Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Estudis > Itinerari recomanat de fonaments en química

Facultat de QuímicaEstudis

Itinerari recomanat de Fonaments en Química

PRIMER CURS


Primer quadrimestre
Codi Assignatures obligatòries Crèdits
13011003 Enllaç Químic 4,5
13011006 Principis de Termodinàmica 3
13011016 Equilibri Iònic en Solució 6
13011010 Operacions Bàsiques 6
Codi Assignatures optatives Crèdits
13011007 Mecànica 6
13011013 Àlgebra 4,5
13011014 Càlcul 6
Segon quadrimestre
Codi Assignatures obligatòries Crèdits
13011004 Experimentació en Síntesi Química I 7,5
13011015 Estadística i Programació 3
13011018 Termodinàmica Química 4,5
13011019 Química Orgànica I 4,5
13011021 Química Inorgànica I 4,5
Codi Assignatures optatives Crèdits
13011008 Electricitat i Òptica 7,5
13013203 Experimentació en Física 4,5
13011204 Mètodes Matemàtics de la Química 4,5

SEGON CURS

Primer quadrimestre
Codi Assignatures obligatòries Crèdits
13011009 Enginyeria Química 7,5
13011011 Exp. en Química Analítica i Química Física I 7,5
Codi Assignatures optatives Crèdits
13011002 Química Física 6
13011020 Química Orgànica II 6
13013206 Organització d'Empreses 4,5
13013210 Tècniques de Comunicació en Química 1,5
13011214 Història i Filosofia de les Ciències Experimentals 3
Segon quadrimestre
Codi Assignatures obligatòries Crèdits
13011001 Bioquímica 9
13011005 Experimentació en Síntesi Química II 7,5
13011012 Exp. en Química Analítica i Química Física II 7,5
Codi Assignatures optatives Crèdits
13011017 Química Analítica 4,5
13011022 Química Inorgànica II 4,5
13013205 Aplicació de la Informàtica als Prob. Químics 6
13013209 Temes Especials de Química Inorgànica 3
13013239 Química Orgànica Industrial 3
13013246 Fonaments Físics de les Tèc. Espectroscòpiques 4,5

Informació