Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Estudis > Professors implicats en el doble Grau en Biotecnologia i Bioquímica i Biologia Molecular

Facultat de QuímicaEstudis

Professors implicats en el doble Grau en Biotecnologia i Bioquímica i Biologia Molecular

RUIZ MORILLAS, NÚRIA


SAINZ PÉREZ, FLORENCIA


SEGUÉS PIQUÉ, TERESA


SERRANO LÓPEZ, JOAN JOSEP


SERRES SERRES, JOSEP MARIA


SOLÉ CARTAÑÀ, ROSA MARIA


SUÁREZ GARCÍA, SUSANA


SUÁREZ RECIO, MANUEL

SUBIRATS BENET, SÍLVIA


SZALATA ., KAMILA MARIA


TERRA BARBADORA, XIMENA


TOMAS HERNÁNDEZ, SARA


TORIJA MARTÍNEZ, MARÍA JESÚS


VAZQUEZ GONZALEZ, JENIFER


VILLADELPRAT YAGÜE, JORDI

Pàgines: 1 - 2 - 3 - 4

RUIZ MORILLAS, NÚRIA

Categoria Titular d'Universitat
S/N Doctor
Departament Química Física i Inorgànica
Àrea Química inorgànica
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 1991, en els ensenyaments de Grau en Química, Grau en Bioquímica i Biologia Molecular, Grau en Biotecnologia, Grau en Enologia, Màster en Dret Ambiental, Màster en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i ensenyament d’Idiomes. Té 5 quinquennis de docència.
Docència actual en el grau

13214003-Química General

Pujar

SAINZ PÉREZ, FLORENCIA

Categoria Investigador Predoctoral en formació
S/N Doctor No
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea U(BQBT)
Dades de recerca Enllaç URV
Docència actual en el grau

13214005-Biologia

Pujar

SEGUÉS PIQUÉ, TERESA

Categoria Titular d'Universitat
S/N Doctor
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea Bioquímica i Biologia Molecular
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent  
Docència actual en el grau

13214108-Biologia Animal i Vegetal

13214112-Genètica Molecular i Enginyeria Genètica

13214117-Metodologia i Experimentació en Biociències Moleculars II

13214401-Pràctiques Externes

Pujar

SERRANO LÓPEZ, JOAN JOSEP

Categoria Investigador Predoctoral en formació
S/N Doctor No
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea U(BQBT)
Dades de recerca Enllaç URV
Docència actual en el grau

13214008-Bioquímica

13214117-Metodologia i Experimentació en Biociències Moleculars II

Pujar

SERRES SERRES, JOSEP MARIA

Categoria Investigador Predoctoral en formació
S/N Doctor No
Departament Química Física i Inorgànica
Àrea U(QFI)
Dades de recerca Enllaç URV
Docència actual en el grau

13214002-Física

Pujar

SOLÉ CARTAÑÀ, ROSA MARIA

Categoria Titular d'Universitat
S/N Doctor
Departament Química Física i Inorgànica
Àrea Física aplicada
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 1990, en els ensenyaments de llicenciatura en Química i Geografia, en l’Enginyeria Tècnica Agrària: Indústries Agràries i Alimentàries, en l’ensenyament d’Arquitectura, en els graus de Química, Bioquímica i Biologia Molecular, Enologia i Biotecnologia, en la doble titulació de grau de Biotecnologia i Bioquímica i Biologia Molecular i també la doble titulació de grau en Biotecnologia i Enginyeria Informàtica. Ha participat també en la docència del “Màster in Nanoscience, Materials and Processes: Chemical Technology at the Frontier”. Té 4 quinquennis de docència.
Docència actual en el grau

13214002-Física

Pujar

SUÁREZ GARCÍA, SUSANA

Categoria Investigador Predoctoral en formació
S/N Doctor No
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea U(BQBT)
Dades de recerca Enllaç URV
Docència actual en el grau

13214005-Biologia

13214105-Biologia Molecular de Sistemes

Pujar

SUÁREZ RECIO, MANUEL

Categoria Professor Visitant amb contracte
S/N Doctor
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea U(BQBT)
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de l'any 2012, en els ensenyaments de Grau de Bioquímica i Biologia Molecular, Grau de Biotecnologia, Doble Grau de Biotecnologia i Biologia Molecular, Doble Grau d'Enginyeria Informàtica i Biotecnologia i el Màster de Nutrició i Metabolisme.
Docència actual en el grau

13214118-Bioquímica de la Nutrició

13214204-Bioquímica dels Aliments

13214219-Enzimologia Industrial

13214107-Estructura i Funció de Biomolècules

13214213-Garantia i Control de la Qualitat en el Laboratori Clínic

Pujar

SUBIRATS BENET, SÍLVIA

Categoria Professor Associat
S/N Doctor
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea U(BQBT)
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent  
Docència actual en el grau

13214107-Estructura i Funció de Biomolècules

Experiència professional  

Pujar

SZALATA ., KAMILA MARIA

Categoria Investigador Predoctoral en formació
S/N Doctor No
Departament Enginyeria Química
Àrea U(EQ)
Dades de recerca Enllaç URV
Docència actual en el grau

13214004-Estadística

Pujar

TERRA BARBADORA, XIMENA

Categoria Titular d'Universitat
S/N Doctor
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea Bioquímica i Biologia molecular
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 2013, en els ensenyaments de Grau de Biotecnologia, Grau de Química i Grau de Bioquímica.
Docència actual en el grau

13214122-Bioètica i Societat

13214217-Enginyeria de Proteïnes

13214107-Estructura i Funció de Biomolècules

Pujar

TOMAS HERNÁNDEZ, SARA

Categoria Professorat Agregat
S/N Doctor
Departament Química Física i Inorgànica
Àrea U(QFI)
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent  
Docència actual en el grau

13214002-Física

Pujar

TORIJA MARTÍNEZ, MARÍA JESÚS

Categoria Professor Associat
S/N Doctor No
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea U(BQBT)
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de l'any 2006, en els ensenyaments de Grau de Bioquímica i Biologia Molecular, Química, Biotecnologia, Enologia i Màster en Begudes Fermentades de la FE. Té 2 quinquennis de docència.
Docència actual en el grau

13214214-Bioquímica Clínica Analítica

13214204-Bioquímica dels Aliments

Experiència professional  

Pujar

VAZQUEZ GONZALEZ, JENIFER

Categoria Titular d'Universitat
S/N Doctor
Departament Química Física i Inorgànica
Àrea Química Física
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent  
Docència actual en el grau

13214003-Química General

Pujar

VILLADELPRAT YAGÜE, JORDI

Categoria Titular d'Universitat
S/N Doctor
Departament Química Analítica i Química Orgànica
Àrea Química orgànica
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 2002,  en els ensenyaments de Enginyeria Tècnica Industrial en Mecànica, Enginyeria Tècnica Industrial en Electricitat, Enginyeria Tècnica Industrial en Informàtica, Enginyeria Tècnica Industrial en Telemàtica, Llicenciatura de Química, Enginyeria Tècnica Industrial en Enginyeria Química, Grau en Química, Grau en Biologia, Grau en Bioquímica i Biologia Molecular, Grau en Enologia, Master en Enginyeria Computacional i Matemàtiques. Té 3 quinquennis de docència i 3 sexenis d'investigacio.
Docència actual en el grau

13214003-Química General

Pujar


Informació