Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Estudis > Matriculació de Fonaments de Química

Facultat de QuímicaEstudis

Matriculació de Fonaments de Química

RECOMANACIONS DE MATRICULA

Perquè l'itinerari curricular s'efectuï amb el màxim de coherència, a més dels prerequisits previstos al Pla d'Estudis, és necessari fer algunes consideracions prèvies a l'elecció de les assignatures d'un curs. Així, no és convenient, encara que no hi hagin prerequisits, cursar les assignatures d'experimentació abans que les assignatures que contenen matèries teòriques associades, per exemple. A més a més, algunes assignatures tenen continguts molt relacionats i no és convenient cursar-les separadament.

Es recomana no cursar sense haver cursat o estar cursant
Química Orgànica I Enllaç Químic
Enginyeria Química Termodinàmica Química
Química Analítica Electricitat i Òptica i Equilibri Iònic en Solució
Química Física Mecànica i Termodinàmica Química
Experimentació en Síntesi Química I Química Inorgànica I i Química Orgànica I
Electricitat i Òptica Càlcul
Termodinàmica Química Principis de Termodinàmica
Química Inorgànica I Enllaç Químic
Bioquímica Química Orgànica II
Experimentació en Síntesi Química II Química Inorgànica II i Química Orgànica II
Exp. en Q. Analítica i Q. Física I Química Física
Exp. en Q. Analítica i Q. Física II Química Analítica
Química Inorgànica II Química Inorgànica I
Temes Especials en Q. Inorgànica Química Inorgànica II
Química Orgànica Industrial Química Orgànica II

REQUISITS DE MATRÍCULA

A les assignatures del Diploma en Fonaments de Química s'aplicaran els mateixos prerequisits que a les del Pla d'Estudis de Química en la part que els afecti.


Informació