Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Estudis > Professors implicats en el doble Grau en Biotecnologia i Bioquímica i Bologia Molecular

Facultat de QuímicaEstudis

Professors implicats en el doble Grau en Biotecnologia i Bioquímica i Bologia Molecular

FIGUERAS SALVAT, MARIA JOSEFA


FORT MARSAL, MARIA FRANCESCA


FRANQUÈS MONTSERRAT, JUDIT


GALÁN MARTÍN, ÁNGEL


GALIÀ CLUA, MARINA TERESA


GALLART MILLAN, LUIS MELCHOR


GARCÍA SÁNCHEZ, DANIA


GARCIA VALLVE, SANTIAGO


GARIJO REAL, ANTONIO


GAVALDÀ MARTÍNEZ, JOSEFA


GAVILÀ TERRADES, LLORENÇ


GIBERT RAMOS, ALBERT


GIL CARDOSO, KATHERINE

GIMENO VIVES, ALEIX


GIRALT ESTEVE, MIREIA


GONZALEZ SÁNCHEZ, BEATRIZ


GUZMAN DESCARREGA, EDUARDO


HAPONSKA ., MONIKA


INZA ROJAS, MARÍA ISABEL


ISAN BERGA, MARC


LARRECHI GARCÍA, MARIA SOLEDAD


LATIF EUGENÍN, FADUA LEILA


LLAURADÓ REVERCHON, JOSÉ MARÍA


LLIGADAS PUIG, GERARD


LÓPEZ BESORA, JOSEP MARIA


MARGALEF CATALÀ, MARIA DEL MAR

Pàgines: 1 - 2 - 3 - 4

FIGUERAS SALVAT, MARIA JOSEFA

Categoria Catedràtic d'Universitat
S/N Doctor
Departament Ciències Mèdiques Bàsiques
Àrea Microbiologia
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 1979, en els ensenyaments de Bioquímica i Biotecnologia, Infermeria, Nutrició, Medicina, Màster de Riscos Laborals. Té 6 quinquennis de docència.
Docència actual en el grau

13214003-Biologia Cel·lular

Pujar

FORT MARSAL, MARIA FRANCESCA

Categoria Titular d'Universitat
S/N Doctor
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea Botànica
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 1995, en els ensenyaments d'Enginyeria Tècnica Agrícola: Especialitat Indústries Agràries i Alimentàries, Licenciatura en Enologia, Títol Propi: Graduat Superior en Tecnologies del Medi Ambient, Grau d'Enginyeria Agroalimentària, Grau en Enologia, Grau en Biotecnologia, Grau en Bioquímica i Biologia Molecular, Grau de Química, Doble tit. de Grau de Biotecnologia i de Bioquímica i Biologia Molecular, Doble titulació de Grau d'Enginyeria Informàtica i de Biotecnologia, Màster d'Enologia i Màster en Begudes Fermentades. Té 4 quinquennis de docència i 2 sexennis de recerca.
Docència actual en el grau

13214005-Biologia

13214008-Biologia Animal i Vegetal

Pujar

FRANQUÈS MONTSERRAT, JUDIT

Categoria Investigador Predoctoral en formació
S/N Doctor No
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea U(BQBT)
Dades de recerca Enllaç URV
Docència actual en el grau

13214005-Biologia

13214007-Genètica

13214110-Metabolisme de Microorganismes

Pujar

GALÁN MARTÍN, ÁNGEL

Categoria Investigador Predoctoral en formació
S/N Doctor No
Departament Enginyeria Química
Àrea U(EQ)
Dades de recerca Enllaç URV
Docència actual en el grau

13214004-Estadística

Pujar

GALIÀ CLUA, MARINA TERESA

Categoria Catedràtic d'Universitat
S/N Doctor
Departament Química Analítica i Química Orgànica
Àrea Química Orgànica
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV, en els ensenyaments de Llicenciatura en Quimica i en Bioquimica; Graus de Química, Bioquímica, Biotecnologia, Enginyeria Química, Enginyeria Agroalimentaria; Màster de Polímers i Biopolímers, Síntesi, catàlisi i Disseny Molecular. Té 5 quinquennis de docència i 4 sexennis.
Docència actual en el grau

13214003-Química General

Pujar

GALLART MILLAN, LUIS MELCHOR

Categoria Professor Associat
S/N Doctor No
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea U(BQBT)
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de setembre de 2005, en els ensenyaments de Grau de Química, Grau de Bioquímica i Biologia Molecular i Grau de Biotecnologia.
Docència actual en el grau

13214005-Biologia

13214108-Biologia Animal i Vegetal

13214008-Bioquímica

13214116-Bioquímica Clínica i Patologia Molecular

Experiència professional Coordinador de Biobanc. IISPV

Pujar

GARCÍA SÁNCHEZ, DANIA

Categoria Professorat Agregat
S/N Doctor
Departament Ciències Mèdiques Bàsiques
Àrea U(CMB)
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 2000, en els ensenyaments de Ensenyaments de grau: Medicina, Nutrició humana i dietética, Biotecnología, Enologia, Bioquimica i Biología Molecular. Màster: Enologia. Té 2 trienis de docència i 1 sexeni d'investigació.
Docència actual en el grau

13214006-Biologia Cel·lular

Pujar

GARCIA VALLVE, SANTIAGO

Categoria Titular d'Universitat
S/N Doctor
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea Bioquímica i Biologia Molecular
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de l'any 2000, en els ensenyaments: llicenciatura en Bioquímica, llicenciatura en Química, llicenciatura en Biotecnologia, Enginyeria Tècnica Agrícola especialitat en Indústries Agràries i Alimentàries, Grau de Bioquímica i Biologia Molecular, Grau de Biotecnologia, Màster Nutrició i Metabolisme. Té 3 quinquennis de docència.
Docència actual en el grau

13214103-Bioinformàtica

13214102-Expressió i Replicació Genètiques

13214301-Treball de Fi de Grau

13214302-Treball de Fi de Grau

Pujar

GARIJO REAL, ANTONIO

Categoria Titular d'Universitat
S/N Doctor
Departament Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
Àrea Matemàtica aplicada
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de setembre 1992, en els ensenyaments de Enginyeria Informàtica, Enginyeria Electrònica, Enginyeria Elèctrica, Enginyeria Química, Grau de Química, Grau de Biotecnologia, Grau de Bioquímica i Biologia Molecular, Grau d'Enologia i Màster d'Enginyeria Computacional i Matemàtiques. Té 4 quinquennis de docència.
Docència actual en el grau

13214001-Matemàtiques

Pujar

GAVALDÀ MARTÍNEZ, JOSEFA

Categoria Catedràtic d'Escola Universitària
S/N Doctor
Departament Química Física i Inorgànica
Àrea Física aplicada
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 1983, en els ensenyaments de Química, Bioquímica, Biotecnologia, Enginyeria Eléctrica, Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, Enginyeria Telemàtica, Enginyeria Informàtica. Màster :Arqueologia del quaternari i evolució humana. Té 6 quinquennis de docència i 4 sexenis d’investigació.
Docència actual en el grau

13214002-Física

Pujar

GAVILÀ TERRADES, LLORENÇ

Categoria Investigador Predoctoral en formació
S/N Doctor No
Departament Enginyeria Química
Àrea U(EQ)
Dades de recerca Enllaç URV
Docència actual en el grau

13214004-Estadística

Pujar

GIBERT RAMOS, ALBERT

Categoria Investigador Predoctoral en formació
S/N Doctor No
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea U(BQBT)
Dades de recerca Enllaç URV
Docència actual en el grau

13214008-Bioquímica

Pujar

GIL CARDOSO, KATHERINE

Categoria Investigador Predoctoral en formació
S/N Doctor No
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea U(BQBT)
Dades de recerca Enllaç URV
Docència actual en el grau

13214008-Bioquímica

Pujar

GIMENO VIVES, ALEIX

Categoria Investigador Predoctoral en formació
S/N Doctor No
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea U(BQBT)
Dades de recerca Enllaç URV
Docència actual en el grau

13214008-Bioquímica

13214115-Senyalització i Control del Funcionament Cel·lular

Pujar

GIRALT ESTEVE, MIREIA

Categoria Titular d'Universitat
S/N Doctor
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea Botànica
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 2001, en els ensenyaments de grau Enologia, Bioquímica, Biotecnologia, Química i Enginyeria Agroalimentària. Té 4 quinquennis (caduca 2016) de docència i 4 sexennis de recerca (caduca 2016).
Docència actual en el grau

13214005-Biologia

Pujar

GONZALEZ SÁNCHEZ, BEATRIZ

Categoria Investigador Predoctoral en formació
S/N Doctor No
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea U(BQBT)
Dades de recerca Enllaç URV
Docència actual en el grau

13214007-Genètica

Pujar

GUZMAN DESCARREGA, EDUARDO

Categoria Professor Associat
S/N Doctor No
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea U(BQBT)
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent  
Docència actual en el grau

13214103-Bioinformàtica

Experiència professional  

Pujar

HAPONSKA ., MONIKA

Categoria Investigador Predoctoral en formació
S/N Doctor No
Departament Enginyeria Química
Àrea U(EQ)
Dades de recerca Enllaç URV
Docència actual en el grau

13214004-Estadística

Pujar

INZA ROJAS, MARÍA ISABEL

Categoria Professor Associat
S/N Doctor No
Departament Ciències Mèdiques Bàsiques
Àrea U(CMB)
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent  
Docència actual en el grau

13214006-Biologia Cel·lular

Experiència professional  

Pujar

ISAN BERGA, MARC

Categoria Professor Associat
S/N Doctor No
Departament Química Física i Inorgànica
Àrea U(QFI)
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent  
Docència actual en el grau

13214002-Física

Experiència professional Músic

Pujar

LARRECHI GARCÍA, MARIA SOLEDAD

Categoria Catedràtic d'Universitat
S/N Doctor
Departament Química Analítica i Química Orgànica
Àrea Química Analítica
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 1979, en els ensenyaments de llicenciatura en Química i en Enginyeria Química, en els grau de Química, d’ Enginyeria Química i de Bioquímica i Biologia Molecular i en el màster de Química a la Indústria i d’Enginyeria Termodinàmica de Fluids . Té 6 quinquennis de docència.
Docència actual en el grau

13214003-Química General

Pujar

LATIF EUGENÍN, FADUA LEILA

Categoria Investigador Predoctoral en formació
S/N Doctor No
Departament Ciències Mèdiques Bàsiques
Àrea U(CMB)
Dades de recerca Enllaç URV
Docència actual en el grau

13214006-Biologia Cel·lular

Pujar

LLAURADÓ REVERCHON, JOSÉ MARÍA

Categoria Professor Associat
S/N Doctor
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea U(BQBT)
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent  
Docència actual en el grau

13214005-Biologia

Experiència professional Autònom. Empresa a nom seu

Pujar

LLIGADAS PUIG, GERARD

Categoria Professor Agregat
S/N Doctor
Departament Química Analítica i Química Orgànica
Àrea U(QAQO)
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 2008, en els ensenyaments de Llicenciatura en Química, Grau de Química, Grau de Bioquímica i Biología Molecular, Grau de Biotecnología, Grau d’Enginyeria Química, Grau d’Enginyeria Agroalimentària, Grau d’Enología, Grau d’Enginyeria Informàtica i de Biotecnología, i Doctorat en Química en Processos i Productes Industrials. Té 1 tram de docència reconegut per AQU.
Docència actual en el grau

13214003-Química General

13214101-Química Orgànica

Pujar

LÓPEZ BESORA, JOSEP MARIA

Categoria Titular d'Escola Universitària
S/N Doctor No
Departament Enginyeria Informàtica i matemàtiques
Àrea Matemàtica aplicada
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent  
Docència actual en el grau

13214001-Matemàtiques

Pujar

MARGALEF CATALÀ, MARIA DEL MAR

Categoria Investigador Predoctoral en formació
S/N Doctor No
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea U(BQBT)
Dades de recerca Enllaç URV
Docència actual en el grau

13214005-Biologia

Pujar


Informació