnologia. Té  6 quinquennis de docència.
Docència actual en el grau

13214003-Química General

Pujar

RUIZ MARTÍ, JOSÉ JAVIER

Categoria Catedràtic d'Escola Universitària
S/N Doctor
Departament Química Física i Inorgànica
Àrea Física aplicada
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 1986, en els ensenyaments de Química, Bioquímica, Enologia i Biotecnologia. Té 5 quinquennis de docència.
Docència actual en el grau

13214002-Física

Pujar

RUIZ MORILLAS, NÚRIA

Categoria Titular d'Universitat
S/N Doctor
Departament Química Física i Inorgànica
Àrea Química inorgànica
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 1991, en els ensenyaments de Grau en Química, Grau en Bioquímica i Biologia Molecular, Grau en Biotecnologia, Grau en Enologia, Màster en Dret Ambiental, Màster en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i ensenyament d’Idiomes. Té 5 quinquennis de docència.
Docència actual en el grau

13214003-Química General

Pujar

SAINZ PÉREZ, FLORENCIA

Categoria Investigador Predoctoral en formació
S/N Doctor No
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea U(BQBT)
Dades de recerca Enllaç URV
Docència actual en el grau

13214005-Biologia

Pujar

SALVADÓ ROVIRA, MARIA JOSEPA

Categoria Catedràtic d'Universitat
S/N Doctor
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea Bioquímica i Biologia Molecular
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 1978, en els ensenyaments de  Grau de Bioquímica i Biologia Molecular, Llicenciatura de Bioquímica,  Grau de Química, Llicenciatura de Química, Grau d’Enologia, Màster en Nutrició i Metabolisme i diversos programes de doctorat. Té 6 quinquennis de docència. Docència actual en el grau Nutrició Molecular, TFG.
Docència actual en el grau

13214121-Metodologia i Experimentació en Biociències Moleculars I

13214220-Nutrició Molecular

13214302-Treball de Fi de Grau

Pujar

SANDOVAL DENIS, MARCELO PATRICIO

Categoria Investigador Predoctoral en formació
S/N Doctor No
Departament Ciències Mèdiques Bàsiques
Àrea U(CMB)
Dades de recerca Enllaç URV
Docència actual en el grau

13214109-Immunologia

Pujar

SEGUÉS PIQUÉ, TERESA

Categoria Titular d'Universitat
S/N Doctor
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea Bioquímica i Biologia Molecular
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent  
Docència actual en el grau

13214108-Biologia Animal i Vegetal

13214112-Genètica Molecular i Enginyeria Genètica

13214117-Metodologia i Experimentació en Biociències Moleculars II

13214401-Pràctiques Externes

Pujar

SERRANO LÓPEZ, JOAN JOSEP

Categoria Investigador Predoctoral en formació
S/N Doctor No
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea U(BQBT)
Dades de recerca Enllaç URV
Docència actual en el grau

13214008-Bioquímica

13214117-Metodologia i Experimentació en Biociències Moleculars II

Pujar

SERRES SERRES, JOSEP MARIA

Categoria Investigador Predoctoral en formació
S/N Doctor No
Departament Química Física i Inorgànica
Àrea U(QFI)
Dades de recerca Enllaç URV
Docència actual en el grau

13214002-Física

Pujar

SOLÉ CARTAÑÀ, ROSA MARIA

Categoria Titular d'Universitat
S/N Doctor
Departament Química Física i Inorgànica
Àrea Física aplicada
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 1990, en els ensenyaments de llicenciatura en Química i Geografia, en l’Enginyeria Tècnica Agrària: Indústries Agràries i Alimentàries, en l’ensenyament d’Arquitectura, en els graus de Química, Bioquímica i Biologia Molecular, Enologia i Biotecnologia, en la doble titulació de grau de Biotecnologia i Bioquímica i Biologia Molecular i també la doble titulació de grau en Biotecnologia i Enginyeria Informàtica. Ha participat també en la docència del “Màster in Nanoscience, Materials and Processes: Chemical Technology at the Frontier”. Té 4 quinquennis de docència.
Docència actual en el grau

13214002-Física

Pujar

SUÁREZ GARCÍA, SUSANA

Categoria Investigador Predoctoral en formació
S/N Doctor No
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea U(BQBT)
Dades de recerca Enllaç URV
Docència actual en el grau

13214005-Biologia

13214105-Biologia Molecular de Sistemes

Pujar

SUÁREZ RECIO, MANUEL

Categoria Professor Visitant amb contracte
S/N Doctor
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea U(BQBT)
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de l'any 2012, en els ensenyaments de Grau de Bioquímica i Biologia Molecular, Grau de Biotecnologia, Doble Grau de Biotecnologia i Biologia Molecular, Doble Grau d'Enginyeria Informàtica i Biotecnologia i el Màster de Nutrició i Metabolisme.
Docència actual en el grau

13214118-Bioquímica de la Nutrició

13214204-Bioquímica dels Aliments

13214219-Enzimologia Industrial

13214107-Estructura i Funció de Biomolècules

13214213-Garantia i Control de la Qualitat en el Laboratori Clínic

Pujar

SUBIRATS BENET, SÍLVIA

Categoria Professor Associat
S/N Doctor
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea U(BQBT)
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent  
Docència actual en el grau

13214107-Estructura i Funció de Biomolècules

Experiència professional  

Pujar

SZALATA ., KAMILA MARIA

Categoria Investigador Predoctoral en formació
S/N Doctor No
Departament Enginyeria Química
Àrea U(EQ)
Dades de recerca Enllaç URV
Docència actual en el grau

13214004-Estadística

Pujar


Informació