Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Estudis > Professors implicats en el doble Grau en Biotecnologia i Bioquímica i Bologia Molecular

Facultat de QuímicaEstudis

Professors implicats en el doble Grau en Biotecnologia i Bioquímica i Bologia Molecular

MARTÍ RAGA, MARIA


MASSONS BOSCH, JAUME


MATEO SANZ, JOSEP MARIA


MENA GÓMEZ, JOSUÉ


MONTERO SIMÓ, MIGUEL ANGEL


MUGUERZA MARQUÍNEZ, MARIA BEGOÑA


OJEDA MONTES, Mª JOSÉ


OLLE CORBELLA, ENRIC


OLLÉ MASIP, JOSEP MARIA


PAMIES OLLÉ, OSCAR


PASCUAL GONZALEZ, JANIRE


PINENT ARMENGOL, MONTSERRAT


POBLET ICART, MARIA MONTSERRAT

PORQUER SEGUÍ, LLORENÇ


PUJADAS ANGUIANO, GERARD


PUJOL BAIGES, MARIA CINTA


REGUERO DE LA POZA, MARIA DEL MAR


REINA LOZANO, JOSÉ ANTONIO


RIBAS LATRE, ALEIX


ROCA DOMENECH, GEMMA


RODENAS SEGUI, AIRAN


RODRÍGUEZ FORTEA, ANTONIO


RODRÍGUEZ MOREJON, KENDRA CATALINA


ROMEU FIGUEROLA, ANTONIO RAMÓN


RUIZ MANRIQUE, MARIA AURORA


RUIZ MARTÍ, JOSÉ JAVIER

Pàgines: 1 - 2 - 3 - 4

MARTÍ RAGA, MARIA

Categoria Investigador Predoctoral en formació
S/N Doctor No
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea U(BQBT)
Dades de recerca Enllaç URV
Docència actual en el grau

13214005-Biologia

Pujar

MASSONS BOSCH, JAUME

Categoria Titular d'Universitat
S/N Doctor
Departament Química Física i Inorgànica
Àrea Física aplicada
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 1987, en l'ensenyament de Química (llicenciatura i grau), Bioquímica i d'Enginyeria (llicenciatura i grau). Té 6 quinquenis de docència i 4 de recerca.
Docència actual en el grau

13214002-Física

Pujar

MATEO SANZ, JOSEP MARIA

Categoria Titular d'Universitat
S/N Doctor
Departament Enginyeria Química
Àrea Estadística i investigació operativa
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 1992, en els ensenyaments de Bioquímica i Biologia Molecular, Biotecnologia, Química i Enologia. Té 4 quinquennis de docència.
Docència actual en el grau

13214004-Estadística

Pujar

MENA GÓMEZ, JOSUÉ

Categoria Investigador Predoctoral en formació
S/N Doctor No
Departament Química Física i Inorgànica
Àrea U(QFI)
Dades de recerca Enllaç URV
Docència actual en el grau

13214002-Física

Pujar

MONTERO SIMÓ, MIGUEL ANGEL

Categoria Professor Associat
S/N Doctor
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea U(BQBT)
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 15 de setembre de 2004, en els ensenyaments de: Llicenciatura de Química, Llicenciatura de Bioquímica, Diplomatura de Nutrició Humana i Dietètica, Grau de Química, Grau de Bioquímica i Biología Molecular, Grau de Biotecnología, Grau d'Enologia, Grau de Nutrició Humana i Dietètica, Doble Grau de Biotecnología i Biología Molecular, Doble Grau d'Enginyeria Informática i Biotecnologia.
Docència actual en el grau

13214005-Biologia

Experiència professional Cos de Tècnics especialistes Departament de Justícia - Generalitat de Catalunya

Pujar

MUGUERZA MARQUÍNEZ, MARIA BEGOÑ

Categoria Professorat Agregat
S/N Doctor
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea U(BQBT)
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des del 2010, en els ensenyaments de grau de Bioquímica i Biologia Molecular, grau de Biotecnologia  i en el màster de Nutrició i Metabolisme.
Docència actual en el grau

13214207-Aliments Funcionals i Ingredients Bioactius

13214118-Bioquímica de la Nutrició

13214114-Metodologia i Experimentació en Bioquímica

Pujar

OJEDA MONTES, Mª JOSÉ

Categoria Investigador Predoctoral en formació
S/N Doctor No
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea U(BQBT)
Dades de recerca Enllaç URV
Docència actual en el grau

13214005-Biologia

Pujar

OLLE CORBELLA, ENRIC

Categoria Professor Associat
S/N Doctor No
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea U(BQBT)
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent  
Docència actual en el grau

13214113-Biofísica

13214106-Enzimologia

Experiència professional  

Pujar

OLLÉ MASIP, JOSEP MARIA

Categoria Professor Associat
S/N Doctor No
Departament Química Física i Inorgànica
Àrea U(QFI)
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent  
Docència actual en el grau

13214002-Física

Experiència professional Delegació d'Educació de Tarragona

Pujar

PAMIES OLLÉ, OSCAR

Categoria Professor Agregat
S/N Doctor
Departament Química Física i Inorgànica
Àrea U(QFI)
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 2003, en els ensenyaments de Llicenciatura en Química, Graus de Química, de Bioquímica i Biologia Molecular i de Biotecnologia  i màsters Synthesis and Catalysis i Synthesis, Catalysis and Molecular Design. Té 3 quinquennis de docència.
Docència actual en el grau

13214003-Química General

Pujar

PASCUAL GONZALEZ, JANIRE

Categoria Investigador Predoctoral en formació
S/N Doctor No
Departament Enginyeria Química
Àrea U(EQ)
Dades de recerca Enllaç URV
Docència actual en el grau

13214004-Estadística

Pujar

PINENT ARMENGOL, MONTSERRAT

Categoria Professor Agregat
S/N Doctor
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea U(BQBT)
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 2007, en els ensenyaments de, Grau de Bioquímica i Biologia Molecular, Grau de Biotecnologia, Grau de Química, Grau d’Enologia, Doble Grau de Biotecnologia i Bioquímica i Biologia Molecular, Doble Grau de Biotecnologia i Informàtica, i Màster de Nutrició i Metabolisme. Té 2 quinquennis de docència.
Docència actual en el grau

13214008-Bioquímica

Pujar

POBLET ICART, MARIA MONTSERRAT

Categoria Professorat Agregat
S/N Doctor
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea U(BQBT)
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent  
Docència actual en el grau

13214005-Biologia

13214007-Genètica

Pujar

PORQUER SEGUÍ, LLORENÇ

Categoria Professor Associat
S/N Doctor No
Departament Química Física i Inorgànica
Àrea U(QFI)
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 2013, en els ensenyaments de Química, Bioquímica, Doble Grau Enginyeria Informàtica i Biotecnologia, Biotecnologia, i Enologia.
Docència actual en el grau

13214002-Física

Experiència professional Professor IES de Cambrils

Pujar

PUJADAS ANGUIANO, GERARD

Categoria Titular d'Universitat
S/N Doctor
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea Bioquímica i Biologia molecular
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 1998, en els ensenyaments de Grau en Bioquímica i Biologia Molecular, Grau en Biotecnologia, Màster en Nutrició i Metabolisme i Màster en Nanociència i Nanotecnologia. Té 2 quinquennis de docència.
Docència actual en el grau

13214122-Bioètica i Societat

13214217-Enginyeria de Proteïnes

13214107-Estructura i Funció de Biomolècules

Pujar

PUJOL BAIGES, MARIA CINTA

Categoria Professorat Agregat
S/N Doctor
Departament Química Física i Inorgànica
Àrea U(QFI)
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des del 2004, en els ensenyaments de Grau de Química, Grau d’Arquitectura, el Màster de Nanociència, Materials i Processos: Tecnologia Química de Frontera i el Màster de Formació del Professorat d’Educació Secundària i Batxillerat, Formació Professional i ensenyaments d’idiomes. Té 2 quinquennis de docència.
Docència actual en el grau

13214002-Física

Pujar

REGUERO DE LA POZA, MARIA DEL MAR

Categoria Titular d'Universitat
S/N Doctor
Departament Química Física i Inorgànica
Àrea Química Física
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de Març 1993, en els ensenyaments de Llicenciatura en Ciències Químiques, llicenciatura en Química, Grau en Química, Doctorat en Química en Processos y Productes Industrials, Màster en Catàlisi, Màster en Síntesi y Catàlisi, Máster interuniversitario en Química Teórica y Computacional. Té 4 quinquennis de docència.
Docència actual en el grau

13214003-Química General

Pujar

REINA LOZANO, JOSÉ ANTONIO

Categoria Titular d'Universitat
S/N Doctor
Departament Química Analítica i Química Orgànica
Àrea Química orgànica
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des d'octubre del 1990, en els ensenyaments de Química (grau i llicenciatura), Bioquímica (grau i llicenciatura), Biotecnologia (grau i llicenciatura), Grau d'Enologia, Enginyeria Química, Enginyeria Tècnica Industrial (especialitat Química Industrial), Màster en Síntesi, Catàlisi i Disseny Molecular, Màster en Nanociència, Materials i Processos, Màster en Química a la Indústria, i Màster en Polímers i Biopolímers. Té 4 quinquennis de docència.
Docència actual en el grau

13214003-Química General

Pujar

RIBAS LATRE, ALEIX

Categoria Professor Associat
S/N Doctor
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea U(BQBT)
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent  
Docència actual en el grau

13214008-Bioquímica

13214111-Metodologia i Experimentació en Biologia Molecular

Experiència professional Autònom. Empresa a nom seu

Pujar

ROCA DOMENECH, GEMMA

Categoria Investigador Predoctoral en formació
S/N Doctor No
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea U(BQBT)
Dades de recerca Enllaç URV
Docència actual en el grau

13214005-Biologia

Pujar

RODENAS SEGUI, AIRAN

Categoria Investigador Postdoctoral
S/N Doctor
Departament Química Física i Inorgànica
Àrea U(QFI)
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 2012, en els ensenyaments de Màster Nanociència, Materials i Processos: Tecnologia Quimica de Frontera i Grau de Química. Té 1 trienni de docència. Co-dirigeix 3 tesis doctorals.
Docència actual en el grau

13214002-Física

Pujar

RODRÍGUEZ FORTEA, ANTONIO

Categoria Professorat Agregat
S/N Doctor
Departament Química Física i Inorgànica
Àrea U(QFI)
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 2004, en els ensenyaments de Llicenciatura de Química, Llicenciatura de Biotecnologia, Grau de Química, Grau de Bioquímica i Biologia Molecular, Grau de Biotecnologia, Grau d'Enologia, Màster en Síntesi, Catàlisi i Modelització Molecular. Té 3 quinquennis de docència.
Docència actual en el grau

13214003-Química General

Pujar

RODRÍGUEZ MOREJON, KENDRA CATALINA

Categoria Professor Associat
S/N Doctor
Departament Ciències Mèdiques Bàsiques
Àrea U(CMB)
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent  
Docència actual en el grau

13214006-Biologia Cel·lular

Experiència professional  

Pujar

ROMEU FIGUEROLA, ANTONIO RAMÓN

Categoria Catedràtic d'Universitat
S/N Doctor
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea Bioquímica i Biologia molecular
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 1983, en els ensenyaments de Química, Bioquímica, Enologia i Biotecnologia. Té 6 quinquennis de docència.
Docència actual en el grau

13214113-Biofísica

13214005-Biologia

13214212-Bioquímica Forense

13214216-Epigenètica

13214302-Treball de Fi de Grau

Pujar

RUIZ MANRIQUE, MARIA AURORA

Categoria Catedràtic d'Universitat
S/N Doctor
Departament Química Física i Inorgànica
Àrea Química inorgànica
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 1977, en els ensenyaments de Llicenciatura en Ciències Químiques, Llicenciatura en Química, Cursos de Doctorat en Química, Programa de Doctorat en Química en Processos i Productes Industrials, Màster en Catàlisis, Grau en Química, Grau en Bioquímica i Biologia Molecular i Grau en Biotecnologia. Té  6 quinquennis de docència.
Docència actual en el grau

13214003-Química General

Pujar

RUIZ MARTÍ, JOSÉ JAVIER

Categoria Catedràtic d'Escola Universitària
S/N Doctor
Departament Química Física i Inorgànica
Àrea Física aplicada
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 1986, en els ensenyaments de Química, Bioquímica, Enologia i Biotecnologia. Té 5 quinquennis de docència.
Docència actual en el grau

13214002-Física

Pujar


Informació