Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Empreses > Empreses

Facultat de QuímicaEmpreses

La Universitat Rovira i Virgili col·labora amb les empreses perquè hi hagi una bona interacció entre els seus alumnes i les empreses. És per això que posa a l'abast, tant dels alumnes com de les empreses, els programes de pràctiques d'alt nivell i la col·laboració en projectes d'investigació capdavanters que els asseguren una inserció laboral més fàcil.

Per facilitar la interacció entre tots dos, seguidament els oferim els formularis per les diferents ofertes que puguin existir a la seva empresa. Nosaltres les publicarem a la Borsa de treball de la Facultat de Química i a mida que anem rebent els CV els hi enviarem perquè sigui la pròpia empresa qui faci la selecció. Cal que omplin el formulari corresponent i ens el facin arribar electrònicament a l'adreça deganat.fq@urv.cat

En el cas d'una oferta de pràctiques, un cop l'empresa ha seleccionat l'estudiant i totes dues parts arriben a un acord respecte a les condicions de les pràctiques, cal signar el conveni específic. És requisit imprescindible que existeixi un conveni de cooperació educativa entre la URV i l'empresa. Sense la tramitació d'aquest conveni no és possible formalitzar el conveni específic de les pràctiques d'un estudiant.

Per a més informació relacionada amb les pràctiques en empresa consulteu el següent enllaç:

També els hi proporcionem diversos enllaços que els poden ser d'interès:


Informació