Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Estudis > Altres Estudis

Facultat de QuímicaAltres Estudis

CURSOS 2017-2018      
ACTIVITATS ACADÈMIQUES RECONEGUDES PER SUPERAR LES ASSIGNATURES DE CIUTADANIA (Grau de Química) i SEMINARIS INTERDISCIPLINARIS (Grau de Bioquímica i Biologia Molecular i doble grau de Biotecnologia i Bioquímica i Biologia Molecular)
(veure el document amb l'oferta d'activitats per al curs 2017-2018)
(veure Presentació informativa) NOMÉS PER ALS ALUMNES DEL GRAU DE QUÍMICA
ALTRES ACTIVITATS QUE ORGANITZA LA FACULTAT DE QUÍMICA:

Eines per al desenvolupament professional: curs "Coaching i PNL" i Cicle de conferències d'antics alumnes de la FQ

ACTIVITAT ADREÇADA ALS ESTUDIANTS DE 3r i 4t CURS DELS GRAUS.

Matrícula via web (EN EL CAS DEL GRAU DE QUÍMICA, NOMÉS PER A ESTUDIANTS QUE TINGUIN SUPERADA COM A MÍNIM 1 ACTIVITAT DE “CIUTADANIA” I QUE NO HAGIN MATRICULAT AQUESTA ASSIGNATURA EN EL CURS 2017-2018):

  • Matrícula: del 2 al 9 d’octubre de 2017 (ambdós inclosos).

  • Codi grau de Química: 413051. Codi grau de Bioquímica i Biologia Molecular i doble grau de Biotecnologia i Biologia Molecular: 313014

  • Preu: 30 €

  • Portar el resguard de matrícula del curs i el justificant de pagament a l'Oficina de Suport al Deganat en un termini no superior a 3 dies des del pagament

  • Díptic

  • Avaluació de l'activitat

Activitats d'acció tutorial dirigides als alumnes de nou ingrés dels graus

Activitat amb la que es pretén que alumnes de darrers cursos dels graus de la Facultat de Química tutoritzin un grup d'alumnes de primer curs de nou ingrés de la Facultat de Química (màxim 5) per tal d'orientar-los en l'estudi i facilitar-los la seva integració mitjançant la realització de reunions individuals o en grup durant el curs. Tindran prioritat els alumnes de 4t curs. Activitat no recomanada per a estudiants que tinguin previst fer una estada a l'estranger dins el programa Erasmus. En qualsevol cas, la inscripció d'aquests estudiants s'analitzarà cas per cas.

Matrícula via web (EN EL CAS DEL GRAU DE QUÍMICA, NOMÉS PER A ESTUDIANTS QUE TINGUIN SUPERADA COM A MÍNIM 1 ACTIVITAT DE “CIUTADANIA” I QUE NO HAGIN MATRICULAT AQUESTA ASSIGNATURA EN EL CURS 2017-2018):

  • Matrícula del 20 al 30 de setembre inclosos

  • Codi del curs: 413005 per al grau de Química i 313007 per al grau de Bioquímica i Biologia Molecular i el doble grau de Biotecnologia i Bioquímica i Biologia Molecular

  • Preu: 30 €

  • Portar el resguard de matrícula del curs i el justificant de pagament a l'Oficina de Suport al Deganat en un termini no superior a 3 dies des del pagament

Jornades d'Iniciació a la Vida Universitària 2017-18

CURSOS ANTERIORS
ASSIGNATURES EXTRACURRICULARS

ANY INTERNACIONAL DE LA QUÍMICA 2011


Informació