Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de Tarragona



Portada > Estudis > Professors implicats en el Grau en Bioquímica i Bologia Molecular

Facultat de Química



Estudis

Professors implicats en el Grau en Bioquímica i Biologia Molecular

ACEBO GOROSTIZA, CRISTINA


ARAGONÈS BARGALLÓ, GERARD


ARDÈVOL GRAU, ANA MARIA


ARDID RUIZ, ANDREA


AROLA ARNAL, ANNA


AROLA FERRER, LUIS MARIA


BELTRAN CASELLAS, GEMMA


BELTRÁN DEBÓN, RAÚL ALEJANDRO


BLADÉ SEGARRA, MARIA CINTA


BLAY OLIVÉ, MARIA TERESA


BORDONS DE PORRATA- DORIA, ALBERT


BORRELL MICOLA, FERRAN


BRAVO VÁZQUEZ, FRANCISCA ISABEL

CABALLOL LORENZO, ROSA


CÁDIZ DELEITO, MARIA VIRGINIA


CALLAO LASMARIAS, MARÍA PILAR


CALULL BLANCH, MARTA


CAPILLA LUQUE, JAVIER


CARDONA BENAGES, ADRIAN


CARRERA DE LA LAMA, ZULIMA


CARVAJAL MARTÍ, JOAN JOSEP


CASANOVA MARTÍ, ANGELA


CERETO MASSAGUÉ, ADRIÁN JOSÉ


COLLADO FERNÁNDEZ, DAVID


CONILL RIPOLLES, FERRAN


CORDERO OTERO, RICARDO ROMÁN

Pàgines: 1 - 2 - 3 - 4 - 5

ACEBO GOROSTIZA, CRISTINA

Categoria Investigador Predoctoral en formació
S/N Doctor No
Departament Química Analítica i Química Orgànica
Àrea U(QAQO)
Dades de recerca Enllaç URV
Docència actual en el grau

13214003-Química General

Pujar

ARAGONÈS BARGALLÓ, GERARD

Categoria Professorat Visitant amb contracte
S/N Doctor
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea U(BQBT)
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 2010, en els ensenyaments de Grau de Bioquímica i Biologia Molecular, Grau de Biotecnologia i Màster en Nutrició i Metabolisme.
Docència actual en el grau

13214120-Metabolisme vegetal

13214114-Metodologia i Experimentació en Bioquímica

13214104-Tècniques de cioquímica i Biologia Molecular

13214221-Tècniques de Cèl·lules en Cultiu

Pujar

ARDÈVOL GRAU, ANA MARIA

Categoria Titular d'Universitat
S/N Doctor
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea Bioquímica i Biologia Molecular
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent  Imparteix docència a la URV des de 1997,  en els ensenyaments de Grau de Química, Bioquímica, Biotecnologia, Enologia, Nutrició i Dietètica i Master de Nutrició i Metabolisme. Té 4 quinquennis de docència i 3 quinquennis de recerca.
Docència actual en el grau

13214008-Bioquímica

13214302-Treball de Fi de Grau

Pujar

ARDID RUIZ, ANDREA

Categoria Investigador Predoctoral en formació
S/N Doctor No
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea U(BQBT)
Dades de recerca Enllaç URV
Docència actual en el grau

13214112-Genètica molecular i Enginyeria Genètica

Pujar

AROLA ARNAL, ANNA

Categoria Professorat Lector
S/N Doctor
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea U(BQBT)
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de l'any 2008,  en els ensenyaments de Grau de Bioquímica i Biologia molecular, Grau de Biotecnologia, Doble titulació de Grau de Biotecnologia i de Bioquímica i Biologia Molecular, Doble titulació de Grau d'Enginyeria Informàtica i de Biotecnologia, Màster en Nutrició i Metabolisme). Té 1 quinquenni de docència.
Docència actual en el grau

13214209-Bioquímica Culinària

13214106-Enzimologia

13214111-Metodologia i Experimentació en Biologia Molecular

13214302-Treball de Fi de Grau

Pujar

AROLA FERRER, LUIS MARIA

Categoria Catedràtic d'Universitat
S/N Doctor
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea Bioquímica i Biologia Molecular
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 1980,  en els ensenyaments de bioquímica i biologia molecular, nutrició i metabolisme, química i enologia. Té 6 quinquennis de docència.
Docència actual en el grau

13214119-Metabolisme i La Seva Regulació

Pujar

BELTRAN CASELLAS, GEMMA

Categoria Professorat Agregat
S/N Doctor
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea U(BQBT)
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent  
Docència actual en el grau

13214007-Genètica

Pujar

BELTRÁN DEBÓN, RAÚL ALEJANDRO

Categoria Professor associat
S/N Doctor
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea U(BQBT)
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de novembre de 2012,  en els Graus de Química, Bioquímica, Biotecnologia, Enologia i Enginyeria Agroalimentària; i al Màster de Nutrició i Metabolisme.
Docència actual en el grau

13214008-Bioquímica

13214102-Expressió i Replicació Genètiques

Experiència professional Investigador postdoctoral - Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili

Pujar

BLADÉ SEGARRA, MARIA CINTA

Categoria Catedràtic d'Universitat
S/N Doctor
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea Bioquímica i Biologia Molecular
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 1988, en els ensenyaments de  Grau de Bioquímica i Biologia Molecular, Llicenciatura de Bioquímica, Llicenciatura de Química, Grau d’Enologia, Màster en Nutrició i Metabolisme i diversos programes de doctorat. Té 6 quinquennis de docència.
Docència actual en el grau

13214115-Senyalització i Control del Funcionament Cel·lular

Pujar

BLAY OLIVÉ, MARIA TERESA

Categoria Titular d'Universitat
S/N Doctor
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea Bioquímica i Biologia Molecular
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des del 2002, en els ensenyaments de Grau de Bioquímica, Biotecnologia, Master de Nutricio i Metabolisme, Enginyeria Quimica, Diplomatura de Nutricio i les antigues licenciatures. Té 2 quinquennis de docència.
Docència actual en el grau

13214105-Biologia Molecular de Sistemes

13214211-Bioquímica Patològica

13214119-Metabolisme i la Seva Regulació

13214104-Tècniques de Bioquímica i Biologia Molecular

13214302-Treball de Fi de Grau

Pujar

BORDONS DE PORRATA- DORIA, ALBERT

Categoria Professorat Emèrit
S/N Doctor
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea Bioquímica i Biologia Molecular
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de setembre 1984,  en els ensenyaments de Llic. CC. Químiques, Llic. Química, Llic. Bioquímica (2n cicle), Grau de Bioquímica i Biologia Molecular, Grau de Química; i màster: Cap de la FQ . Té 5 quinquennis de docència.
Docència actual en el grau

13214007-Genètica

Pujar

BORRELL MICOLA, FERRAN

Categoria Professor Associat
S/N Doctor No
Departament Enginyeria Química
Àrea U(EQ)
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent  
Docència actual en el grau

13214004-Estadística

Experiència professional Professor a l'Institut d'Ensenyament Secundari i FP IES Baix Camp

Pujar

BRAVO VÁZQUEZ, FRANCISCA ISABEL

Categoria Professorat Visitant
S/N Doctor
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea U(BQBT)
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 2013 en la figura de investigadora ordinària, professora visitant i aquest any com a professora associada, en els ensenyaments del Grau de Bioquímica i Biologia Molecular, Grau de Biotecnologia, Doble Grau de Biotecnologia i Bioquímica i Biologia Molecular i Doble Grau de Biotecnologia i Enginyeria Informàtica.
Docència actual en el grau

13214114-Metodologia i Experimentació en Bioquímica

Pujar

CABALLOL LORENZO, ROSA

Categoria Catedràtic d'Universitat
S/N Doctor
Departament Química Física i Inorgànica
Àrea Química Física
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 1977 (llavors Delegació de la Facultat de Química de la UB a Tarragona). Ha participat en la docència teòrica i pràctica de Química General i de les assignatures de l’àrea de Química Física de la Llicenciatura en Química i del Grau en Química. Ha coordinat i impartit docència en el màster interuniversitari en Química Teòrica i Computacional (2007-2013) i ha participat en els successius programes de doctorat. Té 6 quinquennis de docència reconeguts.
Docència actual en el grau

13214003-Química General

Pujar

CÁDIZ DELEITO, MARIA VIRGINIA

Categoria Catedràtic d'Universitat
S/N Doctor
Departament Química Analítica i Química Orgànica
Àrea Química Orgànica
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 1975,  en els ensenyaments de Grau de Química, Grau de Bioquímica i Biologia Molecular i Doble tit. de Grau de Biotecnologia i de Bioquímica i Biologia Molecular. Té 8 quinquennis de docència.
Docència actual en el grau

13214101-Química Orgànica

Pujar

CALLAO LASMARIAS, MARÍA PILAR

Categoria Catedràtic d'Universitat
S/N Doctor
Departament Química Analítica i Química Orgànica
Àrea Química Analítica
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 1978,  en els ensenyaments de Llicenciatures en Ciències Químiques, en Química, Enginyeria Química, Bioquímica i Biotecnologia;  Graus en Química, Enginyeria Química, Enginyeria Agroalimentària;  Màster Química en la Industria. Té 5 quinquennis de docència.
Docència actual en el grau

13214003-Química General

Pujar

CALULL BLANCH, MARTA

Categoria Titular d'Universitat
S/N Doctor
Departament Química Analítica i Química Orgànica
Àrea Química Analítica
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 1988, en els ensenyaments de Grau en Química, Enginyeria Química, Biotecnologia, Bioquimica i Biologia Molecular, Màster en Tècniques Cromatogràfiques aplicades i Màster en Química a la Indústria. Té 5 quinquenis de docència.
Docència actual en el grau

13214003-Química General

Pujar

CAPILLA LUQUE, JAVIER

Categoria Professorat Agregat
S/N Doctor
Departament Ciències Mèdiques Bàsiques
Àrea U(CMB)
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 2007, en els ensenyaments de Biotecnologia, Enologia, Bioquímica-Biologia Molecular i Medicina.
Docència actual en el grau

13214109-Immunologia

Pujar

CARDONA BENAGES, ADRIAN

Categoria Investigador Predoctoral en formació
S/N Doctor No
Departament Química Analítica i Química Orgànica
Àrea U(QAQO)
Dades de recerca Enllaç URV
Docència actual en el grau

13214003-Química General

Pujar

CARRERA DE LA LAMA, ZULIMA

Categoria Professor Associat
S/N Doctor No
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea U(BQBT)
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent  
Docència actual en el grau

13214106-Enzimologia

13214119-Metabolisme i la Seva Regulació

13214104-Tècniques de Bioquímica i Biologia Molecular

Experiència professional  

Pujar

CARVAJAL MARTÍ, JOAN JOSEP

Categoria Professorat Agregat
S/N Doctor
Departament Química Física i Inorgànica
Àrea U(QFI)
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 2006,  en els ensenyaments de Llicenciatura en Química, Grau en Química, Grau en Bioquímica i Biologia Molecular, Grau en Biotecnologia, Grau en Enologia, Llicenciatura en Arquitectura, Diplomatura en Engineria Tècnica en Telecomunicacions, especialitat en Telemàtica, Grau en Enginyeria, Màster en Ciència i Enginyeria de Materials, Màster en Màster en Nanociència i Nanotecnologia, Màster en Nanociència, Materials i Processos: Tecnologia Química de Frontera, Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes.
Docència actual en el grau

13214002-Física

Pujar

CASANOVA MARTÍ, ANGELA

Categoria Investigador Predoctoral en formació
S/N Doctor No
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea U(BQBT)
Dades de recerca Enllaç URV
Docència actual en el grau

13214005-Biologia

13214104-Tècniques de Bioquímica i Biologia Molecular

Pujar

CERETO MASSAGUÉ, ADRIÁN JOSÉ

Categoria Investigador Predoctoral en formació
S/N Doctor No
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea U(BQBT)
Dades de recerca Enllaç URV
Docència actual en el grau

13214005-Biologia

13214116-Bioquímica Clínica i Patologia Molecular

13214102-Expressió i Replicació Genètiques

13214104-Tècniques de Bioquímica i Biologia Molecular

Pujar

COLLADO FERNÁNDEZ, DAVID

Categoria Investigador Predoctoral en formació
S/N Doctor No
Departament Química Analítica i Química Orgànica
Àrea U(QAQO)
Dades de recerca Enllaç URV
Docència actual en el grau

13214003-Química General

Pujar

CONILL RIPOLLES, FERRAN

Categoria Professor Associat
S/N Doctor
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea U(BQBT)
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent  
Docència actual en el grau

13214005-Biologia

13214008-Biologia Animal i Vegetal

13214106-Enzimologia

Experiència professional Professor Institut d' Ensenyament de secundària Jaume I de Salou

Pujar

CORDERO OTERO, RICARDO ROMÁN

Categoria Professor Associat
S/N Doctor
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea U(BQBT)
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 2006, en els ensenyaments dels Graus de Biotecnologia, Bioquímica i Biologia Molecular, Enologia i del Màster de Begudes Fermentades. Té 1 quinquenni de docència.
Docència actual en el grau

13214007-Genètica

Experiència professional  

Pujar


Informació