Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Estudis > Pla d´estudis de Fonaments de Química

Facultat de QuímicaEstudis

Pla d'estudis de Fonaments de Química

ORGANITZACIÓ DEL PLA D'ESTUDIS

El període d'escolaritat mínim és de 2 anys, i s'han de cursar 120 crèdits. La distribució dels crèdits és la següent:

Crèdits d'assignatures obligatòries 82.5
Crèdits d'assignatures optatives 25.5
Crèdits de lliure elecció 12

Informació