Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Estudis > Professors implicats en el Grau en Bioquímica i Bologia Molecular

Facultat de QuímicaEstudis

Professors implicats en el Grau en Bioquímica i Biologia Molecular

ISAN BERGA, MARC


LARRECHI GARCÍA, MARIA SOLEDAD


LATIF EUGENÍN, FADUA LEILA


LLAURADÓ REVERCHON, JOSÉ MARÍA


LLIGADAS PUIG, GERARD


LÓPEZ BESORA, JOSEP MARIA


MARGALEF CATALÀ, MARIA DEL MAR


MARGALEF JORNET, MARIA


MARTÍ RAGA, MARIA


MASSONS BOSCH, JAUME


MATEO SANZ, JOSEP MARIA


MATHEU MALPARTIDA, MARÍA ISABEL


MENA GÓMEZ, JOSUÉ

MONTERO SIMÓ, MIGUEL ANGEL


MUGUERZA MARQUÍNEZ, MARIA BEGOÑA


MULERO ABELLÁN, MIGUEL


OJEDA MONTES, Mª JOSÉ


OLLE CORBELLA, ENRIC


OLLÉ MASIP, JOSEP MARIA


PAMIES OLLÉ, OSCAR


PASCUAL GONZALEZ, JANIRE


PASCUAL SERRANO, AÏDA


PINENT ARMENGOL, MONTSERRAT


POBLET ICART, MARIA MONTSERRAT


PONS VILA, ZARA


PORQUER SEGUÍ, LLORENÇ

Pàgines: 1 - 2 - 3 - 4 - 5

ISAN BERGA, MARC

Categoria Professor Associat
S/N Doctor No
Departament Química Física i Inorgànica
Àrea U(QFI)
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent  
Docència actual en el grau

13214002-Física

Experiència professional Músic

Pujar

LARRECHI GARCÍA, MARIA SOLEDAD

Categoria Catedràtic d'Universitat
S/N Doctor
Departament Química Analítica i Química Orgànica
Àrea Química Analítica
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 1979, en els ensenyaments de llicenciatura en Química i en Enginyeria Química, en els grau de Química, d’ Enginyeria Química i de Bioquímica i Biologia Molecular i en el màster de Química a la Indústria i d’Enginyeria Termodinàmica de Fluids . Té 6 quinquennis de docència.
Docència actual en el grau

13214003-Química General

Pujar

LATIF EUGENÍN, FADUA LEILA

Categoria Investigador Predoctoral en formació
S/N Doctor No
Departament Ciències Mèdiques Bàsiques
Àrea U(CMB)
Dades de recerca Enllaç URV
Docència actual en el grau

13214006-Biologia Cel·lular

Pujar

LLAURADÓ REVERCHON, JOSÉ MARÍA

Categoria Professor Associat
S/N Doctor
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea U(BQBT)
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent  
Docència actual en el grau

13214005-Biologia

Experiència professional Autònom. Empresa a nom seu

Pujar

LLIGADAS PUIG, GERARD

Categoria Professor Agregat
S/N Doctor
Departament Química Analítica i Química Orgànica
Àrea U(QAQO)
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 2008, en els ensenyaments de Llicenciatura en Química, Grau de Química, Grau de Bioquímica i Biología Molecular, Grau de Biotecnología, Grau d’Enginyeria Química, Grau d’Enginyeria Agroalimentària, Grau d’Enología, Grau d’Enginyeria Informàtica i de Biotecnología, i Doctorat en Química en Processos i Productes Industrials. Té 1 tram de docència reconegut per AQU.
Docència actual en el grau

13214003-Química General

13214101-Química Orgànica

Pujar

LÓPEZ BESORA, JOSEP MARIA

Categoria Titular d'Escola Universitària
S/N Doctor No
Departament Enginyeria Informàtica i matemàtiques
Àrea Matemàtica aplicada
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent  
Docència actual en el grau

13214001-Matemàtiques

Pujar

MARGALEF CATALÀ, MARIA DEL MAR

Categoria Investigador Predoctoral en formació
S/N Doctor No
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea U(BQBT)
Dades de recerca Enllaç URV
Docència actual en el grau

13214005-Biologia

Pujar

MARGALEF JORNET, MARIA

Categoria Investigador Predoctoral en formació
S/N Doctor No
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea U(BQBT)
Dades de recerca Enllaç URV
Docència actual en el grau

13214119-Metabolisme i la seva Regulació

13214117-Metodologia i Experimentació en Biociències Moleculars II

Pujar

MARTÍ RAGA, MARIA

Categoria Investigador Predoctoral en formació
S/N Doctor No
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea U(BQBT)
Dades de recerca Enllaç URV
Docència actual en el grau

13214005-Biologia

Pujar

MASSONS BOSCH, JAUME

Categoria Titular d'Universitat
S/N Doctor
Departament Química Física i Inorgànica
Àrea Física aplicada
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 1987, en l'ensenyament de Química (llicenciatura i grau), Bioquímica i d'Enginyeria (llicenciatura i grau). Té 6 quinquenis de docència i 4 de recerca.
Docència actual en el grau

13214002-Física

Pujar

MATEO SANZ, JOSEP MARIA

Categoria Titular d'Universitat
S/N Doctor
Departament Enginyeria Química
Àrea Estadística i investigació operativa
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 1992, en els ensenyaments de Bioquímica i Biologia Molecular, Biotecnologia, Química i Enologia. Té 4 quinquennis de docència.
Docència actual en el grau

13214004-Estadística

Pujar

MATHEU MALPARTIDA, MARÍA ISABEL

Categoria Catedràtic d'Universitat
S/N Doctor
Departament Química Analítica i Química Orgànica
Àrea Química Orgànica
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 1989, en els ensenyaments de grau de Química, Bioquímica, Enologia, Enginyeria en Industries Agroalimentàries, així com en les anteriors llicenciatures. Programes de doctorat de “Química” i “Química en processos i productes Industrials”. Masters de “Catàlisi”,  “Formació del professorat d’Educació Secundaria Obligatoria i Batxillerat, Formació professional i Ensenyament d’idiomes”, “Synthesis and Catalysis” i “Synthesis, Catalysis and Molecular Design”. Té 5 quinquennis de docència.
Docència actual en el grau

13214215-Glicobiologia

Pujar

MENA GÓMEZ, JOSUÉ

Categoria Investigador Predoctoral en formació
S/N Doctor No
Departament Química Física i Inorgànica
Àrea U(QFI)
Dades de recerca Enllaç URV
Docència actual en el grau

13214002-Física

Pujar

MONTERO SIMÓ, MIGUEL ANGEL

Categoria Professor Associat
S/N Doctor
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea U(BQBT)
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 15 de setembre de 2004, en els ensenyaments de: Llicenciatura de Química, Llicenciatura de Bioquímica, Diplomatura de Nutrició Humana i Dietètica, Grau de Química, Grau de Bioquímica i Biología Molecular, Grau de Biotecnología, Grau d'Enologia, Grau de Nutrició Humana i Dietètica, Doble Grau de Biotecnología i Biología Molecular, Doble Grau d'Enginyeria Informática i Biotecnologia.
Docència actual en el grau

13214005-Biologia

Experiència professional Cos de Tècnics especialistes Departament de Justícia - Generalitat de Catalunya

Pujar

MUGUERZA MARQUÍNEZ, MARIA BEGOÑA

Categoria Professorat Agregat
S/N Doctor
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea U(BQBT)
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des del 2010, en els ensenyaments de grau de Bioquímica i Biologia Molecular, grau de Biotecnologia  i en el màster de Nutrició i Metabolisme.
Docència actual en el grau

13214207-Aliments Funcionals i Ingredients Bioactius

13214118-Bioquímica de la Nutrició

13214114-Metodologia i Experimentació en Bioquímica

Pujar

MULERO ABELLÁN, MIGUEL

Categoria Professorat Lector
S/N Doctor
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea U(BQBT)
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des del 2008, en els ensenyaments de Grau en Bioquímica i Biologia Molecular, Grau en Biotecnologia i màster en Nutrició i Metabolisme. Té 1 quinquenni de docència.
Docència actual en el grau

13214116-Bioquímica Clínica i Patologia Molecular

13214119-Metabolisme i la seva Regulació

13214218-Vacunes i Fàrmacs

Pujar

OJEDA MONTES, Mª JOSÉ

Categoria Investigador Predoctoral en formació
S/N Doctor No
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea U(BQBT)
Dades de recerca Enllaç URV
Docència actual en el grau

13214005-Biologia

Pujar

OLLE CORBELLA, ENRIC

Categoria Professor Associat
S/N Doctor No
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea U(BQBT)
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent  
Docència actual en el grau

13214113-Biofísica

13214106-Enzimologia

Experiència professional  

Pujar

OLLÉ MASIP, JOSEP MARIA

Categoria Professor Associat
S/N Doctor No
Departament Química Física i Inorgànica
Àrea U(QFI)
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent  
Docència actual en el grau

13214002-Física

Experiència professional Delegació d'Educació de Tarragona

Pujar

PAMIES OLLÉ, OSCAR

Categoria Professor Agregat
S/N Doctor
Departament Química Física i Inorgànica
Àrea U(QFI)
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 2003, en els ensenyaments de Llicenciatura en Química, Graus de Química, de Bioquímica i Biologia Molecular i de Biotecnologia  i màsters Synthesis and Catalysis i Synthesis, Catalysis and Molecular Design. Té 3 quinquennis de docència.
Docència actual en el grau

13214003-Química General

Pujar

PASCUAL GONZALEZ, JANIRE

Categoria Investigador Predoctoral en formació
S/N Doctor No
Departament Enginyeria Química
Àrea U(EQ)
Dades de recerca Enllaç URV
Docència actual en el grau

13214004-Estadística

Pujar

PASCUAL SERRANO, AÏDA

Categoria Becari/ària de col·laboració
S/N Doctor No
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea U(BQBT)
Dades de recerca Enllaç URV
Docència actual en el grau

13214115-Senyalització i Control del Funcionament Cel·lular

Pujar

PINENT ARMENGOL, MONTSERRAT

Categoria Professor Agregat
S/N Doctor
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea U(BQBT)
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 2007, en els ensenyaments de, Grau de Bioquímica i Biologia Molecular, Grau de Biotecnologia, Grau de Química, Grau d’Enologia, Doble Grau de Biotecnologia i Bioquímica i Biologia Molecular, Doble Grau de Biotecnologia i Informàtica, i Màster de Nutrició i Metabolisme. Té 2 quinquennis de docència.
Docència actual en el grau

13214008-Bioquímica

Pujar

POBLET ICART, MARIA MONTSERRAT

Categoria Professorat Agregat
S/N Doctor
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea U(BQBT)
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent  
Docència actual en el grau

13214005-Biologia

13214007-Genètica

Pujar

PONS VILA, ZARA

Categoria Becari/ària de col·laboració
S/N Doctor No
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea U(BQBT)
Dades de recerca Enllaç URV
Docència actual en el grau

13214116-Bioquímica Clínica i Patologia Molecular

Pujar

PORQUER SEGUÍ, LLORENÇ

Categoria Professor Associat
S/N Doctor No
Departament Química Física i Inorgànica
Àrea U(QFI)
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 2013, en els ensenyaments de Química, Bioquímica, Doble Grau Enginyeria Informàtica i Biotecnologia, Biotecnologia, i Enologia.
Docència actual en el grau

13214002-Física

Experiència professional Professor IES de Cambrils

Pujar


Informació